24
november
2009
|
01:00
Europe/Brussels

Het Duitse Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Reactorveiligheid (BMU) subsidieert de met accu’s uitgeruste elektrische bestelwagens van Mercedes-Benz

· Het Duitse Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Reactorveiligheid (BMU) stelt tot negen miljoen euro subsidies ter beschiking voor een project van Mercedes-Benz.
· Steun voor de bouw van de elektrische bestelwagens van Mercedes-Benz
· Ontwikkeling van een innovatieve technologie in de Duitse productievestigingen
· De eerste leveringen aan uitgekozen klanten is al gepland voor 2010

Stuttgart/Berlin – Mercedes-Benz Vans krijgt van het Duitse Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Reactorveiligheid (BMU) tot negen miljoen euro subsidies. Die zijn bedoeld voor het onderzoek naar elektrische bestelwagens en voor de ontwikkeling en tests ervan. De fondsen zijn afkomstig uit het Economisch Steunprogramma 2 van de Duitse overheid.

Daimler AG en de overheid hebben een intentieverklaring in die zin ondertekend. De subsidies zijn bedoeld als steun voor de inspanningen van Daimler AG om een milieuvriendelijk concept voor goederentransport in stedelijke gebieden uit te werken. Door accu’s aangedreven voertuigen stoten geen koolstofdioxide of andere vervuilende stoffen uit. Bovendien ligt hun geluidsniveau veel lager dan dat van door conventionele motoren aangedreven voertuigen, waardoor ze bijzonder goed geschikt zijn om in milieugevoelige en stedelijke gebieden gebruikt te worden.

Als onderdeel van dit project zal Mercedes-Benz tot 50 bestelwagens bouwen en aan klanten leveren. Het aandrijfsysteem heeft een zuiver elektrische configuratie waarbij volledig afgezien wordt van het gebruik van verbrandingsmotoren. De bevindingen van dit project zullen meteen in de verdere ontwikkeling van die voertuigen geïntegreerd worden.

Bijzondere aandacht gaat naar de aanpassing van het aandrijfsysteem, naar het energiebeheer en naar de recuperatie van de remenergie. Andere aspecten van het project omvatten de bevoorrading met vervangstukken en de laad- en diagnosesystemen. De lithium-ionaccu die de elektrische bestelwagen van stroom voorziet, is een ander belangrijk element in het onderzoek. Daarbij gaat er vooral aandacht naar de temperatuur die een belangrijke factor voor de levensduur en de prestaties van de accu is. Alle deelprojecten hebben uiteindelijk tot doel om de technologieën die ontwikkeld worden, in andere reeksen bestelwagens in te bouwen en om op korte termijn te kunnen starten met de serieproductie van elektrische bestelwagens.

Het onderzoek en de ontwikkeling binnen de Duitse vestigingen van Mercedes-Benz vinden hoofdzakelijk plaats in Stuttgart. Daarbij is het de bedoeling om de deskundigheid en technologie op het vlak van de elektrische mobiliteit in Duitsland te behouden en om de werkgelegenheid veilig te stellen. Er worden ook nieuwe methoden voor projectbeheer toegepast, waarbij de leveranciers en gebruikers betrokken worden, om de ontwikkelingscycli in te korten. Daimler AG streeft ernaar om als eerste autoconstructeur de productie van elektrische bestelwagens direct in zijn fabrieken te integreren.

Daimler AG heeft al een groot aantal jaren ervaring met door accu’s aangedreven voertuigen: al in 1972 bouwde het bedrijf een bestelwagen met zulk een milieuvriendelijke aandrijving die met succes gebruikt werd tijdens de Olympische Spelen in München. Tijdens de belangrijke tests die nu op het programma staan, zullen ook aspecten van de infrastructuur onderzocht worden. Mercedes-Benz Vans zal al in 2010 beginnen met de tests van de elektrische bestelwagen bij uitgekozen klanten. Het gaat hoofdzakelijk om overheidsinstellingen en transportbedrijven die transporten in milieugevoelige gebieden verzorgen en die een specifiek gebruikersprofiel vertonen: meer bepaald het vervoer over korte afstanden met frequente stops in stadscentra. Het is de bedoeling om in de toekomst de elektrische bestelwagen tegen een voor alle betrokkenen aanvaardbare prijs op de markt te brengen.