11
december
2009
|
01:00
Europe/Brussels

Aardgas, een energiebron voor de toekomst?

Op aardgas rijden, is bij Mercedes-Benz perfect mogelijk met de B-Klasse 180 NGT, een ecologisch en economisch voertuig. Maar waarvoor staat eigenlijk CNG of Compressed Natural Gas ?

CNG staat voor Compressed Natural Gas. Het is een natuurlijk product dat voor minimum 85% uit methaan bestaat. Verder bestaat het tot 10% uit Stikstof en CO2. De rest zijn gassen als ethaan, propaan en butaan. Aardgas is niet giftig of kankerverwekkend en is een natuurlijk product, dat direct van natuurlijke gasvelden ontgonnen wordt. LPG, daarentegen, is een artificieel verkregen product dat gefabriceerd wordt uit propaan, butaan en andere chemicaliën. CNG is lichter dan lucht wat maakt dat het een zeer veilig product is. Het kan niet in grote concentratie blijven hangen omdat het zich onmiddellijk verspreidt in de atmosfeer.
Bij het vrijkomen van aardgas is een doordringende geur te merken. Deze geur wordt al waargenomen bij een kleine concentratie, die veel lager ligt dan de verzadigingsconcentratie voor ontbranding. Aardgas ontvlamt immers pas bij een temperatuur van 600°C.

LPG, daarentegen, is dubbel zo zwaar als lucht.

Met wagens op CNG kan men zonder risico een ondergronds parkeerterrein of een tunnel inrijden. Gevaarborden met de boodschap ‘verboden voor LPG’ (gasvoertuigen) gelden in principe niet voor CNG- of NGT voertuigen. Het staat de eigenaar van een parkeergarage weliswaar vrij zelf uit te maken welke voertuigen hij al dan niet toelaat.

Volledig persbericht hieronder.