23
februari
2006
|
01:00
Europe/Brussels

Levering van de 10 000ste BlueTec-vrachtwagen van Mercedes-Benz

  • Minder uitstoot van stikstofoxides, partikels en stofdeeltjes

  • BlueTec, een krachtig bestanddeel om het verbruik te verminderen

  • Twee derde van de schone vrachtwagens is een Mercedes-Benz

  • Het BlueTec-aanbod uitgebreid naar de drie vrachtwagengamma’s


Nauwelijks een jaar na de lancering van de nieuwe BlueTec-technologie is de 10 000ste BlueTec-vrachtwagen van de band gerold in de fabriek van DaimlerChrysler AG in Wörth. Hubertus Troska, verantwoordelijke voor de productafdeling vrachtwagens van Mercedes-Benz, heeft het voertuig, een Mercedes-Benz Actros BlueTec 5, overhandigd aan de kaderleden van GRT Wittwer Transport GmbH.

Deze onderneming, die gevestigd is in Eschenlohe (Opper-Beieren), beheert een vloot van ongeveer 90 voertuigen. Bijna één vrachtwagen op drie is er uitgerust met de BlueTec-dieseltechnologie van Mercedes-Benz en beantwoordt daardoor nu al aan de criteria van de Euro 5-uitstootnormen die pas in 2009 van kracht worden. In vergelijking met de huidige normen betekent dit dat de uitstoot van vervuilende stoffen zoals stikstofoxides en partikels tot 80 % (maximum) verminderd moeten worden.

Door deze schone technologie erg vroeg toe te passen genieten transporteurs als GRT Wittwer Transport GmbH ook van een aantal economische voordelen. “De BlueTec-dieseltechnologie levert een wezenlijke vermindering van het verbruik op”, aldus Hubertus Troska tijdens de overhandiging van het voertuig. “Tegenover de stijging van de brandstofprijzen wekt het besparingspotentieel van de BlueTec-dieseltechnologie (van 1 500 tot 2 000 liter per jaar voor een voertuig voor langeafstandsvervoer) terecht steeds meer interesse op.” Zo heeft DaimlerChrysler in 2005 dankzij BlueTec ook de internationale wedstrijd voor energie en leefmilieu « Goldener Öltropfen » gewonnen. Tot in 2009 genieten vrachtwagens die voldoen aan de Euro 5-norm bovendien van verminderde wegenbelastingen (tol).

Omdat de vrachtwagens van Wittwer Transport GmbH heel Europa moeten door-kruisen, investeert de firma in moderne technologieën en een functionele uitrusting. Ieder jaar kruipen de verantwoordelijken van het bedrijf persoonlijk achter het stuur voor enkele langeafstandsritten – “om onze klanten een bezoekje te brengen en om als kaderleden de realiteit niet uit het oog te verliezen” verklaarde Wolf-Rüdiger Wittwer, directeur van het familiebedrijf.

Twee derde van de Euro 4/Euro 5-vrachtwagens is een Mercedes

DaimlerChrysler heeft erg vroeg gekozen voor BlueTec: deze technologie, die gebaseerd is op selectieve katalytische reductie (SCR), is namelijk een efficiënte technische oplossing om te voldoen aan de Euro 4- en Euro 5-normen en blijkt een goede basis om te voldoen aan de milieunormen die daarna in Europa opgelegd zullen worden. Sindsdien hebben alle Europese constructeurs het voorbeeld van DaimlerChrysler gevolgd en ontwikkelen ze SCR-technologieën om te kunnen voldoen aan de Euro 5-norm. Wat de Euro 4-norm betreft, die binnenkort van kracht zal worden (herfst 2006), bieden ze echter slechts tussenoplossingen die gebaseerd zijn op het gebruik van bekende technologieën en de toevoeging van extra bestanddelen.

Precies een jaar geleden waren de verachtwagens van Mercedes-Benz de enige bedrijfsvoertuigen op de markt die werden aangeboden in Euro 5-versie. De Blue-Tec-technologie werd eerst toegepast in de Mercedes-Benz Actros, en daarna werd het aanbod uitgebreid naar het Mercedes-Benz Axor en de Mercedes-Benz Atego. Vandaag werd de grens van de 10 000 verkochte voertuigen overschreden: daarmee vertegenwoordigen de vrachtwagens van Mercedes-Benz bijna twee derde van de Euro 4/Euro 5-voertuigen die op de Europese markt rondrijden. En ook de bestellingen getuigen van een investering in de toekomst, want bijna 98 % daar-van wordt uitgevoerd voor Euro 5-vrachtwagens.

BlueTec, een technologie die ook doeltreffend is om de uitstoot van stofdeeltjes te verminderen

De nieuwe BlueTec-dieseltechnologie is gebaseerd op het perfectioneren van motoren en de nabehandeling van uitlaatgassen. Door de doeltreffendheid van de verbranding komt het zwavel- en stofgehalte van de geproduceerde uitstoot over-een met die van uitlaatgassen die al gefilterd zijn. de onderzoeken die gevoerd werden door onafhankelijke organisaties zoals TÜV Nord, hebben namelijk aangetoond dat BlueTec de uitstoot van stofdeeltjes aanzienlijk verminderde. De schadelijke stikstofoxides worden omgezet in onschadelijke substanties (stikstof en stoom). Dat gebeurt binnenin de katalysator van het geïntegreerde nabehandelingssysteem, dat werkt volgens het principe van selectieve katalytische reductie en waarbij een waterachtige oplossing toegevoegd moet worden die AdBlue gedoopt werd. Die wordt nu al verdeeld in 1 500 Europese servicestations, van de Poolcirkel tot het zuiden van Spanje, van Ierland tot Rusland (Moskou). De Blue-Tec-dieseltechnologie vermindert niet alleen het brandstofverbruik, maar maakt ook langere onderhoudsintervallen mogelijk (150 000 km) en vergroten de compatibiliteit met de verschillende brandstofkwaliteiten – een uiterst belangrijk voordeel voor het langeafstandsvervoer in streken waar de bevoorrading van brandstof met een laag zwavelgehalte niet verzekerd is.