14
december
2011
|
01:00
Europe/Brussels

Annual Press Conference

Het jaar dat naar zijn einde loopt, is er eentje dat gekenmerkt wordt door grote economische en politieke instabiliteit met alle gevolgen vandien. De onrusten in het Midden-Oosten, de hoge energrieprijzen, de toenemende inflatie, de deels oververhitte groeimarkten, de aardbeving en tsunami in Japan, de Amerikaanse kredietcrisis en de schuldencrisis in Europa met als trieste dieptepunten de Griekse en Italiaanse situatie maken dat de groei van het Bruto Nationaal Product nagenoeg tot stilstand is gekomen. Daarmee is ook de kwetsbaarheid van onze globale economie blootgelegd. Hoe dit alles verder zal verlopen is koffiedik kijken, maar het zogenaamde ‘double dip scenario’ behoort tot de mogelijkheden. Een aantal elementen – waaronder de prijs van ruwe grondstoffen, de renteverlaging van de ECB – maken dat we 2012 voorlopig nog met enig positivisme inschatten, maar het neemt niet weg dat ondernemers- en consumentenvertrouwen onder druk staan. Kortom, voorzichtigheid is geboden.

Voor ons land komt daar nog de langdurige politieke onzekerheid en de Europese druk op onze begrotingssamenstelling voor de komende jaren bij. De kogel lijkt door de kerk, net als de regering. Hopelijk kan daarmee de rust terugkeren.

Dat besparen in de huidige economische en financiële crisistoestand een noodzakelijk kwaad is, mag voor iedereen duidelijk zijn. Het is maar de vraag of de actieve bevolking niet het grootste kind van de rekening wordt. Het hoeft geen betoog dat Mercedes-Benz zich vragen stelt bij de beslissing om bedrijfswagens te belasten op basis van catalogusprijs. Niet, in de eerste plaats omdat wij nu eenmaal constructeur zijn van hoog kwalitatieve voertuigen. Wel omdat wij bekommerd zijn om de maatschappelijke impact van een dergelijke maatregel. Gaat dit niet ten koste van de introductie van nieuwe technologieën, op vlak van comfort, maar vooral van veiligheid en ecologie? Laat ons eerlijk zijn, een nieuwe technologie in de markt zetten, vraagt niet alleen om technische en budgettaire inspanningen van de constructeur, maar ook om financiële inspanningen van zogenaamde early adopters. Jarenlang heeft men – terecht – de focus op ecologie gelegd. Plotsklaps wordt de steven gedraaid en het is maar de vraag of alle mogelijke gevolgen goed werden ingeschat. Komt daar nog de instandhouding van de verschillende regionale regimes bij.

Het volledige persdossier kan u in bijlage terugvinden.