08
juli
2003
|
02:00
Europe/Brussels

Eerste CO2-neutrale dieselbrandstof

DaimlerChrysler heeft een zuivere en milieuvriendelijke diesel ontwikkeld

Deze brandstof wordt geproduceerd in een onderzoeksproject dat gesteund wordt door het Duitse Federale Ministerie voor Economie en Arbeid en het Duitse bedrijf Choren, waar het de faciliteiten heeft om de biomassa van houtafval om te zetten in brandstof.
De nieuwe biobrandstof, een kleurloze, heldere vloeistof, verschilt fundamenteel van alle andere brandstoffen die uit biomassa worden gemaakt. De zuivere diesel wordt geproduceerd op basis van de volledige benutting van organische stoffen.

De nieuwe biobrandstof, “Biotrol” gedoopt, kan probleemloos aan de bestaande brandstoffen toegevoegd worden. De onderzoekers zoeken momenteel uit of Biotrol gebruikt kan worden als enige brandstof en of de conventionele dieselmotor aangepast moet worden. Het team houdt zich ook bezig met berekeningen over de economische haalbaarheid en vragen rond productie op lange termijn en rond de globale impact op de energieproductie.

Aangezien de brandstof gemakkelijk toegevoegd kan worden aan de bestaande dieselbrandstof, zal de toekomstige CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen in bestaande vloten gereduceerd worden en bestaat de mogelijkheid om de toekomstige CO2-uitstoot van alle dieselvoertuigen te herleiden, afhankelijk van de mengverhouding op het moment dat de nieuwe brandstof beschikbaar is.
De productiekost van Biotrol, die momenteel 0,7 EUR per liter bedraagt, kan nog steeds twee tot drie maal hoger ligt dan bij conventionele brandstoffen. Rekening houdende met de ontwikkeling van de productietechnieken en een geoptimaliseerde distributie verwacht DaimlerChrysler dat de kosten zullen blijven dalen. Aangezien biobrandstoffen sinds vorig jaar vrijgesteld zijn van brandstoftaksen zou Biotrol zelfs vandaag al aan competitieve prijzen aangeboden kunnen worden.

Een aanzienlijk deel van het dieselverbruik zou in de komende tien jaar in de EU gedekt kunnen worden door biobrandstoffen.