11
september
2007
|
02:00
Europe/Brussels

Het Rode Kruis kiest voor Mercedes-Benz

Het Rode Kruis België – Franse Gemeenschap werkt samen met Mercedes-Benz voor de vernieuwing van 20 voertuigen van zijn park van 64 ziekenwagens.

Op dinsdag 17 juli werden negen ziekenwagens van het type Mercedes-Benz Vito in dienst gesteld. Op 6 september worden zes nieuwe wagens van het type Mercedes-Benz Sprinter ingezet in de verschillende Hulpverleningszones van Brussel en Wallonië. De vijf laatste ziekenwagens zullen in de loop van de maand oktober beschikbaar zijn.

Betrouwbaarheid en veiligheid hoog in het vaandel
Het bestek voor deze ziekenwagens – dat voldoet aan de normen die door de Waalse regering werden vastgelegd, alsook aan de gezondheidsnormen voor het vervoer van gewonden - lag aan de basis van een algemene marktstudie en werd kort na het Salon van de lichte bedrijfswagens, in januari van dit jaar, bezorgd aan Mercedes-Benz. Op basis hiervan werd aan DaimlerChrysler Belgium Luxembourg, in samenwerking met het ombouwbedrijf Autographe en DaimlerChrysler Financial Services, gevraagd om een gemeenschappelijk dossier op te stellen dat enerzijds voldoet aan de technische normen en anderzijds een voorstel van financiële leasing voor de wagens formuleert. Door middel van deze overeenkomst vernieuwt het Belgische Rode Kruis, dat officieel is erkend als Beweging voor Vrijwillige Hulpverlening en helper van de overheid, dus 1/3 van zijn ziekenwagens die voldoen aan de door de overheid omschreven normen.
Ziekenwagens voor dringend vervoer, niet dringend vervoer en preventieve acties van het Rode Kruis.

Deze wagens zullen hoofdzakelijk worden gebruikt voor:

  • dringend vervoer van patiënten dat past binnen het kader van de dringende medische hulp (DMH) volgens de wet van 8 juli 1964. In verschillende gebieden van het land snellen de ziekenwagens van het Rode Kruis mensen te hulp onder de vlag van de 100.

  • niet-dringende opdrachten die passen binnen het kader van het decreet van het Waalse Gewest (29 april 2004) betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer (MSV).

  • preventieve hulpacties. Bij evenementen van gelijk welke omvang en aard zorgt het Rode Kruis voor voorzieningen voor preventieve hulpverlening om eerste hulp te verlenen, slachtoffers op te beuren en zo snel mogelijk in actie te treden.