26
juli
2010
|
02:00
Europe/Brussels

De nieuwe Mercedes-Benz Vito E-CELL: door de stad zonder uitstoot

  • Première: eerste bestelwagen met in de fabriek gemonteerde batterijaandrijving

  • Stil en emissievrij rijden in ecologisch kwetsbare zones

  • Autonomie van 130 km, brede laadruimte, hoog laadvermogen

  • Krachtige elektromotor met hoog koppel

  • Performante lithium-ion aandrijfbatterijen

  • Intelligente laadtechnologie verlaagt CO2-uitstoot en kosten

  • De gebruikelijke hoge onderhoudskwaliteit dankzij goed opgeleid personee

Met de lancering van de eerste batterijaangedreven bestelwagen ooit die rijklaar de fabriek verlaat, opent Mercedes-Benz als eerste automobielconstructeur een nieuw hoofdstuk in de technologische ontwikkeling van het lichte bedrijfsvoertuig. Dankzij zijn emissievrije aandrijving is de E-CELL bij uitstek geschikt voor gebruik in de stad en voor ecologisch bijzonder kwetsbare gebieden. De Vito E-CELL kwijt zich zonder uitstoot en bijna geruisloos van zijn taak en legt geen gebruiksbeperkingen op wat laadruimte en beladingscapaciteit betreft. De productie van 100 Vito E-CELL bestelwagens is begin dit jaar al opgestart en in 2011 zijn er nog eens 2.000 stuks gepland.

Stil en emissievrij rijden in ecologisch kwetsbare gebieden

Leveringen in de binnenstad en voetgangerszones, transport binnen de muren van de productiesite, mogelijkheid om te leveren via ondergrondse parkeergarages – de stille, emissievrije Mercedes-Benz Vito E-CELL met zijn zuiver op batterijen aangedreven elektromotor is het perfecte antwoord op de vraag naar oplossingen voor de bevoorradingsproblematiek in ecologisch kwetsbare gebieden. Bovendien kan de Vito E-CELL niet enkel zijn transporttaken volbrengen in gebieden met grote uitlaatgassenvervuiling, maar ook waar er geluidsbeperkingen heersen, bijvoorbeeld in gezondheidsresorts of in woonwijken met nachtelijk rijverbod.

Als reactie op de groeiende milieubelasting in de dicht bevolkte gebieden in Europa en andere regio’s in de wereld, voeren de respectieve overheden steeds meer toegangsbeperkingen voor voertuigen in onder de vorm van ecologische zones, die voertuigen bannen op basis van uitstoot of gedurende bepaalde periodes. Emissievrije voertuigen met elektromotor zijn hier meestal van vrijgesteld. Daarom is de Vito E-CELL bij uitstek geschikt voor ecologisch kwetsbare gebieden, zowel voor commerciële toepassingen als in het kader van openbare diensten. Daarnaast leent hij zich perfect voor de dienstensector, met inbegrip van pakjes- en postbedeling, onderhoudswerk en andere dienstenaanbieders.

Er bestaat talrijke stimuleringsprogramma’s voor de aankoop van emissievrije voertuigen. Deze worden aangeboden in heel wat landen en nemen uiteenlopende vormen aan, gaande van aankoopsubsidies tot aanzienlijke kortingen op tolheffing of wegenbelasting en vrijstelling van toegangsbeperkingen.

De Vito E-CELL is ook aanzienlijk minder duur in het gebruik. Een vergelijking tussen de huidige dieselprijs en de kost van elektriciteit leert dat er sprake is van factor vier tot zeven. Dit wil zeggen dat een door een conventionele verbrandingsmotor aangedreven Vito vier tot zeven maal meer kost qua verbruikskost dan een Vito E-CELL die ‘s nachts opgeladen wordt met goedkope daluurstroom.

Dichtbevolkte gebieden: de toekomst is aan de elektrische aandrijving

Experts zijn het erover eens dat in drukbevolkte gebieden met dense infrastructuren, waar de geluids- en uitstootniveaus aanzienlijk zijn, elektrisch aangedreven voertuigen de toekomst zijn. De tendens wordt kracht bijgezet door een gevoel van verantwoordelijkheid dat leeft bij de bedrijven en – niet in het minst – het public relations-effect dat propere aandrijfsystemen met zich meebrengen.

Nog een andere stimulans voor de ontwikkeling van voertuigen met elektrische aandrijving is niet enkel de zorg rond het behoud van eindige bronnen zoals olie, maar ook de politieke wil om minder afhankelijk te worden wat energievoorziening betreft.

Als pionier in de automobielontwikkeling en -productie engageert Mercedes-Benz zich om de mobiliteit van de toekomst op een duurzame manier en aan de hand van innovatieve technologieën veilig te stellen en vorm te geven. De klemtoon ligt op ecologisch verdedigbare aandrijftechnieken, zoals degene die toegepast worden onder de gemeenschappelijke BlueEFFICIENCY-noemer bij Mercedes-Benz. Het doel is duidelijk: rijden zonder uitstoot. Met de Vito E-CELL heeft de bestelwagenafdeling van Mercedes-Benz weer een stap in de richting van dit doel gezet.

Alle goede dingen komen in drieën: bestelwagens met diesel-, gas- en batterijaandrijving

De Vito E-CELL is de bekroning van het brede gamma aan milieuvriendelijke bestelwagens die de Mercedes-ster dragen. Vanaf nu kan men spreken van een ecologisch trio dat voor zowat alle denkbare toepassingen geschikt is, van gespecialiseerd korteafstands- tot extreem langeafstandstransport. De verbrandingsmotoren werden ononderbroken doorontwikkeld en geperfectioneerd, werden aangepast om op aardgas en LPG te kunnen rijden en ondertussen is er ook een zuiver elektrische aandrijving voorhanden.

Mercedes-Benz put voordeel uit zijn bijzonder rijke ervaring

De Vito E-CELL werd ontwikkeld op basis van de bijzonder rijke ervaring op het vlak van elektrische aandrijving die Mercedes-Benz de afgelopen decennia heeft opgebouwd. Al in 1972 ontwikkelde Mercedes-Benz zijn eerste elektrische bestelwagen, de LE 306, die al snel werd opgevolgd door een grootschalige test met de Mercedes-Benz 307 E. Volgende experimentele voertuigen waren de Mercedes-Benz 308 E en de elektrisch aangedreven Sprinter, die vandaag nog steeds onder reële omstandigheden door klanten gebruikt worden, waaronder op het eiland Heligoland in de Noordzee.

De volgende stap op de weg naar de serieproductie werd echter altijd verhinderd door de ontoereikende batterijen. Ze konden geen duurzaamheid op lange termijn bieden en beperkten zowel de belading als het rijbereik in die mate dat een professioneel gebruik op grotere schaal ondenkbaar was.

De weg ligt nu open dankzij moderne lithium-ionbatterijen met een hoge energiedensiteit, intelligente laadstrategieën en innovatieve rijstrategieën die vroeger niet mogelijk waren. Het bedrijf zet vaart achter de verdere ontwikkeling van nieuwe batterijsystemen door onderzoek uit te voeren en samen te werken met partners. De Vito E-CELL zal hier voordeel uit putten wanneer de binnenkort geplande serieproductie opgestart wordt.

Vito E-CELL: geen beperkingen qua laadvermogen en belasting

Met zijn rijbereik van ongeveer 130 km komt de Vito E-CELL tegemoet aan klanten die dagelijks met hun bestelwagens 50 tot 80 km afleggen. Er blijft een dus een ruime veiligheidsmarge over en tegelijk kan de laadruimte van de bestelwagen onbeperkt gebruikt worden. Met een laadvermogen van ongeveer 900 kg (afhankelijk van de uitrustingskenmerken) kan de Vito E-CELL zich in elk opzicht een volwaardige bestelwagen noemen. Door een topsnelheid van 80 km/h is hij ook geschikt voor korte interstedelijke trajecten die vaak worden afgelegd in dichtbevolkte gebieden en voorsteden.

Aan de buitenzijde is het enkel het decor van de Vito E-CELL dat hem onderscheidt van het vertrouwde gezicht van de Vito met conventionele aandrijving, want het koetswerk bleef ongewijzigd. Zelfs de laadcontactdoos heeft een plaatsje gevonden achter het klepje dat normaal de brandstofvulopening verbergt onderaan de B-stijl aan de linkerzijde van het voertuig. De bodemvrijheid en aanrij/vertrekhoek zijn eveneens haast ongewijzigd gebleven ten opzichte van de Vito met verbrandingsmotor. De Vito E-CELL hoeft daarom niet terug te deinzen voor steile hellingen en opritten.

Krachtige elektromotor met hoog koppel

Onder de motorafdekking van de Vito E-CELL gaat geen klassieke vier- of zescilinder met randorganen schuil, maar wel een elektromotor met bijhorende systemen. Deze elektromotor, een permanente synchrooneenheid, ontwikkelt een constant vermogen van 60 kW en een piekvermogen van 70 kW. Het maximumkoppel bedraagt 280 Nm.

Aangezien elektromotoren hun volledige koppel al van bij de start vrijgeven, levert de Vito E-CELL dezelfde rijprestaties als een moderne dieselmotor. Rekening houdende met het typische gebruiksprofiel voor de Vito E-CELL en met het oog op een maximaal rijbereik van de batterijen, werd de topsnelheid van de bestelwagen beperkt tot 80 km/h.

Het vermogen wordt overgedragen op de voorwielen via een eenversnellingsbak. Ook deze efficiënte unit werd speciaal voor de Vito E-CELL ontwikkeld.

Vito E-CELL: de enige Vito met voorwielaandrijving

Om de batterijen zo efficiënt mogelijk te kunnen monteren, werd het voertuig voorzien van voorwielaandrijving, waardoor hij zich van de andere Vito’s onderscheidt. Al werden er sommige ophangingsonderdelen overgenomen uit de Vito 4x4, het voorwielaandrijfsysteem werd speciaal ontwikkeld voor de Vito E-CELL.

Niet alleen de elektromotor zelf, maar ook onderdelen als de besturingselektronica, de transformator en de netstroomherlaadeenheid bevinden zich onder de motorafdekking. Het 12V-net aan boord is eveneens een volledig nieuwe ontwikkeling.

Lithium-ion-aandrijfbatterijen met hoge capaciteit

De batterijen bevinden zich onder de koffervloer, op de locatie waar normaal de aandrijfas en de brandstoftank van de Vito zitten. De batterijen zijn moderne lithium-ion-units met een hoge performantie en dito laadvermogen, een hoge energiedensiteit en een nominaal voltage van 360 volt. De totale capaciteit van de batterijen bedraagt 36 kWh, waarvan 32 kWh beschikbaar is om het voertuig aan te drijven. Deze verhouding van ongeveer 90 procent is een uitmuntend resultaat vergeleken met andere elektrische voertuigen.

Het batterijpak van de Vito E-CELL bestaat uit 16 modules met een totaal van 192 cellen. Elk van deze cellen wordt gemonitord door een batterijbesturingssysteem (BMS). Om onnodig vermogensverlies te vermijden en het risico voor schade door onbevoegde personen te vermijden wanneer het voertuig geparkeerd staat, schakelt een veiligheidssysteem het hoogspanningsnet uit wanneer het niet gebruikt wordt.

Watergekoelde elektrische componenten

De batterijen, de elektromotor, de convertor en de andere elektrische onderdelen van het aandrijfsysteem worden met water gekoeld. In tegenstelling tot een verbrandingsmotor werkt een elektromotor niet het efficiëntst bij 100°C, maar bij ongeveer 30 °C. Om de bestuurder gedurende de wintermaanden toch onder aangename omstandigheden te kunnen laten rijden, werd de Vito E-CELL uitgerust met een bijkomende verwarming. Deze is verbonden met het hoogspanningsnet en het standaard verwarmingscircuit in het instrumentenpaneel.

Een volle batterij na maximum 6 uur herladen aan het laadstation

De batterijen worden opgeladen via laadstations die aan de pilootklanten worden aangeboden door twee energieleveranciers, EnBW en Vattenfall. Deze bedrijven leveren als partner hun bijdrage aan het proefproject in de Berlijnse (Vattenfall) en Stuttgartse (EnBW) regio. De herlaadstations worden geïnstalleerd op de bedrijfsterreinen van de betrokken klanten. De laadcontactdoos van de Vito E-CELL wordt met het station verbonden via een standaard zevenpinslaadkabel.

De batterijen van de Vito E-CELL worden geladen met een netspanning van 380/400 volt. De ingebouwde laders hebben een vermogen van 6.1 kW. De herlaadtijd hangt af van de laadstatus van de batterijen en bedraagt maximaal zes uur als de batterijen volledig leeg zijn.

Met behulp van een bijkomende laadkabel met een conventionele huisstekker kan de Vito E-CELL indien nodig ook geladen worden met stroom uit het gewone 230 volt-net. Dit kan noodzakelijk zijn als de bestelwagen zich ‘s nachts bijvoorbeeld niet aan het laadstation bevindt. In dit geval wordt de herlaadtijd echter verdubbeld.

Intelligente laadtechnologie verlaagt CO2-uitstoot en kosten

De Vito E-CELL heeft ook intelligente laadtechnologie aan boord die zowel de CO2-uitstoot als de kosten verlaagt. De noodzakelijke laadintervallen worden samen met de klant vastgelegd op basis van de manier waarop de bestelwagen gebruikt wordt.

De Vito E-CELL is standaard uitgerust met een Smart Charge Communication Unit (SCCU), die intelligent gecontroleerd laden mogelijk maakt. Dit wil zeggen dat binnen de gegeven periode de bestelwagen enkel geladen wordt op het moment dat de energieleveranciers “groene” stroom leveren aan daluurtarieven tijdens de nacht. Het resultaat is een verdere, drastische daling in de CO2-uitstoot binnen de totale energiebalans van de Vito E-CELL ("Well to Wheel" – van bron tot wiel), die los staat van het feit dat het voertuig niets uitstoot tijdens het eigenlijke gebruik ervan.

Bovendien kunnen de laadeenheden vanop het multifunctionele stuurwiel en het instrumentenpaneel afzonderlijk ingesteld worden om te laden op momenten dat er niet alleen ecologisch gegenereerde, maar ook goedkope stroom voorhanden is. Dit kan ook centraal vanop een pc geregeld worden door de planner. De SCCU laat ook de gelijktijdige lading van verschillende voertuigen van een vloot toe, zonder dat het stroomnet overbelast wordt.

Los hiervan opent de mogelijkheid om de batterijen te laden aan het laadstation of via de stopcontacten van het bedrijf zelf, interessante perspectieven: geen tijdsrovende verplaatsingen meer naar het benzinestation, en als de ritten slim gepland worden, moeten noch de bestuurders, noch de vlootbeheerders zich zorgen maken rond energievoorziening voor de voertuigen.

Planners kunnen de Vito E-CELL-ritten beheren naargelang van de laadstatus

De voertuigbeschikbaarheid kan ook berekend worden naargelang van de laadstatus van de batterijen. Een planner kan de laadstatus opvragen op zijn computerscherm en daardoor zien hoe ver de Vito E-CELL nog kan rijden. Op die manier kan hij bepalen of een bepaald voertuig nog op korte termijn ingezet kan worden om een bijkomende opdracht te volbrengen.

Al deze intelligente beheersmogelijkheden beschermen het milieu, terwijl de individuele klantenvoordelen ten volle worden benut, hoe verschillend de bedrijfssectoren en de gebruiksomstandigheden ook zijn. Tegelijk beperken deze complexe controlesystemen de belasting van de batterijen, om op die manier de levensduur ervan te verlengen.

Recuperatie: remenergie wordt omgezet in elektriciteit

Om het rijbereik van de Vito E-CELL te maximaliseren, worden de batterijen ook opgeladen door de recuperatie van rijenergie, d.w.z. door de omzetting van remenergie naar elektriciteit. Deze recuperatie vindt niet enkel plaats wanneer de remmen gebruikt worden, maar ook als er een energieoverschot is of wanneer de wagen snelheid mindert. Alles gebeurt in samenspraak met het nieuwe ESP®-systeem.

Gebaseerd op de Vito met lange wielbasis

De Vito E-CELL is gebaseerd op de versie met lange wielbasis van de Mercedes-Benz Vito met standaarddak. De lange wielbasis van 3.200 mm biedt de nodige ruimte onder het koetswerk voor de tractiebatterijen. Met een MTM van 3.050 kg is de ongeveer 900 kg aan laadvermogen van de Vito E-CELL verrassend hoog te noemen.

Deze ruime laadcapaciteit is vooral te danken aan de vrij compacte en daarom ook lichte lithium-ionbatterij, die een hoge energiedensiteit heeft in vergelijking met conventionele accu’s. Daarnaast speelt ook de intelligente integratie van het elektrische aandrijfsysteem in de kooi een belangrijke rol.

De Vito E-CELL is verkrijgbaar met linkse en met rechtse besturing.

Uitgebreide en op gebruiksgemak gerichte standaarduitrusting

Het uitrustingsniveau van de Vito E-CELL is op geen enkele manier het slachtoffer geworden van de inspanningen die geleverd werden om de hoogst mogelijke laadcapaciteit te bereiken. Naast de bijkomende verwarming zijn alle 100 Vito E-CELL bestelwagens rijkelijk uitgerust met onder andere een verwarmbare luxebestuurdersstoel, een multifunctioneel stuurwiel, verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels, een tweezitsbank voor de passagier(s), twee schuifdeuren, een kofferklep en het "CARGO"-uitrustingspakket.

Een achteruitrijcamera met centraal beeldscherm in het COMAND-systeem en het waarschuwingssysteem bij achteruitrijden zorgen ervoor dat de bestuurder, wanneer hij bij lage snelheid manoeuvres uitvoert, obstakels kan herkennen en ook snel voetgangers opmerkt die de stille Vito E-CELL misschien niet horen aankomen.

Actieve en passieve veiligheid op topniveau

De Vito E-CELL biedt hetzelfde voorbeeldige veiligheidsniveau als de Vito-modellen met verbrandingsmotor. Bij een aanrijding worden de batterijen beschermd door een crashelement. Zodra de airbagcontrole-eenheid geactiveerd wordt, wordt de hoogspanningstechnologie automatisch uitgeschakeld. De Vito E-CELL heeft zijn hoge veiligheidsniveau al op indrukwekkende wijze gedemonstreerd tijdens meerdere crashtests. De hulpdiensten beschikken overigens over specifieke richtlijnen rond het voertuig, mocht een Vito E-CELL betrokken geraken bij een ongeval.

Ook de actieve veiligheid staat op het alom erkende hoge niveau waarop de Vito met verbrandingsmotor prat gaat. Zoals elke andere Vito wordt de Vito E-CELL gekenmerkt door een volwaardig Electronic Stability Program (ESP) met alle gekende functies, plus een bestuurdersairbag en een dubbele passagiersairbag.

Mercedes-Benz heeft zich vergewist van een hoogstaande werkingsveiligheid aan de hand van uitvoerige tests. Zo ondergingen meer dan een dozijn Vito E-CELL bestelwagens grondige tests op zowel afgesloten testparcours als de openbare weg. Of het nu onder de ijskoude Scandinavische omstandigheden of in de Spaanse hitte was: de Vito E-CELL heeft zijn dagdagelijkse bruikbaarheid ruimschoots bewezen tijdens de testperiode.

De Vito E-CELL en de conventionele Vito lopen van dezelfde band

In tegenstelling tot andere elektrisch aangedreven bestelwagens loopt de Vito E-CELL samen met de andere Vito-modellen van de band in de Mercedes-Benz-fabriek van Vitoria. Dit toont nog maar eens aan dat de Vito E-CELL in geen enkel opzicht een experimenteel voertuig of prototype is, maar een bestelwagen die goed op weg is om in serie geproduceerd te worden.

Rekening houdende met de volledig andere aandrijfconfiguratie met voorwielaandrijving, het batterijpak onder de laadvloer en de weglating van talrijke onderdelen, waren er talrijke wijzigingen in de productie en speciale opleidingen voor het betrokken personeel noodzakelijk.

100 Vito E-CELL bestelwagens bij vlootoperatoren in twee steden

Mercedes-Benz zal tussen augustus en december dit jaar 100 Vito E-CELL afleveren aan klanten. Ze worden in gelijke mate in gebruik genomen in Berlijn en Stuttgart, en bijkomende exemplaren zullen begin volgend jaar in het Spaanse Baskenland rondrijden, t.t.z. op de thuisbasis van de Vito E-CELL. De voornaamste gebruiksgebieden betreffen dan ook druk bevolkte zones. Deze verschillen niet enkel qua afmetingen, maar ook op topografisch vlak, zodat de gebruiksomstandigheden en wellicht ook de bevindingen zullen verschillen.

De betrokken klanten zijn voornamelijk vlootoperatoren. Zowel de vlootbeheerders als de bestuurders krijgen een intensieve training rond het beheer en de bediening van de Vito E-CELL en ze maken grondig kennis met zijn bijzondere kenmerken. Hieraan gekoppeld zijn ook afwijkende gebruiksinstructies voor de Vito E-CELL.

De gebruikelijke hoge servicekwaliteit dankzij goed getraind personeel

Zowel in Berlin als in Stuttgart zullen twee garagepartners verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Vito E-CELL. Het personeel volgt momenteel een grondige meerfasige theoretische en praktische opleiding. Gedurende de opstartfase zullen er zullen ook onderhoudsspecialisten paraat staan, mochten er zich onvoorziene problemen voordoen. Het Europese noodoproepcentrum van Mercedes-Benz in Maastricht is ook bij machte om vragen te beantwoorden.

Mercedes-Benz verzekert de gebruikelijke, hoge onderhoudskwaliteit voor de Vito E-CELL. De bestelwagen volgt de standaard werkplaatsprocedures en wordt bijvoorbeeld gediagnostiseerd aan de hand van de bestaande diagnosesystemen. Dit toont nog maar eens aan dat de Vito E-CELL gebouwd werd met het oog op gebruiksgemak en de geplande serieproductie.

Innovatief businessmodel: maandelijkse gebruiksfactuur in plaats van aankoop

Bij de testklanten rijden de Vito’s E-CELL normaliter vier jaar en ongeveer 80.000 km, waarna de 100 bestelwagens terug worden overhandigd aan Mercedes-Benz. Daarom kopen de klanten hun voertuigen niet aan, maar huren en financieren ze ze door maandelijks een gebruiksfactuur te betalen waarin ook al het onderhoud van de Vito E-CELL vervat zit. Idealiter zouden de 100 Vito E-CELL bestelwagens in totaal ongeveer acht miljoen kilometer moeten afleggen gedurende hun testperiode bij een twaalftal fleets. Dit zal een ongeëvenaarde hoeveelheid aan ervaring opleveren die aangewend kan worden voor de verdere ontwikkeling van elektrische aandrijfsystemen in lichte bedrijfsvoertuigen.

Financiële steun van de federale overheid

Het Vito E-CELL-project wordt op verschillende manieren ondersteund door de staatskas. Gedurende de ondersteuningsperiode mogen de Vito E-CELL-klanten de bestelwagen voor meerdere maanden kosteloos gebruiken. De financiële steun wordt voorzien door de Duitse federale overheid als onderdeel van het Economishce Ondersteuningspakket II, waarmee het Federale Ministerie voor Milieu en Natuurbehoud de ontwikkeling en industrialisering van de Vito E-CELL ondersteunt. De steun heeft betrekking op de productie en het testen van experimentele voertuigen en de 50 bestelwagens voor de klantentry-outs in Berlijn.

Terwijl in Berlijn de grote vlootoperatoren betrokken partij zijn, ligt de focus voor de simultane klantentry-outs in Stuttgart bij zowel vaklui als vloten. In dit geval ondersteunt het Federale Ministerie voor Transport, Bouw en Stedelijke Ontwikkeling het gebruik door klanten in de Stuttgartse pilootregio voor elektromobiliteit.

In Spanje biedt de Baskische regering steun voor de bouw van de speciale productie-installaties voor de Vito E-CELL.

Simultaan met de praktijktests zal Mercedes-Benz data evalueren zoals routeprofielen, rijbereik en andere parameters om elektrisch aangedreven voertuigen nog nauwkeuriger af te stemmen op de behoeften van de klant.

De volgende stap: de serieproductie van de Vito E-CELL is nakend

Tegen het eind van de herfst van dit jaar zal Mercedes-Benz een beperkte reeks van 100 bestelwagens gebouwd hebben in de fabriek van Vitoria. De volgende stappen zijn reeds gepland: er zullen nog eens 2.000 eenheden geproduceerd worden vanaf 2011.