Brussels,
27
november
2023
|
15:52
Europe/Brussels

Duitse industrie presenteert nieuwe ontwikkelingsnorm voor veilig geautomatiseerd rijden – gezamenlijk project voor verificatie- en validatiemethoden

Samenvatting

·      Focus op veiligheid: goedkeuring van geautomatiseerde systemen en voertuigen voor het wegverkeer vereist een veiligheidsnorm die technisch geverifieerd kan worden

·      Het gezamenlijke Verificatie- en Validatiemethoden-project (VVM) levert het eerste model voor deze vereiste verificatie van veiligheid voor geautomatiseerde rijsystemen in stedelijke gebieden

·      Geautomatiseerd rijden van de toekomst: de projectresultaten vormen een leidraad voor de gehele industrie en versterken het concurrentievermogen

De Duitse auto-industrie heeft de krachten gebundeld met 21 partners in een gezamenlijk project en ’s werelds eerste structuren ontwikkelt om de veiligheidsnormen voor geautomatiseerde voertuigen in stedelijke gebieden controleerbaar te maken. Vier jaar na de start van het gezamenlijke Verificatie- en Validatiemethoden-project (Verifikations- und Validierungsmethoden VVM) zijn de resultaten beschikbaar. De bevindingen van het onderzoeksproject, gefinancierd door het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie en geïnitieerd door het VDA-initiatief autonoom en connected rijden, werden afgelopen week in detail besproken tijdens de presentatie in de Carl Benz Arena in Stuttgart.

Hoe hoger het niveau van geautomatiseerd rijden en hoe complexer het toepassingsgebied van een systeem, des te meer factoren er tijdens de ontwikkeling in aanmerking moeten worden genomen. De eerste SAE Level 3-systemen voor rijden op snelwegen en een SAE Level 4-systeem voor bestuurderloos parkeren zijn al goedgekeurd. Uitbreiding van het gebruik van deze systemen naar andere toepassingen – zoals stadsverkeer – betekent dat het voertuig en het systeem veel complexer worden en aan veel strengere eisen moeten voldoen. Zodoende was er behoefte aan geschikte verificatie- en validatiemethoden, waar het VVM-project voor was bedoeld.

De uitdagingen in stadsverkeer

“Voetgangers, fietsers, gemotoriseerde tweewielers, onoverzichtelijke kruispunten: een van de grootste uitdagingen bij geautomatiseerd rijden is omgaan met het verkeer in een stedelijk gebied. Dit wordt gekenmerkt door veel weggebruikers, verkeerslichten, verkeersborden en voertuigen. Om ervoor te zorgen dat voertuigen in de toekomst ook met uiterst zeldzame scenario’s kunnen omgaan, zijn begrijpelijke structuren en processen nodig die niet alleen de veilige werking van een systeem in uitzonderlijke situaties garanderen, maar ook kunnen controleren of het manoeuvreren veilig gebeurt.”

Roland Galbas van Bosch, coördinator VVM-consortiumproject

“Het VVM-onderzoeksproject is er voornamelijk op gericht om te verifiëren dat geautomatiseerde rijfuncties veilig en betrouwbaar reageren en dat klanten er ook op het gebied van precisie en kwaliteit baat bij hebben. Naast het naleven van regelgeving is het voornaamste principe achter het werk van de Duitse auto-industrie niet alleen om technologische vooruitgang zo snel mogelijk op de weg te brengen, maar ook om veilige voertuigen en systemen te leveren waarop te allen tijde kan worden vertrouwd. En deze betrouwbaarheid begint al bij de ontwikkeling van de systemen.”

Dr. Mark Schiementz van BMW, medecoördinator VVM-consortiumproject

Voorwaarde voor verkeerstoelating: controleerbare veiligheid

Al bij het ontwerp en de ontwikkeling van geautomatiseerde rijfuncties staat het veiligheidsprincipe voorop. Dienovereenkomstig moeten deze veiligheidsfuncties worden geverifieerd voordat een voertuig kan worden goedgekeurd en gecertificeerd voor gebruik in het verkeer. Om deze verificatie te kunnen uitvoeren, hebben de 21 projectpartners gezamenlijk een model ontwikkeld dat bestaat uit verschillende processen, methoden en hulpmiddelen. Hiermee kan een ‘veiligheidsargumentatie’ worden toegepast om te controleren of het systeem veilig is voor gebruik.

Om de methodiek voor dit model te ontwikkelen, werkten de partners samen in verschillende deelprojecten. Industriebreed toegepast, zou het gedefinieerde model de basis kunnen vormen voor het verifiëren van de veiligheid in geautomatiseerde voertuigen.

“De ontwikkelde modellen maken het voor het eerst mogelijk dat alle autofabrikanten toegang hebben tot dezelfde structuren voor de verificatie en validatie van geautomatiseerde rijsystemen in stedelijke gebieden. Deze standaardisatie kan vervolgens ook leiden tot industriebrede normen die het wegverkeer nog veiliger kunnen maken voor alle weggebruikers.”

Dr. Helmut Schittenhelm, projectcoördinator Mercedes-Benz

Technologiepionier uit Duitsland

De methodische benadering van het VVM-project heeft geleid tot de eerste norm die ook rekening houdt met industriële processen, wat wederom de pioniersrol van de Duitse auto-industrie op het gebied van geautomatiseerd rijden onderstreept. De eerste regelgeving ter wereld voor volledig geautomatiseerd rijden (SAE Level 4) werd van kracht in 2021, toen Duitsland daartoe een wet aannam. In 2022 werd een overeenkomstige verordening aangenomen waarin de technische details werden beschreven, zodat dergelijke voertuigen kunnen worden geregistreerd en gebruikt op de Duitse wegen. De recente ontwikkelingen zijn opnieuw een voorbeeld van hoe de Duitse auto-industrie de complexiteit van geautomatiseerd rijden aanpakt en beter beheersbaar maakt.

Aan het einde van de projectperiode en voortbouwend op de resultaten van de eerdere Pegasus- en SetLevel-projecten, biedt VVM nu de eerste consistente methodische veiligheidsaanpak voor geautomatiseerd rijden in stedelijke gebieden, die industriebrede samenwerking en waardecreatie mogelijk zal maken. De op scenario’s gebaseerde veiligheidsverificatie die in het project wordt gevolgd, zou, na goedkeuring door de regelgevende instanties, kunnen helpen bij het vaststellen van mondiale normen. VVM heeft een referentiesysteem voor de industrie gecreëerd dat relevant is voor de toekomst, een methodische kloof dicht wat betreft de praktische validatie én de pioniersrol van de Duitse industrie in de internationale concurrentie op het gebied van geautomatiseerd rijden consolideert.