Brussel,
08
maart
2021
|
13:22
Europe/Brussels

Mercedes-Benz Drive Systems Campus: Stuttgart-Untertürkheim maakt zich op voor ‘Electric First’-toekomst

Untertürkheim wordt een technologisch competentiecentrum met een campus die is gericht op elektrische aandrijflijnen en accutechnologie, inclusief de productie van lithium-ion cellen

Samenvatting

In het kader van Ambition 2039 – de weg van de onderneming naar CO2-neutraliteit - stoomt Mercedes-Benz de unit Mercedes-Benz Drive Systems en de locatie Stuttgart-Untertürkheim klaar voor de implementatie van de toekomstvisie ‘Electric First’. Mercedes-Benz onderbouwt hiermee zijn nieuwe strategie die in oktober 2020 werd gepresenteerd. Na intensieve onderhandelingen hebben de directie en de ondernemingsraad van de Mercedes-Benz-fabriek in het Duitse Untertürkheim een akkoord bereikt over de investering van een bedrag van drie miljoen euro in de transformatie van Untertürkheim, de grootste productielocatie voor aandrijflijnen in het wereldwijde productienetwerk van het concern, die in de toekomst bekend zal staan als de ‘Mercedes-Benz Drive Systems Campus’. De locatie gaat zich richten op onderzoek, ontwikkeling en de productie-opstart van aandrijfsystemen. De overeenkomst versterkt de rol van Untertürkheim als ontwikkelings- en kwalificatiehub voor aandrijftechnologieën en breidt de grote expertise op het gebied van e-mobiliteit verder uit, via een campus voor elektrische en geëlektrificeerde aandrijfsystemen. Een nieuwe fabriek voor de productie van toekomstige accucellen in kleine series en een speciaal laboratorium voor accuveiligheid vormen een aanvulling op de bestaande onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Mercedes-Benz op het gebied van accutechnologie. De onderneming streeft naar een holistische aanpak, van onderzoek en ontwikkeling tot de fabricage van accusystemen. Wat de serieproductie betreft gaat de locatie zich in toenemende mate concentreren op elektrische aandrijfcomponenten – accu’s en elektrische aandrijfsystemen – terwijl de conventionele motor-, transmissie- en onderdelenproductie geleidelijk wordt afgebouwd, hetgeen gevolgen zal hebben voor de verschillende werknemersprofielen en de omvang van de werkzaamheden van de medewerkers.

Markus Schäfer, lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Daimler Group Research en COO van Mercedes-Benz Cars: “Mercedes-Benz blijft op consequente wijze stappen zetten op weg naar CO2-neutraliteit. Om een leidende rol te kunnen spelen op het gebied van elektrische voertuigen, moeten we ons eigen onderzoek en onze ontwikkeling optimaliseren en samen met wereldwijde technologiepartners maximale vooruitgang boeken. Ik ben er van overtuigd dat bij de ontwikkeling en productie een optimale toegang tot nieuwe technologieën en wereldwijde expertise in de toekomst belangrijker zal zijn dan ooit, evenals het doen van CO2-neutrale investeringen. Dit vereist een maximale flexibiliteit en een consequente analyse van de bestaande structuren. De transformatiefase richting CO2-neutraliteit brengt ook ingrijpende veranderingen met zich mee, met name voor onze divisie aandrijfsystemen. Door onze vestiging in Untertürkheim af stemmen op de ‘Electric First’-strategie met een speciale campus voor elektrische aandrijftechnologieën, wordt een belangrijke basis gecreëerd voor ons product-initiatief Mercedes-EQ. Een duidelijke focus van onze activiteiten ligt op onderzoek en de proces-engineering van accu- en celtechnologie, waarbij rekening wordt gehouden met de gehele waardeketen."

De Mercedes-Benz Drive Systems Campus is een cruciale ontwikkelingsstap in de duurzame transformatie van de locatie Untertürkheim. Tegelijkertijd vereist dit substantiële aanpassingen in het productieprogramma en de toegepaste productieprocessen. In deze context worden de bestaande competentiecentra geherstructureerd of systematisch uitgebreid. De nauwe band tussen onderzoek, ontwikkeling en productie op dezelfde locatie schept belangrijke voorwaarden voor synergieën en een unieke knowhow, waardoor de verticale integratie in eigen huis - een belangrijke pijler - wordt versterkt.

Jörg Burzer, lid van de Raad van Bestuur van Mercedes-Benz AG en verantwoordelijk voor productie en de toeleveringsketen: “De locatie Untertürkheim is altijd een integraal onderdeel geweest van het Mercedes-Benz productienetwerk voor aandrijflijnen – als innovatiecentrum en als knooppunt van de aandrijflijnexpertise van Mercedes-Benz. De onderneming neemt zijn verantwoordelijkheid voor deze locatie met zijn lange historie zeer serieus - ten opzichte van de medewerkers, de politiek, de wetenschap en de partners. Het dragen van verantwoordelijkheid betekent ook het aanpassen en moderniseren van de structuur om het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid in de toekomst te waarborgen. Met de implementatie van de nieuwe visie op de locatie Untertürkheim willen wij de koers uitzetten voor een duurzame transformatie van Mercedes-Benz met een duidelijke focus op elektrificatie. Met de Mercedes-Benz Drive Systems Campus zorgen we ervoor dat de aandrijfsystemen van morgen voor een zeer belangrijk deel op de locatie kunnen worden ontworpen. Bovendien gaan de productie van hightech accusystemen en elektrische aandrijfsystemen, aandrijfcomponenten ‘made in Untertürkheim’, ook in de toekomst de kern vormen van de modellen van Mercedes-Benz.”

Focus op accutechnologie en elektrische aandrijfsystemen

Met de bundeling en uitbreiding van de accu-activiteiten versterkt de onderneming haar expertise op het gebied van e-mobiliteit. Op de locatie zijn al belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ondergebracht, zoals het e-technology centre en het cell technology centre, waar onder meer prototypen voor elektrische aandrijving worden gebouwd en celtechnologieën worden onderzocht en getest. Bovendien worden de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor accu's die momenteel in het Nabern-gedeelte van de fabriek plaatsvinden, inclusief diverse testbanken, in de toekomst op de campus ondergebracht. Verdere investeringen zijn gepland in de aanzienlijke uitbreiding van het huidige centrum voor celtechnologie om de volledige waardeketen van de accutechnologie te kunnen bestrijken. Op deze locatie gaan niet alleen onderzoeksactiviteiten, de voorontwikkeling en het ontwerpen van accucellen plaatsvinden, er is ook een nieuwe fabriek gepland voor de productie van lithium-ion accucellen in kleine series, die in 2023 in bedrijf gaat. De factor duurzaamheid - van een transparante celontwikkeling tot en met recyclebaarheid - speelt hierbij een belangrijke rol. Bovendien komt er ook een speciaal laboratorium voor accuveiligheid. In de toekomst bestrijkt de onderneming op de locatie Untertürkheim bijna het gehele gebied van de accutechnologie – inclusief de accusystemen die ter plaatse worden geproduceerd. De nabijgelegen accufabriek in Brühl gaat vanaf 2022 accu’s voor plug-in hybridemodellen produceren. Vanaf dit jaar rollen de accusystemen voor het Mercedes-EQ-model EQS – het volledig elektrische lid van de S-Klasse-familie – van de band in het Hedelfingen-gedeelte van de fabriek. De EQS wordt vanaf de eerste helft van 2021 in de ongeveer 20 kilometer verderop gelegen Factory 56 in Sindelfingen geproduceerd. Ook het accusysteem voor de EQE wordt in Hedelfingen geproduceerd.

De onderneming legt bovendien een duidelijke focus op de ontwikkeling van het uiterst efficiënte elektrische aandrijfsysteem, de intelligente combinatie van de elektromotor, het accusysteem, de vermogenselektronica en de software tot en met de productierijpheid, inclusief tests. De volgende generatie elektromotoren wordt in eigen huis ontwikkeld en wordt uitgerust met inverter- en hoogvoltage-technologie. De productie en assemblage van onderdelen voor de elektrische aandrijfsystemen van toekomstige modellen van het merk Mercedes-EQ begint eind 2024 en rondt het productportfolio af met de accufabrieken in Hedelfingen en Brühl. De eerder geplande productievolumes van elektrische aandrijfsystemen zullen verdubbelen.

Wat de serieproductie-volumes van conventionele aandrijflijnen op de locatie Untertürkheim betreft, gaat Mercedes-Benz in de toekomst nog meer profiteren van de flexibiliteit van zijn wereldwijde productienetwerk voor aandrijflijnen. Nieuwe productievolumes worden in detail geanalyseerd om de efficiëntie en de winstgevendheid te maximaliseren. Op het vlak van de werkgelegenheid leidt dit op middellange termijn tot veranderingen in de werkgelegenheidsprofielen, waarop de onderneming haar medewerkers voorbereidt met gerichte kwalificatiemaatregelen. De vermindering van de serieproductie-volumes van conventionele aandrijflijnen zal ook leiden tot een verlaging van het personeelsbestand op de locatie Untertürkheim. De onderneming bereidt zich hierop voor met verschillende maatregelen en het heeft de hoogste prioriteit om de structurele en personele maatregelen op een sociaal aanvaardbare manier ten uitvoer te brengen.