26
februari
2016
|
01:00
Europe/Brussels

Pilootproject van Bond Beter Leefmilieu en taxisector is Vlaamse Primeur

Vanaf 2020 rijden alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch. Dat is althans het uitgangspunt van een uniek onderzoeksproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de nationale Groepering van de ondernemingen met Taxi en Locatievoertuigen met chauffeur(GTL). 

Het onderzoek omvat een testfase met twee Vlaamse e-taxi’s van het type Mercedes-Benz B-Klasse 250e (Electric Drive) in Antwerpen en een uitgebreidere bevraging van de hele taxisector. Met de resultaten is het de bedoeling om in het najaar het project verder te zetten in heel Vlaanderen. Het project komt er in samenwerking met The New Drive (TND), de onderzoeksgroep MOBI van de VUB en de taximaatschappij DTM. De financiële steun komt van het FIDO, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

“ Dit project past perfect in onze visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We beseffen maar al te goed dat we een belastende factor zijn voor het milieu en in het bijzonder in de steden. Onze twee e-taxi’s zijn een eerste stap naar 100% elektrische mobiliteit. Ze krijgen trouwens heel symbolisch wagennummers 1 en 2. We zijn blij dat we deze voortrekkersrol kunnen vervullen en hopen natuurlijk dat de rest van de sector snel zal volgen. Samen kunnen we een groot verschil maken.” Aldus de heer Steve Van Avermaet, Gedelegeerd Bestuurder  van DTM (Taxi Deurne).

“Bond Beter Leefmilieu organiseert het hele pilootproject en zal, in samenwerking met het advies-en projectmanagementbureau –The New Drive- en de onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel, het potentieel van e-taxi’s in kaart brengen. BBL zal achteraf de resultaten en aanbevelingen overmaken aan de bevoegde overheden en opnemen in haar beleidswerk. Bovendien willen we de beeldvorming rond elektrisch rijden bij de Belgische bevolking verbeteren.” besluiten Jonathan Lambregs en Bart Dumoulin van de BBL.De taxisector vormt een ideale proeftuin voor nieuwe technologieën. Er ontbreken blijkbaar een aantal drijfveren om met elektrische taxi’s te werken en daar willen wij nu verandering in brengen. Bovendien zullen in de lage-emissiezones -die er komen - de propere taxivloten een nog grotere rol spelen dan vandaag.” zegt Pierre Steenbergen, Secretaris-Generaal GTL.

De twee nieuwe Mercedes-Benz B-Klasse 250 e ( electric drive), werden in Antwerpen op donderdag 25 februari 2016  voorgesteld aan de Heer Koen Kennis, Schepen van Mobiliteit van de stad.