Brussel,
19
november
2021
|
11:28
Europe/Brussels

Mijlpalen in transformatie van Mercedes-Benz: productie high-performance elektromotoren in fabriek Berlijn

Samenvatting
  • De Mercedes-Benz fabriek in Berlijn breidt het elektrische productportfolio uit met de montage van high-performance elektromotoren van YASA
  • De Mercedes-Benz Digital Factory Campus – het competentiecenter voor digitalisering van het wereldwijde Mercedes-Benz productienetwerkis volgend jaar operationeel
  • Het MO360 trainings- en kwalificatiecenter komt met innovatieve trainingsconcepten
  • Uitgebreid digitaal kwalificatie-offensief legt de basis voor de transformatie van Berlijn en het wereldwijde productienetwerk

Met de transformatie van de fabriek in Berlijn-Marienfelde heeft Mercedes-Benz een nieuwe mijlpaal bereikt in digitalisering en elektrificatie op weg naar een duurzame en emissievrije toekomst. De strategische koers van Mercedes-Benz is om tegen 2030 volledig elektrisch te zijn, daar waar de marktomstandigheden dit toelaten.

Door de integratie van elektrische aandrijfcomponenten zet de fabriek in Berlijn de koers uit voor de toekomst: met de montage van high-performance elektromotoren breidt de fabriek zijn elektrische portfolio uit. In de zomer van dit jaar maakte Mercedes-Benz de overname bekend van het Britse elektromotorenbedrijf YASA. Hiermee verkrijgt de onderneming toegang tot unieke technologie op het gebied van axiale flux elektromotoren en vergroot het zijn eigen toegevoegde waarde in ontwikkeling en productie door aandrijftechnologieën voor elektrische voertuigen in te sourcen. Het portfolio van de Berlijnse fabriek omvat al montagewerk voor elektrische aandrijfeenheden en het zogeheten EE-compartiment voor de intelligente integratie van vermogenselektronica.

De bouw van de aangekondigde Mercedes-Benz Digital Factory Campus – een campus voor het ontwikkelen, testen en implementeren van baanbrekende MO360-softwareapplicaties – is al ver gevorderd. Volgend jaar worden een aantal ultramoderne pilotmontagelijnen en testcellen in bedrijf genomen. Berlijn wordt het competentiecenter voor digitalisering in het wereldwijde Mercedes-Benz productienetwerk en ondersteunt de wereldwijde uitrol van nieuwe releases en apps in het MO360 ecosysteem. Tegelijkertijd wordt de campus een MO360 trainings- en kwalificatiecenter met innovatieve benaderingen op het gebied van digitale implementatie. Mercedes-Benz investeert de komende zes jaar een driecijferig miljoenenbedrag in de transformatie van de Berlijnse fabriek.

Jörg Burzer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Production en Supply Chain: “De transformatie van de auto-industrie is in Berlijn duidelijker zichtbaar dan in welke andere fabriek van Mercedes-Benz ook. De transformatie van een productielocatie voor puur conventionele aandrijfcomponenten tot een competentiecenter voor digitalisering en productie op het gebied van e-mobiliteit is een belangrijke stap voor ons en onze medewerkers. We bieden daarmee baanbrekende perspectieven voor deze traditionele locatie en onderstrepen onze rol in het wereldwijde productienetwerk – niet in de laatste plaats als aanjager van ons digitaliseringsoffensief. Met de productie van high-performance elektromotoren wordt de fabriek in Berlijn een belangrijke pijler van de duurzame elektrificatiestrategie van Mercedes-Benz.”

Sabine Kohleisen, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Human Resources en Labour Director: “De transformatie naar een elektrische en digitale toekomst is een grote uitdaging en tegelijkertijd een geweldige kans. We gaan hierin slagen door samen te werken als een krachtig Mercedes-Benz team. Door de verschuiving naar elektromobiliteit zullen taken en jobprofielen veranderen. Het is ons doel om deze verandering voor de medewerkers op een verantwoorde, maatschappelijk aanvaardbare en toekomstgerichte manier vorm te geven.”

Berlijn wordt de hub voor de wereldwijde kwalificatieactiviteiten van Mercedes-Benz: als trainings- en kwalificatiecenter zullen hier trainingen voor het gehele productienetwerk worden ontwikkeld en geïmplementeerd, met behulp van een innovatief digitaal leerplatform dat maximale flexibiliteit biedt. Daarnaast werd het trainingsportfolio voor de locatie Berlijn opnieuw gedefinieerd. In de toekomst zullen hier bijvoorbeeld de trainingen IT-specialist voor digitale netwerken en IT-specialist voor data- en procesanalyse worden aangeboden.

Daarnaast is voor de fabriek in Berlijn een op maat gemaakt kwalificatieprogramma voor toekomstige digitale profielen ontwikkeld om productiemedewerkers klaar te maken voor de toekomst. Als pilotproject worden er al productiemedewerkers opgeleid in geheel nieuwe digitale jobprofielen, waardoor ze een actieve rol kunnen spelen in het vormgeven van de transformatie. Een goed voorbeeld hiervan is het nieuwe profiel van de junior softwareontwikkelaar voor de Mercedes-Benz Digital Factory Campus.

”We zijn overweldigd door de mate van acceptatie van de medewerkers voor de digitale transformatie van de Berlijnse fabriek. De grote belangstelling voor ons digitale kwalificatieaanbod bevestigt dat we op de goede weg zijn. De medewerkers zijn klaar voor een nieuwe uitdaging. We zijn het personeel en de OR dankbaar dat ze samen met ons deze weg inslaan”, aldus Kohleisen.

De werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers geven samen vorm aan de transformatie van de traditionele Mercedes-Benz fabriek in Berlijn. Het onderlinge akkoord tussen de OR en de directie omvat zowel structurele als personele maatregelen. De focus ligt op uitgebreide kwalificatie- en omscholingsprogramma's voor medewerkers op de locatie alsmede natuurlijk personeelsverloop en ontslagvergoedingen. Het op een maatschappelijk aanvaardbare manier uitvoeren van de structurele en personele aanpassingen die impact hebben op de getroffen werkplekken heeft hierbij topprioriteit.

Michael Rahmel, voorzitter van de OR van de Mercedes-Benz fabriek Berlijn: “Het op de lange termijn veiligstellen van de toekomst van Mercedes-Benz in Berlijn is altijd prioriteit geweest voor ons als OR. Met de transformatie van de fabriek naar Digital Factory Campus en competentiecenter voor high-performance elektromotoren hebben we een beslissende stap gezet richting de toekomst van de oudste productielocatie. Samen met de locatiemanager, Clemenz Dobrawa, hebben we de deur naar de toekomst geopend. Zo kan een succesvolle transformatie beginnen met en voor de medewerkers.”

De onderneming en de OR willen de toekomst van Berlijn, de oudste locatie in het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz, duurzaam veiligstellen door een duidelijke focus op digitalisering en elektrificatie.

MO360 – het digitale ecosysteem

De digitalisering van de productie is een belangrijke succesfactor voor Mercedes-Benz. Vorig jaar werd het digitale MO360 ecosysteem gelanceerd (http://mb4.me/UWbRz2GR). Grote delen van het modulaire en uitbreidbare systeem zijn al in gebruik bij ongeveer dertig Mercedes-Benz fabrieken wereldwijd. Als competentiecenter voor digitalisering zal de Mercedes-Benz Digital Factory Campus vanaf volgend jaar de ontwikkeling, het testen en de validatie van toekomstige softwaretoepassingen en concepten voor MO360 aansturen – in een echte productieomgeving. Het doel is om de nieuwe ontwikkelingen die in Berlijn zijn getest, wereldwijd uit te rollen en gebruikers in de fabrieken te kwalificeren.

De highlights van MO360 zijn onder meer:

  • Verhoging van de efficiëntie van de productie door het gebruik van MO360.
  • Verschillende tools gecombineerd in één toolfamilie met een uniforme user interface.
  • Digital Shopfloor Management om de productie te helpen organiseren.
  • Digital Worker Assistance ter ondersteuning van montagewerkzaamheden.
  • Bij Quality Live draait alles om productkwaliteit.
  • Het MO360 Data Platform is de fundamentele basis voor medewerkers om toegang te krijgen tot alle data in hun vakgebied en deze te kunnen analyseren, ongeacht hun IT-kennis. Het MO360 Data Platform is de ‘digitale tweeling van de productie’. Het levert een beslissende bijdrage aan de democratisering van data, de analyse ervan en het preventief gebruik ervan met behulp van kunstmatige intelligentie. Daarnaast ondersteunt het de kwalificatie van medewerkers als onderdeel van de transformatie.

Samenwerking met wetenschap en industrie

De Mercedes-Benz Digital Factory Campus wil, met zijn brede scala aan MO360 softwaretoepassingen, ook samenwerken met partners uit het bedrijfsleven en de wetenschap; bijvoorbeeld met universiteiten, onderzoeksinstellingen en innovatieve industriële bedrijven. Mercedes-Benz en Siemens maakten eind maart bekend (http://mb4.me/i310vKzk) te gaan samenwerken aan duurzame digitalisering en automatisering van de auto-industrie met steun van de deelstaat Berlijn. Als toonaangevend leverancier op het gebied van automatisering, industriële software en intelligente infrastructuur draagt ​​Siemens zijn knowhow en technologieën bij aan het partnership om samen met Mercedes-Benz een zeer flexibele, efficiënte en duurzame autoproductie te ontwikkelen.

Cedrik Neike, lid van de raad van bestuur van Siemens AG en CEO Digital Industries: “We hebben onze succesvolle samenwerking met Mercedes-Benz in Berlijn de afgelopen maanden verder uitgebreid. Samen bewijzen we dat toekomstgerichte technologieën ook bestaande productiefaciliteiten toekomstbestendig kunnen maken. Hiermee zetten we een grote stap in de richting van een duurzame en nog concurrerendere autoproductie. Want de toekomst van mobiliteit begint in de productiehal. De technologie van Siemens maakt deze transformatie naar elektromobiliteit mogelijk, en daar zijn we trots op.”

Bedrijfsleven en politiek ondersteunen transformatie

De deelstaat Berlijn ondersteunt de transformatie van de Berlijnse locatie van Mercedes-Benz, inclusief de partnerships met Siemens en andere bedrijven en instellingen die deel uitmaken van het uitstekende wetenschaps- en start-uplandschap in Berlijn.

De burgemeester van Berlijn, Michael Müller: ”De voortschrijdende transformatie van Mercedes-Benz in Marienfelde is zeer goed nieuws voor Berlijn als productie- en innovatielocatie. De ontwikkeling van de fabriek tot een competentiecenter en daarmee aanjager van digitalisering en productie op het gebied van e-mobiliteit versterkt de rol van de Berlijnse fabriek binnen het concern, maar promoot Berlijn ook als wetenschaps- en onderzoekslocatie. Daarnaast juich ik de trainings- en kwalificatieactiviteiten toe, aangezien dit een belangrijke stap is op weg naar het creëren van industriële banen in Berlijn. Ik wens de fabriek en alle medewerkers veel succes in dit ambitieuze project!“