07
mei
2003
|
02:00
Europe/Brussels

DaimlerChrysler levert eerste “brandstofcel-stadsbus” voor het openbaar vervoer in de Spaanse hoofdstad

  • Start van de eerste uitgebreide commerciële test met “brandstofcel” aangedreven voertuigen.

  • 30 Mercedes-Benz stadsbussen met brandstofceltechnologie aan boord in 10 Europese steden

  • CUTE and ECTOS projecten ondersteund door de Europese Commissie

De eerste Mercedes-Benz Citaro stadsbus met brandstofcelaandrijving werd zojuist door DaimlerChrysler overhandigd aan de burgemeester van Madrid. In de loop van 2003 is de levering van twee bijkomende voertuigen van hetzelfde type voor het openbaar vervoer in de Spaanse hoofdstad voorzien. Allen worden zij dagelijks op reguliere lijnen ingezet. Tegen het einde van dit jaar zullen er in totaal 30 Mercedes-Benz bussen met brandstofcelaandrijving rondrijden in 10 Europese steden.
De Europese Commissie heeft een belangrijke financiële bijdrage van 21 miljoen ? voorzien ter ondersteuning van dit uitgebreid testprogramma dat kadert binnen de projecten CUTE (Clean Urban Transport for Europe) en ECTOS (Ecological Transport System).

Bedoeling is zowel de werking van de brandstoftechnologie in het dagelijks gebruik van stadsbussen en de noodzakelijke service – en bevoorradingsinstallaties uit te testen. Daarnaast zal men ook gegevens verzamelen omtrent de aanvaarding van deze nieuwe technologie door de gebruikers van het publiek transport en het grote publiek in het algemeen. De totale afwezigheid van enige emissie en de zeer geluidsvriendelijke werking van deze voertuigen vormen hun grootste troeven die zeker in het stadsverkeer het best tot hun recht komen.

De deelnemende steden aan s’ werelds eerste testprogramma van die aard zijn: Amsterdam, Barcelona, Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Porto, Reykjavik, Stockholm en Stuttgart. Iedere stad bekomt 3 bussen die zij kunnen inzetten voor een periode van 2 jaar. De Mercedes-Benz Citaro bussen zijn 12m lang, hebben 3 toegangsdeuren zonder drempel en bieden plaats aan 70 passagiers.

De brandstofcel die de bussen aandrijft werkt op waterstof en bezorgt deze voertuigen een topsnelheid van 80km/h en een dagelijkse reikwijdte van 200km. De elektrische energie die de brandstofcel voortbrengt, wordt benut door een elektrische motor, gekoppeld aan een automatische versnellingsbak die zich achteraan in het voertuig bevinden, De gecomprimeerde waterstof (350bar) is veilig opgeslagen in speciale, mooi weggewerkte tanks op het dak.

De grote uitdaging voor de toekomst bestaat erin deze veelbelovende alternatieve brandstofceltechnologie nog verder te verfijnen en te verbeteren op vlak van rentabiliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostprijs. Internationale samenwerking is een absolute noodzaak wil men daarin slagen. Daarom is DaimlerChrysler o.a. ook nog actief in de California Fuel Cell Partnership en de Japan Hydrogen Fuel Cell Demonstration Project.

Europese Projecten:

CUTE = Clean Urban Transport For Europe ECTOS= Ecological City Transport System
De vermindering van geluidshinder en schadelijke emissies vormen een belangrijke wens vanwege het grote publiek en zeker bij de stadsbewoners. Teneinde meer ervaring op te doen met de brandstofceltechnologie in het dagelijks gebruik en de mogelijkheden van waterstofbevoorrading uit te testen, werd er in 2001 op basis van een privaat /publiek partnership overgegaan tot de lancering van het Europese CUTE-project. Steden en transportorganisaties bouwen samen met energieproducenten aan nieuwe bevoorradingsinfrastructuren voor waterstof met verschillende opties die worden uitgetest in verschillende steden.
Waterstof kan men immers genereren via verschillende bronnen zoals zonne-, hydro-elektrische en geothermische energie, stoomreformatie, aardgas, enz … . De belangrijke investeringen die bij dit onderzoekswerk nodig zijn, worden gefinancierd door de Europese Commissie binnen het kader van de CUTE en ECTOS projecten.