15
december
2009
|
01:00
Europe/Brussels

Perfect geschikt voor dagelijks gebruik en volledig emissievrij: smart en Mercedes-Benz sturen de elektrische auto de weg op.

Als de eerste Europese autobouwers treden smart en Mercedes-Benz het tijdperk van de elektrische mobiliteit binnen, met auto’s die volledig aan het gebruik in het dagelijkse verkeer aangepast zijn. De nieuwe smart fortwo electric drive speelt een pioniersrol bij de elektrische auto’s die hun energie uit accu’s halen. Met een reikwijdte tot 135 km is die tweezitter de ideale oplossing om zich in verstedelijkte gebieden zonder enige uitstoot te verplaatsen. Als een brandstofcelauto is de Mercedes-Benz B-Class F-CELL de perfecte aanvulling op de smart en combineert hij een emissieloze werking met een grote reikwijdte tot 400 km zodat hij ook voor langere ritten geschikt is. Beide voertuigen worden vanaf nu aan klanten geleverd.

Dr. Dieter Zetsche, de CEO van Daimler en algemeen directeur van Mercedes-Benz Cars, zegt: “Als internationale leverancier van kwalitatief hoogstaande wagens willen we tegemoet komen aan de mobiliteitsbehoeften van al onze klanten in de hele wereld. Daarom hebben we een mix van modulaire aandrijftechnologieën ontwikkeld waarmee we op verschillende behoeften kunnen inspelen en een stevige positie op de markt kunnen innemen. De smart fortwo electric drive en de Mercedes-Benz B-Class F-CELL maken nu al duidelijk op welke manier elektrische auto’s tot een duurzame mobiliteit kunnen bijdragen.”

Experts zijn het er over eens dat het verkeer in de loop van de volgende jaren gekenmerkt zal worden door het ‘naast elkaar bestaan’ van verschillende aandrijftechnologieën. Dat is de reden waarom Daimler ervoor geopteerd heeft om voertuigconcepten met modulaire aandrijftechnologieën te ontwikkelen. Dat garandeert dat er evenveel aandacht gaat naar de behoeften van de klant als naar het milieuvriendelijke karakter van de wagens. Binnen die aanpak rust Daimler niet alleen zijn modellen met de modernste verbrandingsmotoren uit, maar maakt het bedrijf ook nog een efficiënter energieverbruik mogelijk met hybride oplossingen op maat van de behoeften van de klant, terwijl het daarnaast volledig emissieloze wagens ontwikkelt die hun energie uit brandstofcellen of accu’s halen. Dr. Thomas Weber, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en bevoegd voor onderzoek en ontwikkeling bij Mercedes-Benz Cars, verklaart: “Elk van die technologieën heeft in specifieke toepassingen de laagste verbruiks- en emissiecijfers. We zijn de enige autobouwer ter wereld die zijn klanten een aangepaste oplossing voor elke toepassing kan aanbieden – van de persoonlijke mobiliteit over het lokale openbare vervoer tot het goederentransport over de weg.”

 

De elektrische auto wordt vanaf nu aan klanten geleverd

 

Met de elektrische auto’s van smart en Mercedes-Benz die perfect geschikt zijn voor een dagelijks gebruik, is emissieloos rijden nu al een werkelijkheid. De nieuwe smart fortwo electric drive is een pionier bij de door accu’s aangedreven auto’s die hoofdzakelijk bedoeld zijn om in stedelijke gebieden ingezet te worden. De tweede generatie die nu in productie is, wordt uitgerust met een lithium-ionaccu die een bijzonder hoog rendement biedt en waarmee een reikwijdte van 135 km en indrukwekkende rijprestaties mogelijk zijn. Midden november is in Hambach (Frankrijk) de serieproductie van start gegaan en op 17 december wordt een eerste kleine reeks van 1.000 voertuigen aan klanten in Berlijn overhandigd. De tweezitter zal in eerste instantie in het raam van een leasing- of huurmodel aan uitgekozen klanten in zes Europese landen, de VS en Canada geleverd worden. De volumeproductie begint in 2012 waarna de smart fortwo electric drive beschikbaar zal zijn voor iedereen die er belangstelling voor heeft.

 

Dankzij zijn reikwijdte van ongeveer 400 kilometer is de Mercedes-Benz B-Class F-CELL geschikt om zowel in de stad te rijden als om langere afstanden af te leggen, in beide gevallen zonder enige uitstoot. Ook deze elektrische auto wordt al in kleine reeksen gebouwd. Volgend jaar worden de eerste van ongeveer 200 exemplaren aan klanten in Europa en de VS geleverd.

 

Beide elektrische auto’s lenen zich perfect voor een dagelijks gebruik. Alle aandrijfonderdelen zijn op een ruimtebesparende manier tussen de assen ondergebracht waar ze optimaal beschermd worden. Dat betekent ook dat de binnenruimte van de elektrische versies van de standaardauto’s op geen enkele manier aangetast wordt. Bovendien heeft de smart – de stadsauto bij uitstek – een bijzonder grote reikwijdte voor een stadsauto en kan hij via een gewoon stopcontact opgeladen worden. De B-Class F-CELL is met zijn nog grotere reikwijdte ook geschikt om langere afstanden af te leggen. En omdat zijn waterstoftank in ongeveer drie minuten weer helemaal gevuld kan worden, is hij ook de elektrische auto met de kortste oplaadtijd.

 

De infrastructuur is van essentieel belang

 

Een aangepaste tank- en oplaadinfrastructuur is van fundamenteel belang voor de snelle verspreiding en aanvaarding van de elektrische auto. Daarom engageert Daimler zich om een volledig netwerk van elektrische laadstations en waterstoftankstations uit te bouwen. In september 2009 stelde het bedrijf samen met het Ministerie van Vervoer en met partners uit de energiesector een plan voor om in Duitsland een waterstofinfrastructuur op poten te zetten. Op datzelfde moment bereikte Daimler een akkoord met andere belangrijke autobouwers om vanaf 2015 verschillende honderdduizenden brandstofcelauto’s op de markt te brengen.

 

Parallel daarmee spant de autoconstructeur uit Stuttgart zich samen met verschillende partners in voor de aanleg van een openbare, elektrische oplaadinfrastructuur. De reden daarvoor ligt voor de hand: elektrische auto’s zoals de smart fortwo electric drive kunnen dan wel gemakkelijk opgeladen worden via een stopcontact in de garage, maar ongeveer 40% van de automobilisten heeft geen eigen parkeerplaats en is dus aangewezen op openbare laadstations. Om dit in heel Europa mogelijk te maken, ontwikkelt Daimler samen met andere autobouwers en nutsbedrijven aangepaste normen voor zulke laadstations.

 

Elektrische mobiliteit – een betaalbaar alternatief?

 

Nieuwe technologieën vereisen over het algemeen hoge investeringen en kosten. Dat betekent dat elektrische auto's in het huidige ontwikkelingsstadium nog altijd duurder zijn dan vergelijkbare modellen met verbrandingsmotoren. Daimler levert alle mogelijke inspanningen om de kosten te verminderen tot een niveau dat zowel economisch aanvaardbaar als aantrekkelijk is voor de klanten. Bijvoorbeeld door de lithium-iontechnologie samen met het bedrijf Deutsche Accumotive GmbH te industrialiseren met de daaruit volgende schaalvoordelen. Bovendien past Daimler in zijn productontwikkeling consequent een modulair E-drive-systeem toe. Dat maakt het mogelijk om ten volle gebruik te maken van de synergie tussen de verschillende voertuigsegmenten.

 

Daarnaast is er nog een groot aantal andere factoren die de elektrische mobiliteit aantrekkelijk maken voor de klant. Belastingverminderingen en andere overheidssubsidies zijn een belangrijk aspect. Zo gunt het prinsdom Monaco eigenaars van een elektrische auto een belastingvermindering tot 9.000 €. Andere landen hebben ook programma’s opgezet om de duurzame mobiliteit een financieel duwtje in de rug te geven. Frankrijk biedt een “groene superbonus” van 5.000 € voor voertuigen die minder dan 60 gram CO2 per kilometer uitstoten. China en Japan hebben subsidies van resp. 6.500 en 11.000 € aangekondigd.

 

De klant doet zijn voordeel met de lagere exploitatiekosten

 

Daarnaast doen eigenaars van elektrische auto’s hun voordeel met de lagere exploitatiekosten. De elektriciteitskosten om een afstand van 100 km af te leggen, liggen in Duitsland nu tussen twee en drie euro. En veel experts zijn ervan overtuigd dat op lange termijn de kosten voor waterstof zullen dalen zodat het een goedkoop alternatief wordt voor fossiele brandstoffen.

 

Het probleem van de toekomstige belasting op nieuwe brandstoffen is echter nog niet uitgeklaard. Dr. Thomas Weber: “Het zou logisch zijn om een oplossing te vinden die de invoering van nieuwe aandrijfsystemen tijdens de overgangsperiode ondersteunt – bijv. met een tijdelijke belastingvrijstelling op elektriciteit en waterstof, net zoals verschillende landen vandaag een belastingvermindering bieden op aardgas waarmee voertuigen aangedreven worden.”

 

Elektrische auto’s zoals de smart fortwo electric drive bijvoorbeeld zijn vrijgesteld van de tolheffing in Londen, waardoor hun eigenaars een aanzienlijk bedrag kunnen uitsparen.

 

Dr. Joachim Schmidt, directeur Sales and Marketing bij Mercedes-Benz Cars: “Alles in overweging genomen zien we goede kansen voor de elektrische mobiliteit met brandstofcellen en accu’s. Terwijl andere bedrijven nu nog maar elektrische prototypes voorstellen, brengen smart en Mercedes-Benz vandaag al twee auto’s op de markt die perfect geschikt zijn voor een dagelijks gebruik.”