Brussel,
05
juni
2019
|
15:52
Europe/Brussels

Hogere verkeersveiligheid dankzij Car-to-X Communication: Daimler start Europees samenwerkingsproject

Samenvatting

Samen optrekken voor meer veiligheid op de weg: Daimler, BMW, Ford en Volvo werken samen met HERE Technologies, TomTom en verkeersinstanties uit zes Europese landen aan een systeem waarmee gevaarlijke situaties in realtime kunnen worden gedeeld via Car-to-X-technologie. De projectpartners hebben vandaag in Eindhoven een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. De onderzoeksfase gaat twaalf maanden duren en start in Nederland.

Hoe kan informatie over een plotseling ontstane gevaarlijke situatie – bijvoorbeeld gladheid of een ongeval – zo snel mogelijk worden doorgegeven aan tegemoetkomend en achteropkomend verkeer? Daimler maakt al sinds 2013 standaard gebruik van mobiele connectiviteitstechnologie om waarschuwingen van auto naar auto (‘Car-to-Car’) over te dragen. Nu werken autofabrikanten en navigatieservices voor het eerst samen aan een gemeenschappelijke, overkoepelende en EU-brede oplossing. De verkeers- en transportministeries van Duitsland, Spanje, Finland, Luxemburg, Nederland en Zweden ondersteunen het project. Het pilotproject dat vandaag is opgestart, heeft als doel om verder onderzoek te doen naar technische, economische en wettelijke vragen over ‘Car-to-X’. Car-to-X verwijst naar de communicatie van auto’s onderling en met de verkeersinfrastructuur.

Sajjad Khan, Executive Vice President en lid van de Divisieraad van Mercedes-Benz, CASE: “Car-to-X Communication kan de verkeersveiligheid aanzienlijk verhogen. Met dit project tillen we de inspanningen op dit vlak naar een nieuw niveau: voor het eerst zijn er gerenommeerde partners aan boord die een groot marktaandeel in hun branche hebben, zodat de waarschuwingen praktisch in realtime kunnen worden doorgegeven aan een groot aantal verkeersdeelnemers. Dat kan levens redden. Het fundament voor deze ontwikkeling heeft Daimler reeds jaren geleden gelegd: de modellen van Mercedes-Benz beschikken nu al over de technologie die benodigd is voor een landelijk dekkende en beveiligde uitwisseling van veiligheidsrelevante verkeersinformatie.”


In lijn met de EU-doelen

De focus ligt bij het project op veiligheidsrelevante verkeersinformatie. Op EU-niveau wordt hierover gediscussieerd onder de noemer ‘Safety Related Traffic Information’ (SRTI). Met hun initiatief ondersteunen de projectpartners de inspanningen van de Europese Commissie om de ontwikkeling van connected en intelligente vervoerssystemen te stimuleren. De EU streeft ernaar het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer tot 2050 aanzienlijk te verlagen. Verbeterde informatiestromen kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

In de EU-verordening 866/2013 is onder andere vastgelegd dat er een minimumhoeveelheid veiligheidsrelevante verkeersinformatie zo goedkoop mogelijk beschikbaar moet zijn voor alle gebruikers. De overeenkomst die vandaag werd ondertekend, is gebaseerd op deze wettelijke basis.

De projectpartners zetten in op tests die niet op een specifieke technologie zijn gericht alsmede doorontwikkeling van de informatiestromen met de Car-to-X-technologie. Voor het pilotproject wordt gebruikgemaakt van reeds ingebouwde mobiele communicatiesystemen. Deze zijn getest en direct inzetbaar.


Datastroom: zo wordt de informatie overgedragen

Na de ondertekening van het Memorandum of Understanding tijdens het ITS European Congress in Eindhoven volgde een demonstratie van de projectpartners hoe de overdracht van de informatie via Car-to-X Communication verloopt. Dit werd gedaan aan de hand van drie scenario’s. Daarbij simuleerde telkens een ‘zender’ een gevaarlijke situatie of een pechgeval:

  • Scenario 1: de bestuurder van een Mercedes-Benz schakelt de alarmlichten in.

  • Scenario 2: de bestuurder van een BMW verstuurt via het boordsysteem een noodoproep (‘eCall’).

  • Scenario 3: een medewerker van de verkeersinstantie informeert over een plotseling ontstane gevaarlijke situatie in de omgeving, zoals een rijdende wegafzetting.

    De twee zenderauto’s stonden geparkeerd langs een weg die van het stadscentrum naar het Evoluon Congress Center in Eindhoven loopt. De ‘ontvangerauto’s’ – testauto’s van Mercedes-Benz, BMW en Ford – reden over deze weg en simuleerden zo tegenliggers en achteropkomend verkeer in een gevaarlijke verkeerssituatie. Direct na de eerste impuls van de ‘zender’ ontvingen de inzittenden van de ontvangerauto’s een waarschuwing via de boordsystemen.

    Het principe van de data-overdracht werkt daarbij als volgt: elke actie brengt een impuls voort en zet daarmee de datastroom in gang. Een melding wordt door de zender – dus de auto of de verkeersinstantie – geanonimiseerd en over het algemeen via het mobiele netwerk aan een zogenoemde ‘aggregator’ doorgegeven. Deze rol nemen bijvoorbeeld de experts op het gebied van navigatiesystemen, TomTom en HERE, in.

    Onder praktijkomstandigheden verzamelt de aggregator de informatie en voegt deze samen tot een bepaald aantal meldingen is bereikt. Dan verandert de aggregator in een ‘service creator’: er wordt een waarschuwingsbericht opgesteld. Via de navigatiesystemen of communicatiesystemen van de autofabrikanten wordt deze waarschuwing weer doorgestuurd naar de ontvangerauto’s die zich in de buurt van de gevaarlijke situatie bevinden. Vanwege de hoge marktpenetratie van de betrokken navigatieservices kan zodoende een groot aantal verkeersdeelnemers vroegtijdig worden gewaarschuwd voor een gevaarlijke situatie.


Doelen en grenzen van de test: databescherming staat centraal

Bij het onderzoek wordt de komende twaalf maanden onder andere gekeken naar de datacompatibiliteit en de cloud-gebaseerde dataverwerking. De betrokken bedrijven gebruiken aanvankelijk de momenteel ingebouwde communicatietechnologieën en bestandsformaten, om deze vervolgens eventueel door te ontwikkelen en te harmoniseren. De samenwerking met de projectpartners start in Nederland en wordt stapsgewijs uitgebreid naar andere EU-landen.

De veiligheid van de data heeft in elke fase van het project de hoogste prioriteit. De informatiestroom vindt tijdens de pilotfase plaats in een gesloten ‘ecosysteem’, waartoe slechts de projectpartners toegang hebben. Daimler zet bij het project uitsluitend de testvloot in en er wordt geen data van klanten verzameld. Bovendien verzenden de deelnemende auto’s van Mercedes-Benz alle data in geanonimiseerde vorm. Elke melding omvat slechts informatie over de gebeurtenis en een tijdregistratie. Er kan niet worden achterhaald welke auto de informatie heeft verzonden.


Achtergrond: Car-to-X-technologie bij Daimler

Daimler brengt bij het samenwerkingsproject een omvangrijke expertise op het gebied van Car-to-X-technologie in. Als eerste autofabrikant ter wereld paste Mercedes-Benz in 2013 de voertuig-tot-voertuigcommunicatie toe in serieauto’s. Sinds 2016 wordt de Car-to-X Communication-module standaard ingebouwd – in eerste instantie in de E-Klasse, inmiddels in alle Mercedes-Benz voertuigen met een navigatiesysteem.

Bovendien is Daimler al meer dan tien jaar lang betrokken bij onderzoeksprojecten op dit gebied, onder andere bij de grootste Duitse praktijktest op het gebied van Car-to-X Communication: ‘sim TD – Sichere Intelligente Mobilität – Testfeld Deutschland’. Van 2008 tot 2013 reden 500 deelnemers meer dan 1,6 miljoen kilometer om te onderzoeken welke bijdrage intelligente communicatiesystemen kunnen leveren aan verbetering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Bij dit project werkte Daimler al samen met andere autofabrikanten en toeleveranciers. Er kon worden aangetoond dat Car-to-X-functies voor aanzienlijk meer veiligheid zorgen tijdens het rijden. Ook de milieubelasting kon door een efficiënter gebruik van het wegennet worden verminderd, zo concludeerden de onderzoekers. Intelligente, met elkaar verbonden communicatiesystemen leverden daar een grote bijdrage aan.