Brussel,
07
december
2020
|
17:11
Europe/Brussels

‘Ambition 2039’ mijlpaal gaat wereldwijde Mercedes-Benz toeleveringsketen CO2-neutraal maken

Samenvatting
  • In het kader van het strategische plan Ambition 2039 zet Mercedes-Benz de transformatie naar CO2-neutraliteit voort met een reeks maatregelen in de gehele waardeketen. Het leveranciersnetwerk vormt een belangrijk onderdeel in het behalen van de klimaatdoelstellingen van Mercedes-Benz vanwege de hogere energievraag bij de productie van volledig elektrische auto’s.
  • Markus Schäfer, lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG; verantwoordelijk voor Daimler Group Research, en Mercedes-Benz Cars COO: “Met de elektrische limousine EQS, die al in de startblokken staat voor volgend jaar, hebben we al belangrijke mijlpalen bereikt wat betreft de samenwerking met onze partners – bijvoorbeeld door de aankoop van CO2-neutraal geproduceerde accucellen. We gaan dus verder op deze weg: bij de aanbesteding voor ons elektrische voertuigplatform – Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) voor compacte en middelgrote auto’s – passen we nu al voor het eerst consequent CO2 als belangrijk criterium toe.”
  • Gunnar Güthenke, hoofd inkoop- en leverancierskwaliteit bij Mercedes-Benz Cars: “Bijna de helft van onze ongeveer 2.000 leveranciers heeft een 'Ambition Letter of Intent' ondertekend en verplicht zich om ons in de toekomst alleen nog maar CO2-neutrale onderdelen te leveren. Deze bedrijven zijn goed voor meer dan de helft van de jaarlijkse inkoopwaarde van Mercedes-Benz AG.”

Met behulp van het strategische plan Ambition 2039 wil Mercedes-Benz in minder dan twintig jaar een CO2-neutraal modellengamma gaan realiseren. Met name de transformatie naar elektrische mobiliteit verhoogt de energievraag in de toeleveringsketen. Ten opzichte van een conventionele verbrandingsmotor is de productie van een volledig elektrische auto twee keer zo CO2-intensief, vooral door de lithium-ion accu's. Ondanks een hogere energievraag in de productie bieden de plug-in hybriden en elektrische modellen van Mercedes-Benz in het gebruik een duidelijk voordeel op het gebied van CO2-emissie ten opzichte van conventionele aandrijflijnen. Want alleen als de gehele levenscyclus van de modellen in ogenschouw wordt genomen, ontstaat een realistisch beeld. Elektrische modellen kunnen een groot deel van de aanvankelijk hogere CO2-uitstoot van de upstream-waardeketen compenseren doordat ze emissievrij rijden. Mercedes-Benz werkt zodoende samen met het wereldwijde leveranciersnetwerk om de CO2-uitstoot in de productiefase te verminderen.

Markus Schäfer, lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG; verantwoordelijk voor Daimler Group Research, en Mercedes-Benz Cars COO: “Elektrische mobiliteit en duurzaamheid gaan voor Mercedes-Benz hand in hand. Met de elektrische limousine EQS, die in de startblokken staat voor volgend jaar, hebben we al belangrijke mijlpalen bereikt wat betreft de samenwerking met onze partners – bijvoorbeeld door de aankoop van CO2-neutraal geproduceerde accucellen. We gaan dus verder op deze weg: bij de aanbesteding van ons elektrische voertuigplatform Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) voor compacte en middelgrote auto’s, passen we nu al voor het eerst consequent CO2 als belangrijk criterium toe.”

Sleutelcriterium bij de keuze van de leverancier“Samen met onze partners werken we aan de uitvoering van het strategische plan Mercedes-Benz Ambition 2039. Bijna de helft van onze ongeveer 2.000 leveranciers heeft een ‘Ambition Letter of Intent’ ondertekend en verplicht zich daarmee om ons in de toekomst alleen nog maar CO2-neutrale onderdelen te leveren. Deze bedrijven zijn goed voor meer dan de helft van het jaarlijkse inkoopvolume van Mercedes-Benz AG. Dit is een belangrijke stap in het behalen van onze klimaatdoelstellingen: ook ons leveranciersnetwerk heeft de tekenen des tijds herkend en volgt de transformatie. Wij richten ons met name op bijzonder CO2-intensieve componenten en materialen als accucellen,” verklaart Gunnar Güthenke, hoofd inkoop- en leverancierskwaliteit bij Mercedes-Benz Cars. “We zijn ook bezig met het opzetten van een volgsysteem waarmee we kunnen zien hoe de CO2-uitstoot in de loop van de tijd wordt gereduceerd.” Het concern voert nauw overleg met alle andere leveranciers om gezamenlijk strategieën voor CO2-reductie te ontwikkelen.

Klimaatneutraliteit is opgenomen in de contractvoorwaarden en de Ambition Letter is een belangrijk criterium voor het toekennen van contracten. Uiterlijk vanaf 2039 mogen alleen nog CO2-neutrale productiematerialen in alle stadia van de waardecreatie worden geleverd aan Mercedes-Benz. Een leverancier die weigert de Ambition Letter te ondertekenen, komt niet in aanmerking voor nieuwe leveringscontracten.

Focus op CO2-intensieve componenten en materialenMercedes-Benz zal zich tot 2039 bovendien richten op materialen en onderdelen die bij de productie en verwerking bijzonder CO2-intensief zijn. De focus ligt op componenten als accucellen, staal en aluminium. Deze componenten zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen van een volledig elektrische auto. Mercedes-Benz heeft met twee strategische partners voor accucellen al duidelijke doelstellingen afgesproken: CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) en Farasis Energy hebben zich gecommitteerd aan het leveren van accucellen die worden geproduceerd met behulp van elektriciteit uit duurzame bronnen als waterkracht, wind en zonne-energie. Dit vermindert de CO2-voetafdruk van een accu met meer dan 30 procent. De rest van de toeleveringsketen wordt als volgende stap meegenomen.

Een holistische benadering van de milieu-impact omvat ook het duurzame gebruik van hulpbronnen. Het doel van het bedrijf is om het gebruik van primaire grondstoffen voor elektrische aandrijvingen richting 2030 consequent te verminderen en het aandeel secundaire en hernieuwbare materialen in auto’s geleidelijk aan te vergroten. Mercedes-Benz werkt samen met haar partners aan een geleidelijke verhoging van het aandeel secundaire materialen in de focusmaterialen.

Mercedes-Benz-fabrieken als rolmodelDe eigen fabrieken van Mercedes-Benz AG, met inbegrip van het wereldwijde netwerk voor de productie van accu's, zullen al vanaf 2022 wereldwijd CO2-neutraal produceren. Hiermee worden deze fabrieken rolmodellen voor het leveranciersnetwerk. In lijn met de procedure in de eigen fabrieken van Mercedes-Benz zijn de leveranciers verplicht om emissies te vermijden en te verminderen. Alleen dan kan compensatie via hoogwaardige projecten worden overwogen. De aanpak voor klimaatneutrale productie is divers en varieert van het verminderen van het verbruik tot de aankoop van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Ambition 2039: klimaatneutraliteit in de gehele waardeketenMet zijn nieuwe strategie streeft Mercedes-Benz ernaar om de meest begerenswaardige auto's ter wereld te produceren. Duurzaamheid is hierbij een leidraad voor alle strategische gebieden. Het doel is een volledig CO2-neutraal modellengamma met volledige connectiviteit. Ambition 2039 geeft hiervoor de richting aan langs de gehele waardecreatie. De onderneming streeft ernaar dat in 2030 meer dan 50 procent van de verkochte modellen een plug-in hybride of een volledig elektrisch model is. Belangrijke mijlpalen zijn de CO2-neutrale productie in alle eigen fabrieken van Mercedes-Benz AG vanaf 2022, de betrokkenheid bij op het opzetten van de laadinfrastructuur en het afspreken van specifieke CO2-maatregelen met de leveranciers.

Meer informatie over duurzaamheid in de toeleveringsketen:

Next Milestone Ambition 2039: Mercedes-Benz sources battery cells from carbon-neutral production for the first time

High-volume battery supply supports “Electric First” strategy: Mercedes-Benz and CATL as a major supplier team up for leadership in future battery technology

Mercedes-Benz will in future only source battery cells with cobalt & lithium from certified mining sites, while significantly reducing cobalt

Daimler Supplier Award 2020: Daimler Honors Suppliers for the 12th Time: Sustainability Award Presented for the First Time