15
februari
2007
|
01:00
Europe/Brussels

Het herstel- en transformatieplan van de Chrysler Groep streeft naar een terugkeer naar rentabiliteit en ontwerpt het bedrijfsmodel opnieuw

 • Terugkeer naar rentabiliteit tegen 2008

 • Vermindering van het aantal werknemers met 13.000, stilleggen van de assemblagefabriek van Newark, ploegen worden afgeschaft en de totale capaciteit wordt verminderd met 400.000 eenheden

 • Opnieuw ontworpen bedrijfsmodel voor competitiviteit op lange termijn, waaronder een grotere klemtoon op brandstof-efficiënte producten, globale groei en partnerschappen

 • Terugkeer naar rentabiliteit tegen 2008

 • Vermindering van het aantal werknemers met 13.000, stilleggen van de assemblagefabriek van Newark, ploegen worden afgeschaft en de totale capaciteit wordt verminderd met 400.000 eenheden

 • Opnieuw ontworpen bedrijfsmodel voor competitiviteit op lange termijn, waaronder een grotere klemtoon op brandstof-efficiënte producten, globale groei en partnerschappen

 • Een investering van € 2,3 miljard ($ 3 miljard) voor een brandstof-efficiënter gamma

 • DaimlerChrysler bekijkt samen met partners verdere strategische opties

De Chrysler Group van DaimlerChrysler AG kondigde gisteren een Herstel- en Transformatieplan op drie jaar aan, dat streeft naar een terugkeer naar rentabiliteit tegen 2008, terwijl eveneens maatregelen genomen worden om haar bedrijfsmodel op lange termijn aan te passen. Door dit plan zal het personeelsbestand van 2007 tot 2009 met 13.000 werknemers afnemen.

De voorzitter en CEO van de Chrysler Groep, Tom LaSorda, zette het plan uiteen tijdens de Jaarlijkse Persconferentie van DaimlerChrysler AG, die plaatsvond in Auburn Hills, Michigan.

Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van DaimlerChrysler verklaarde: “Het Chrysler-team werkte een uitgebreid herstel- en transformatieplan uit waarbij gebruik werd gemaakt van alle middelen binnen DaimlerChrysler. Bovendien en teneinde het voorgestelde plan te optimaliseren en te versnellen, bekijken we samen met partners buiten de reeds vermelde bedrijfspartners, toekomstige strategische opties. In dit opzicht sluiten we geen enkele optie uit in onze zoektocht naar de beste oplossing voor zowel de Chrysler Groep als DaimlerChrysler.”
“Het plan bestaat uit twee geïntegreerde delen,” zei LaSorda. “Ten eerste moet de Chrysler Groep zijn positie op de Noord-Amerikaanse markt verstevigen. Daarnaast wordt de sleutel van ons succes op lange termijn gevormd door ons vermogen de organisatie te transformeren tot een andere onderneming om zo een rentabiliteit op lange termijn te bereiken en te handhaven.”

Het programma zal worden ondersteund door een investering van € 2,3 miljard ($ 3 miljard) in nieuwe motoren, transmissiesystemen en assen, die de ingrediënten vormen voor een productoffensief van meer dan 20 volledig nieuwe en 13 hernieuwde modellen van 2007 tot 2009.

HERSTEL

Het herstelplan streeft naar een terugkeer naar rentabiliteit door middel van een combinatie van inkomstenprogramma’s en door sterk de nadruk te leggen op kosten. De belangrijkste maatregelen omvatten:

Inkomstenbeheer

 • Het productoffensief verderzetten met acht nieuwe en vijf hernieuwde producten in 2007. Tot de sleutelproducten behoren de nieuwe Chrysler Town & Country en de Dodge Grand Caravan minivans, de middelgrote Dodge Avenger sedan, de Chrysler Sebring convertible en een Jeep Liberty die de vernieuwing en de uitbreiding van de Jeep-familie vervolledigt.

 • De retail-to-fleet mix verbeteren, momentum opbouwen met nieuwe aanbiedingen op globale markten en de doeltreffendheid van uitgaven voor marketing en incentives verhogen.

 • Het dealernetwerk verminderen en optimaliseren om de rentabiliteit van de dealers te verhogen.

Materiaal- en vaste kosten

 • Materiaalkosten verminderen met € 1,15 miljard ($ 1,5 miljard) tegen 2009.
 • De verkoop van ondersteuningsoperaties onderzoeken, waaronder transportdiensten.

Capaciteit & efficiëntie

 • De totale productiecapaciteit verminderen met 400.000 eenheden per jaar.

 • In 2007 een ploeg/shift afschaffen in de assemblagefabriek van Newark (Delaware) en de vrachtwagenfabriek van Warren (Michigan). In 2008 een ploeg/shift afschaffen in de South-assemblagefabriek van St. Louis(Missouri).

 • De assemblagefabriek van Newarkstilleggen in 2009. • Het distributiecentrum voor onderdelen van Cleveland(Ohio) stilleggen in december 2007.

 • Operaties met betrekking tot servosystemen, stansproducten en onderdelen aanpassen om de verminderde capaciteit te weerspiegelen.

Vermindering van het aantal werknemers

 • Globaal gezien zal de Chrysler Groep haar personeelsbestand met 13.000 werknemers verminderen, ofwel ongeveer 16 percent.

 • Het aantal manuren zal met 11.000 worden verminderd over een periode van drie jaar, 9.000 voor de VS en 2.000 voor Canada (in 2007 alleen al 4.700 in de VS en 1.100 in Canada).

 • Van het totale aantal Amerikaanse manuren, zullen 4.000 werknemers getroffen worden door de acties in de assemblagefabrieken, 1.000 door de verminderde capaciteit inzake operaties met betrekking tot servosystemen en onderdelen, 1.000 door andere acties, waaronder de mogelijke verkoop van ondersteuningsfuncties en 3.000 door technologie, efficiëntie en productiviteit.

 • De bezoldigde werkgelegenheid (bedienden & kaders) zal de komende twee jaar worden verminderd met 2.000, ofwel elk 1.000 voor 2007 en 2008.

 • Speciale pensioenprogramma’s en andere afvloeiingsprogramma’s zullen afzonderlijk worden aangekondigd.

TRANSFORMATIE

De sleutelonderdelen van de transformatie zullen bestaan uit een grotere globale voetafdruk en een wijziging in de productmix naar kleinere, brandstof-efficiëntere voertuigen.

Momenteel vertegenwoordigt Noord-Amerika zo’n 90 percent van de activiteit van de Chrysler Groep en zijn productoriëntering was historisch gezien sterk gericht op minivans, pick-ups en SUV’s. “Deze twee factoren waren ooit voordelen voor de Chrysler Groep,” zei LaSorda, “maar de spelregels op de internationale markt zijn gewijzigd. Hoge brandstofprijzen en ingrijpende wijzigingen op de markt hebben ertoe geleid dat de voorkeur van de consument nu uitgaat naar kleinere, brandstof-efficiëntere voertuigen. We moeten een aantal strategische aanpassingen doorvoeren om onze historische sterke punten af te bouwen, maar we mogen er niet in die mate op vertrouwen dat we te kampen krijgen met een concurrentieel nadeel.' voegde hij eraan toe.

LaSorda wees meer in het bijzonder op de volgende initiatieven:

Klemtoon op de consument en het merk

 • Het productoffensief tot 2009 verderzetten, met meer dan 20 totaal nieuwe en 13 hernieuwde voertuigen.

 • Verder bouwen op bestaande sterke punten van het product door nieuwe introducties in de minivan, pick-up truck en geselecteerde achterwiel-aangedreven voertuigen. Tezelfdertijd zal de onderneming leren meer te doen met minder, en dit door het aantal productplatformen tegen het jaar 2012 te verminderen van de huidige 12 naar 7.

 • Uitbreiden in nieuwe segmenten van commerciële voertuigen, waaronder voor het eerst toetreden tot de segmenten van de bedrijfsvoertuigen van Klasse 4 & 5 (US specifiek).

 • Verder omschakelen naar een auto/bedrijfsvoertuigen mix die minder gebaseerd is op bedrijfsvoertuigen (Pick-Up & Truck).
  Investeringen voor een bedrag van € 2,3 miljard ($ 3 miljard) dat besteed wordt aan nieuwe motoren, transmissiesystemen en assen, om zo te evolueren naar een portfolio die brandstof-efficiënter is. Dit omvat onder andere een gemeenschappelijk asprogramma voor alle voertuigen en het werken aan een nieuwe transmissietechnologie. Afgelopen week ondertekende de onderneming een niet-bindende 'Memorandum of understanding' met Getrag (een in Duitsland gevestigde leverancier) om deze brandstof-efficiëntere 'dual clutch' transmissietechnologie te ontwikkelen.

 • Als onderdeel van dat offensief, heeft de onderneming momenteel een nieuw V-6 motor-platform ('Phoenix' genaamd) onder ontwikkeling dat ernaar streeft het aantal families van zescilindermotoren terug te brengen van vier naar één.

 • Bovendien zal de Chrysler Groep zijn eerste volledige hybride-versie met twee elektromotoren introduceren met de 2008 Dodge Durango en wordt een eenvoudiger/lichtere hybride versie geëvalueerd voor toekomstige toepassingen.

 • Tot slot zal de groep zijn gamma van dieselmotoren uitbreiden, waaronder verscheidene voertuigen met het BLUETEC-label, een symbool dat toegekend wordt aan de schoonste diesel van zijn klasse.

Wereldwijde aanwezigheid verhogen ´

 • Overtolligheden inzake naamplaatjes in Noord-Amerika vermijden en voertuigenprogramma’s ontwikkelen en introduceren die gericht zijn op wereldwijde markten.

 • Daar waar mogelijk, gebruik maken van derde partijen om toegang te krijgen tot regionale producten en markten waar dit vanuit economisch opzicht zinvol is. • Het globaal in evenwicht brengen van aankopen van leveranciers door te streven naar € 3,8 miljard ($ 5 miljard) aan bijkomende aankopen bij goedkopere bronnen als aanvulling op de globale groei van de onderneming.

Partnerschappen

Beter gebruik maken van allianties en partnerschappen over heel de wereld, zoals de Chrysler Groep op dit ogenblik doet met:
o fabricage, een overeenkomst met Volkswagen om voor dealers van VW’s minivans te bouwen in Noord-Amerika. o kleinhandel, zoals in Mexico waar een door Hyundai geproduceerde wagen, zoals de Dodge Atos, verkocht wordt, en waar binnenkort een kleine bestelwagen die in Taiwan geproduceerd is, zal worden verkocht.
o invoermogelijkheden, zoals de onlangs aangekondigde beginselovereenkomst met Chery Automobile Company uit China (mits goedkeuring van de Raad van Toezicht van DaimlerChrysler en de Chinese overheid) dat een kleine auto produceert, die verkocht zal worden in Noord-Amerika en Europa. o en gerichte partnerschappen, zoals het GEMA World Engine project met Hyundai en Mitsubishi in Dundee, Michigan, of het DaimlerChrysler consortium met General Motors en BMW om hybride voertuigen te ontwikkelen.