23
december
2004
|
01:00
Europe/Brussels

LINGUATRONIC IN BEIDE LANDSTALEN

Vanaf 1ste januari biedt Mercedes-Benz in België als eerste constructeur spraaktechnologie aan in beide landstalen.

Belgische première bij Mercedes-Benz

Vanaf 1ste januari biedt Mercedes-Benz in België als eerste constructeur spraaktechnologie aan in beide landstalen. Linguatronic omvat via de ingave van eenvoudige mondelinge instructies tal van voordelen:
- selectie van voorgeprogrammeerde radiozenders - selectie van tracks op frontale cd-lezer & cd’s/tracks in cd-lader
- selectie van voorgeprogrammeerde telefoonnummers & bestemmingen via “voicetags” - selectie van de navigatiebestemming (belangrijkste steden kunnen als compleet woord worden ingegeven en dienen dus niet te worden gespeld.)
- selectie van telefoonnummers Linguatronic is een optie maar wordt standaard
geleverd met het Comand-navigatiesysteem met telefoonuitrusting. Met het eenvoudige navigatiesysteem van type APS wordt de optie Linguatronic tegen een meerprijs van slecht 242 euro meegerekend. Linguatronic is beschikbaar op de C-Klasse, CLK, CL, E-Klasse, CLS, S-Klasse en SL-Klasse.

Ook in de auto nemen de communicatie-, informatie- en ontspanningsmiddelen een steeds belangrijkere plaats in. De manuele bediening van de talrijke functietoetsen blijkt kostelijk en brengt bovendien de veiligheid in het gedrang. De spraaksturing boekt dan weer vooruitgang, maar vereist grote technologische investeringen.

Compromis tussen investeringen en comfort

De huidige automatische spraakherkenningsystemen kunnen echter nog lang niet even goed de gesproken taal verstaan als een menselijk wezen dat in het bezit van al zijn mogelijkheden is en dat kan bogen op zijn eigen ervaring. Het menselijke begrip van het gesproken woord omvat immers ook de waarneming van de context en van de niet-verbale bestanddelen zoals de beweging van de lippen, de gebaren of de intonatie van de stem. Dit maakt het overigens mogelijk een gesprek zelfs in een heel lawaaierige omgeving te blijven volgen. De ambitie is dus niet automaten te creëren die even goed kunnen horen en begrijpen als de mens. De ingenieurs stellen zich meer beperkte objectieven, in functie van de verschillende beoogde toepassingen. Dit betekent dat men het minimale vereiste communicatiepotentieel voor een verbaal begrip tussen mens en machine probeert te ontwikkelen. Dit houdt steeds een compromis in tussen het haalbare comfort en de aan te wenden technische middelen.

Rijd in alle gemoedsrust dankzij spraaksturing

Het is duidelijk dat spraaksturing het autorijden kan vergemakkelijken. Zelfs al wordt het eigenlijke rijden - dus de besturing, het accelereren en afremmen - op dit ogenblik nog abstract gehouden, toch kan men met een beetje verbeelding al inzien hoeveel mogelijke toepassingen er zijn. De airconditioning regelen, een radiostation of een CD kiezen, het navigatie- of telefoonsysteem gebruiken, dit alles zou het comfort achter het stuur moeten verbeteren. Op dit ogenblik hebben de gebruikers van autotelefoons, zelfs als het om de nieuwste types gaat, nog te kampen met heel ingewikkelde gebruiksaanwijzingen om vertrouwd te raken met talrijke functies die soms worden geactiveerd via toetsen die elk voor twee of drie verschillende commando’s worden gebruikt.

Veiligheid voor alles

Er is echter nog een belangrijker gegeven dan het comfort: de veiligheid. Om op de knoppen te drukken, de toetsen te bedienen, nummers te vormen of raadplegen, is de bestuurder verplicht zijn aandacht van de weg af te nemen. De fracties van seconden tijdens de welke onze blik op het display van de radio of de toetsen van de telefoon is gericht, kunnen ons fataal zijn. Als de bestuurder zijn handen van het stuur neemt om een nummer te vormen of de hoorn vast te nemen, stijgt het risico op een ongeval.