23
september
2002
|
02:00
Europe/Brussels

DaimlerChrysler et Volkswagen coopèrent en matière de carburants renouvelables

  • Onderzoeksinitiatief in preconcurrentiële context
  • SunFuel, diesel en methanol uit biomassa
DaimlerChrysler en Volkswagen hebben vandaag in Hannover hun engagement voor hernieuwbare brandstoffen bekrachtigd. Volkswagen en DaimlerChrysler zullen deelnemen aan een onderzoeksproject in samenwerking met het bedrijf Choren Industries GmbH uit Freiburg, met als doelstelling de productie van hoogwaardige brandstoffen uit biomassa.Via dit onderzoeksproject in een preconcurrentiële context willen de beide ondernemingen sneller goed gefundeerde ervaring opdoen met hernieuwbare brandstoffen. Dat verklaarden Dr. Ulrich Eichhorn, Directeur Onderzoek bij het Volkswagen-concern, en Prof. Herbert Kohler, Directeur Onderzoek Carrosserie en Aandrijving bij DaimlerChrysler en milieuverantwoordelijke van het concern, vandaag in Hannover aan de pers, in aanwezigheid van Dr. Bodo Wolf, bedrijfsleider van Choren Industries.

Dit onderzoeksinitiatief is een uiting van de inspanningen die beide concerns leveren om de uitstoot van koolstofdioxide uit fossiele brandstoffen zo veel mogelijk terug te dringen. Het gas koolstofdioxide, dat vrijkomt bij de verbranding van brandstoffen in de motor van voertuigen, zou naar men vermoedt bijdragen tot de algemene opwarming van de aarde. Brandstoffen uit biomassa veroorzaken daarentegen geen extra koolstofdioxide, omdat er bij de verbranding maar net zo veel gas vrijkomt als de biomassa tijdens de groei van de planten aan de lucht had onttrokken.

Terwijl Volkswagen zich in een )âeerste fase zal toeleggen op de winning van synthetische brandstoffen (SunFuel voor verbrandingsmotoren, zal DaimlerChrysler zich concentreren op diesel en methanol. In het kader van dit onderzoeksproject zullen ook de brandstofkwaliteit en -kwantiteit telkens worden onderzocht en wordt er een uitgebreide energie-materiaalbalans opgemaakt - van de verzameling van de biomassa in de regio en de verwerking tot en met de verdeling van de brandstoffen.
In dit project wordt gewerkt met de meest uiteenlopende soorten biomassa uit de regio, die in een meerfasig proces wordt omgezet in vloeibare brandstof. Alle brandstofsoorten zijn vrij van aromaten en zwavel. In de eerste processtap wordt de biomassa in een kracht-warmtekoppelingsinstallatie omgezet in biocokes, die vervolgens verder worden bewerkt tot synthesegas. Uit dit synthesegas kunnen de gewenste brandstoffen worden geproduceerd.

Dankzij dit opzet zal het einde van de olie niet het einde van de benzine inluiden. Uit biomassa geproduceerde synthetische brandstoffen zoals SunFuel sluiten de natuurlijke kringloop. Ze zijn vrij van zwavel en aromaten en nu al geschikt voor milieuvriendelijk gebruik in de actuele verbrandingsmotoren.
Onze energievoorziening op lange termijn veiligstellen is één van de grote uitdagingen van de toekomst. Zonder betaalbare energie zal er geen mobiliteit zijn, geen transport van mensen en goederen, geen dynamische economie, geen bewegingsvrijheid. Duurzame mobiliteit - ook voor de komende generaties - is onze opdracht. Met duurzaam geproduceerde brandstoffen uit biomassa kunnen we onze brandstofvoorziening in de toekomst veiligstellen.