Brussel,
13
april
2017
|
14:23
Europe/Brussels

Rijassistentiesystemen: de volgende stap

De nieuwe S-Klasse: Intelligent Drive Next Level

Samenvatting

Brussel - Met zijn nieuwe en aanzienlijk uitgebreide assistentiefuncties zet de nieuwe S-Klasse dit najaar een verdere, belangrijke stap richting autonoom rijden. De automatische afstandsregeling DISTRONIC met actieve stuurassistent maakt het de bestuurder nog makkelijker om een veilige afstand aan te houden en correct bij te sturen, en zorgt er nu ook voor dat de snelheid automatisch wordt aangepast in bochten en op kruispunten. Daarnaast maken ook een actieve noodstopassistent en een aanzienlijk verbeterde actieve spoorassistent deel uit van de uitrusting.

Met de nieuwe generatie assistentiesystemen komt autonoom rijden steeds dichterbij. De geautomatiseerde rijfuncties werden verder uitgebreid in functie van de praktische behoeften en bieden nu nog grotere en voelbare voordelen voor de klant op vrijwel alle soorten wegen.

Dankzij doorontwikkelde camera- en radarsystemen heeft de nieuwe S-Klasse een nog beter beeld van de verkeerssituatie. Daarnaast wordt voor het eerst gebruikgemaakt van kaart- en navigatiedata om het rijgedrag te berekenen.

De bestuurder kan bovendien in een oogopslag zien welke assistentiefuncties geselecteerd zijn en op welke verkeerssituaties de systemen op dat moment reageren. Duidelijk herkenbare pictogrammen – zoals een stuurwiel met handen aan weerszijden – geven informatie weer op het scherm en op het head-updisplay. Alle functies worden voortaan bediend vanaf het stuurwiel.

De nieuwe functies in detail:

Actieve afstandsregeling DISTRONIC: De vooraf ingestelde snelheid in DISTRONIC wordt anticiperend verlaagd in functie van de te volgen route met bochten, kruispunten, rotondes of tolpoorten, om daarna opnieuw te versnellen. Als de route werd gekozen met behulp van een navigatiesysteem zal de S-Klasse navenant reageren: wanneer het voertuig op de rechterrijstrook rijdt, wordt het automatisch afgeremd bij het naderen van de gewenste afrit. Dit is ook het geval op kruispunten waar het navigatiesysteem een afslag voorschrijft of wanneer de bestuurder voor een kruispunt zijn richtingaanwijzer inschakelt.

Het afremmen varieert naargelang het ingestelde rijprogramma (ECO, COMFORT of SPORT). In ECO-modus is de bochtsnelheid afgestemd op de stuurassistent. Zo wordt ook geautomatiseerd rijden op gewestwegen gedurende langere periodes een realiteit. Op snelwegen en autowegen zorgt de automatische afstandsregeling DISTRONIC bij een snelheid tussen 0 en 210 km/h voor een veilige afstand tot de voorligger en houdt het assistentiesysteem de wagen op het juiste spoor.

Ook met het uitrollen, bijvoorbeeld op neerwaartse hellingen, wordt voortaan rekening gehouden. Met het oog op soepel en efficiënt rijden, wordt de snelheid bijtijds verlaagd. Als het voertuig is uitgerust met een aandrijving die geschikt is om te ‘glijden’ (uitrollen met uitgeschakelde motor), dan wordt deze modus automatisch geactiveerd wanneer het ECO-rijprogramma is ingeschakeld.

Actieve spoorassistent: Als de bestuurder bij snelheden tussen 80 en 180 km/h van rijvak wil wisselen op wegen met meerdere rijstroken (herkend door het navigatiesysteem), volstaat voortaan een tikje tegen de richtingaanwijzer. Binnen tien seconden controleert het sensorsysteem samen met de bestuurder of de volgende rijstrook voor, naast en achter het voertuig vrij is, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de snelheid van eventuele andere voertuigen. Als de relevante veiligheidszone vrij is van andere voertuigen, helpt het systeem de bestuurder bij het veranderen van rijstrook. De ingezette wisseling van rijstrook wordt weergegeven op het combi-instrument en het head-updisplay.

Actieve snelheidslimietassistent: De actieve snelheidslimietassistent – een oproepbare subfunctie van de verkeersbordenassistent – is samen met COMAND Online in staat om portalen en signalisatie bij wegenwerken te herkennen. Gekende snelheidsbeperkingen, zoals 50 km/h in de bebouwde kom of 70 km/h op gewestwegen, worden ook overgenomen van het navigatiesysteem. De actieve afstandsregeling DISTRONIC past de snelheid van het voertuig automatisch aan volgens de vastgestelde toegestane maximumsnelheid. In bepaalde gevallen kan de snelheid op voorhand worden aangepast op basis van kaartdata. Op wegen zonder snelheidsbeperking, zoals op sommige stukken van de Duitse snelwegen, geldt de aanbevolen maximumsnelheid – in dit geval 130km/h – als ingestelde snelheidsgrens. De ingestelde rijsnelheid kan worden aangepast door de bestuurder. De gewenste maximumsnelheid wordt altijd toegepast op trajecten waar geen snelheidsbeperking geldt. De ingestelde maximumsnelheid blijft van toepassing tot het voertuig de snelweg verlaat of de motor wordt uitgeschakeld.

Voertuigen volgen in de file: In vertraagd verkeer op snelwegen of autowegen zijn voortaan stopbeurten tot 30 seconden mogelijk, waarna de S-Klasse automatisch vertrekt en het vooropliggende verkeer volgt.

Actieve noodstopassistent: De actieve noodstopassistent brengt het voertuig tot stilstand in zijn rijvak wanneer het systeem detecteert dat de bestuurder het voertuig niet langer actief bestuurt terwijl het in beweging is met de actieve stuurassistent ingeschakeld. Als het stuurwiel niet beweegt binnen een vooringesteld tijdsinterval, krijgt de bestuurder een visuele en akoestische waarschuwing om zijn handen op het stuurwiel te plaatsen. Indien de bestuurder na herhaalde visuele en geluidssignalen nog altijd niet reageert door aan het stuur te draaien, te versnellen, te remmen of de Touch Control-toets op het stuurwiel in te drukken, dan wordt de wagen afgeremd in het geïdentificeerde rijvak tot het voertuig tot stilstand komt. Bij snelheden beneden 60 km/h wordt het achteropkomende verkeer gewaarschuwd door middel van alarmknipperlichten. Nadat het voertuig tot stilstand is gekomen, wordt de parkeerrem automatisch ingeschakeld en het Mercedes-Benz noodoproepsysteem geactiveerd. Het voertuig wordt tevens ontgrendeld om hulpverleners toegang te verlenen. De noodstopfuncties worden uitgeschakeld zodra de bestuurder weer de controle heeft over het voertuig.

Actieve remassistent: De actieve remassistent met kruispuntfunctie helpt de bestuurder bij het vermijden van dreigende aanrijdingen met voorliggers, stilstaande of kruisende voertuigen, en voetgangers als de bestuurder zelf geen actie onderneemt om de gevaarlijke situatie te ontwijken. Dit rijhulpsysteem bestaat uit :

  • een afstandswaarschuwing met behulp van een verklikkerlichtje in het combi-instrument, als de afstand tot de voorligger voldoende is

  • een extra geluidssignaal bij mogelijk aanrijdingsgevaar

  • autonome noodstop om een aanrijding met bewegend, stilstaand of kruisend verkeer te vermijden

  • autonome noodremfunctie om ongevallen met voetgangers te voorkomen

  • situatiegebonden remassistentie zodra de bestuurder het rempedaal intrapt.

Uitwijk-stuurassistent: De uitwijk-stuurassistent ondersteunt de bestuurder wanneer deze een manoeuvre inzet om voetgangers te ontwijken die zich in de gevarenzone voor het voertuig bevinden. Het systeem doet dit door stuurkoppel toe te voegen in de richting waarin de bestuurder het uitwijkmanoeuvre uitvoert. Dit helpt de bestuurder de voetganger op een gecontroleerde wijze te ontwijken en stabiliseert het voertuig tijdens het manoeuvre.

Actieve rijstrookassistent: Dit systeem waarschuwt de bestuurder door middel van pulserende trillingen in het stuurwiel wanneer het voertuig onbedoeld van zijn rijstrook afwijkt bij snelheden tussen 60 en 200 km/h. Bij het overschrijden van een doorlopende witte lijn stuurt de rijstrookassistent het voertuig terug naar de eigen rijstrook door aan één kant te remmen. In het geval van een onderbroken streep komt het systeem enkel tussenbeide bij risico op een aanrijding met een voertuig op de naastgelegen rijstrook (inclusief tegenliggers).

Actieve dodehoekassistent: Dit systeem geeft een visuele waarschuwing en een geluidssignaal wanneer de bestuurder bij een snelheid tussen ca. 10 en 200 km/h zijn richtingaanwijzer inschakelt en er gevaar bestaat op een zijdelingse aanrijding met een ander voertuig of een fietser. Bij snelheden boven 30 km/h kan automatisch remmen aan één kant van het voertuig ertoe bijdragen dat een flankongeval in extremis wordt vermeden.

Verkeersbordenassistent: Door beeldherkenningstechnologie te koppelen aan de gegevens van de digitale wegenkaart in het navigatiesysteem is het mogelijk om de toegestane maximumsnelheid, eventuele inhaalverboden en zebrapaden op het huidige traject te registreren en weer te geven op het combi-instrument. Bijkomende restricties zoals snelheidsbeperkingen bij regenweer of nat wegdek (waarschuwing bij het inschakelen van de ruitenwissers), of snelheidslimieten voor vrachtwagens worden nageleefd of genegeerd naargelang het specifieke geval. De rijsnelheid wordt hierbij vergeleken met de toegestane maximumsnelheid. De bestuurder kan het systeem zo instellen dat een visuele/optisch-akoestische waarschuwing wordt gegeven bij het overschrijden van de maximumsnelheid. Het systeem herkent ook inrijverboden en vraagt de bestuurder om zijn rijrichting te controleren. Er verschijnt een extra waarschuwing in het combi-instrument en op het head-updisplay wanneer er personen in de nabijheid van zebrapaden worden gedetecteerd.

Car-to-X communicatie: Informatie over gevaarlijke situaties die worden gedetecteerd door een voertuig op de weg wordt automatisch uitgewisseld met alle andere Car-to-X gebruikers om andere bestuurders vroegtijdig te waarschuwen. Net als bij Live Traffic Information verschijnen Car-to-X berichten op de COMAND Online kaartweergave. Afhankelijk van de situatie kan bij het naderen van een gevaar een gesproken waarschuwing worden gegeven.

Actieve parkeerassistent: De actieve parkeerassistent met PARKTRONIC parkeergeleiding helpt de bestuurder bij het vinden van een geschikte parkeerplaats en het parallel of dwars in- en uitparkeren. Bij parkeren in de breedte is het systeem zowel voorwaarts als achterwaarts actief. Het manoeuvreert het voertuig automatisch in de gekozen parkeerruimte. Rear Cross Traffic Alert in combinatie met de dodehoekassistent waarschuwt de bestuurder voor dwarsverkeer bij het achterwaarts uitrijden van een parkeervak en kan indien nodig automatisch remmen. Bij de actieve parkeerassistent met 360°-camera wordt een volledig zicht rondom de wagen mogelijk gemaakt door de achteruitrijcamera en drie extra camera’s. De informatie verschijnt in full hd en vanuit verschillende oproepbare standpunten op het centrale display.

Remote park pilot: Met remote park pilot kan de bestuurder het voertuig met behulp van een smartphone in krappe parkeerplaatsen en garages manoeuvreren, waardoor in- en uitstappen makkelijker wordt. Het voertuig kan zowel vooruit als achteruit parallel of dwars ingeparkeerd worden. Ook dwars uitparkeren behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder zijn voertuig volledig ingesloten terugvindt. In de Explore-stand kan het voertuig tot vijftien meter recht vooruit of achteruit gereden worden, waarbij gedetecteerde obstakels worden vermeden. In smalle doorgangen kan de bestuurder opdracht geven om de buitenspiegels in te klappen, zodat het voertuig het gedetecteerde obstakel dichter kan benaderen (bv. smalle ingang garage).

Contactpersoon:

Christophe Vloebergh, Press Relations Manager Mercedes-Benz Cars

Tel.: 0032 (0)2 724 14 74, christophe.vloebergh@daimler.com

Meer informatie over Mercedes-Benz vindt u op de websites

www.media.daimler.com en www.media.mercedes-benz.be