05
juli
2001
|
02:00
Europe/Brussels

HOE GROEN IS GROEN ?

HELE LEVENCYCLUS VAN DE MERCEDES-BENZ S-KLASSE DOORGELICHT:
EEN GROEN PARADEPAARDJE.

Voor de eerste keer werd er voor een voertuig uit de hogere klasse een milieu- en levencycluskostenbalans opgemaakt. Omdat al in de productiefase bepaald wordt hoe milieuvriendelijk een wagen zal zijn, startten de onderzoekers van dan af met de analyse. Deze algemene balans biedt concrete antwoorden op de vraag welke maatregelen de milieuvriendelijkheid van een wagen verhogen.

De autoconstructeurs proberen het grondstofverbruik en schadelijke uitstoot van productie tot distributie zo laag mogelijk te houden. Dat doel wordt onder andere bereikt door milieuvriendelijk materiaal te gebruiken of door recycleerbare constructie- en productiemethodes aan te wenden. De huidige Mercedes-Benz S-Klasse kwam als beste naar voor uit de balansen.

Bij het opmaken van zo’n balans gaat het niet alleen om een gedetailleerde weergave van de milieu-effecten (vb bij de grondstofwinning), maar ook om technische en economische aspecten. De S-klasse werd van bij de ontwikkeling tot bij de distributie geanalyseerd. Meer dan 1000 processen en componenten werden onderzocht, dank zij de hulp van meer dan 100 leveranciers die bij het onderzoek betrokken werden. De resultaten werden daarna nog eens door externe keurders bevestigd.

Het bleek dat de autoconstructeurs de milieuvriendelijkheid duidelijk konden verhogen. De milieubelasting per wagen daalde bijvoorbeeld met 200 Gigajoule primaire energie. Dat is meer dan nodig is om een nieuwe wagen te bouwen. Ook de uitstoot van schadelijke gassen daalde indrukwekkend.

De onderzoekers stelden tijdens het opmaken van de milieu- en levencycluskostenbalans een omvangrijke databank op en ontwikkelden aangepaste analysemethoden. Samen met de balans zullen zij de basis vormen bij de uitwerking van milieuvriendelijkere concepten, zowel voor de opvolger van de S-klasse als voor modellen uit andere segmenten.

De amerikaanse Society of Automotive Engineers (SAE) heeft aan het onderzoeksteam de milieuprijs Environmental Excellence in Transportation 2001 toegekend; De positieve resultaten van het Sindelfingerteam leverde DaimlerChrysler en meerbepaald Mercedes-Benz de Environmental Leadership Award op die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt.