23
maart
2015
|
01:00
Europe/Brussels

Flexibel en duurzaam:‘free floating-carsharing’ spreekt nieuwe doelgroepen aan

‘Free floating-carsharing (een systeem van autodelen zonder vaste standplaatsen voor de voertuigen) is een duurzame aanvulling op de bestaande mobiliteitsopties. Dat blijkt uit de resultaten van een klantenenquête die car2go en DriveNow samen uitgevoerd hebben. In combinatie met andere vervoersmiddelen kan het flexibele autodelen er in grote mate toe bijdragen om de uitstoot in stedelijke centra te verminderen en om er tegelijk het private autogebruik terug te dringen. Daarbij bepaalt het openbaar-vervoeraanbod in sterke mate het gebruik van het ‘free floating-aanbod’ – en zijn de twee systemen geen concurrenten. Belangrijk voor de duurzame verkeersontwikkeling in steden is een optimale combinatie van de verschillende elementen van het mobiliteitsaanbod. Dat vereist dat uiteenlopende vervoersmiddelen doeltreffend met elkaar gecombineerd worden zonder dat ze als concurrenten beschouwd worden. Naarmate het autodelen op grotere schaal toegepast wordt, nemen ook de positieve effecten ervan op de stedelijke centra toe.


Het volledige persdossier kan u in bijlage terugvinden.