11
april
2002
|
02:00
Europe/Brussels

Energie voor de toekomst

  • Choren en DaimlerChrysler starten onderzoeksinitiatief

  • Methanol en diesel gemaakt van biomassa

  • Hernieuwbare brandstoffen voor duurzame mobiliteit

Choren Industries GmbH, gevestigd in Freibergi.Sa., en DaimlerChrysler AG zijn gestart met een onderzoeksproject van elf miljoen euro voor de productie van methanol en diesel uit biomassa. DaimlerChrysler zal de toepasbaarheid van deze hoogwaardige brandstoffen uittesten in voertuigen met een dieselmotor en in de brandstofcelvoertuigen.

Het onderzoeksproject, dat tot midden 2003 zal lopen, moet aan het licht brengen tegen welke prijzen en voorwaarden deze hernieuwbare brandstoffen kunnen worden geproduceerd. Tevens willen de onderzoekers de brandstofkwaliteit en beschikbare hoeveelheden evalueren en een uitgebreide energie- en materiaalbalans opmaken - van de inzameling van de biomassa in de regio, de verwerking ervan tot en met de verdeling van de brandstoffen. In dit kader zal er ook onderzoek worden verricht naar de grootte van de installaties met het oog op de rentabiliteit.
DaimlerChrysler steunt dit onderzoek met meer dan 1 miljoen. Het Duitse ministerie van economie draagt ongeveer 5,5 miljoen bij.

Momenteel importeert de EU drievierde van haar aardoliebehoefte. Zonder actieve maatregelen zou dit aandeel tegen 2020 stijgen tot 90%. Het Nabije Oosten, waar 75% van de wereldoliereserves zich bevinden, zal zijn marktaandeel in tien jaar tijd zien stijgen van 40% naar 50%. Om de energiebevoorrading in de toekomst veilig te stellen, moeten daarom alle energiebronnen worden aangesproken, vooral de hernieuwbare brandstoffen. Dankzij deze brandstoffen zullen de industrielanden zelf kunnen voorzien in een deel van hun energiebevoorrading. Bovendien kan de CO2-emissie van het wegverkeer drastisch worden beperkt, omdat hernieuwbare brandstoffen deel uitmaken van een gesloten CO2-kringloop. Met duurzaam geproduceerde brandstoffen uit biomassa, waaronder diesel, methanol of zelfs benzine, kan onze brandstofvoorziening in de toekomst veiliggesteld worden.

De in dit project toegepaste biomassa van de meest uiteenlopende soorten uit de regio, wordt in de installatie in Freiberg in een meerfasig proces omgezet in vloeibare diesel en methanol. Deze beide brandstoffen zijn vrij van aromaten en zwavel. In de eerste processtap wordt de biomassa in een kracht-warmte-koppelingsinstallatie in biocokes omgezet, waarmee eerst koolmonoxiderijk ruw gas wordt geproduceerd, dat verder wordt verwerkt tot synthesegas. Uit dit synthesegas kunnen hernieuwbare brandstoffen, waaronder diesel, methanol en benzine worden gewonnen.