05
februari
2004
|
01:00
Europe/Brussels

DaimlerChrysler's roadmap naar duurzame mobiliteit

'Energie voor de toekomst'; Optimalisatie van verbrandingsmotoren, schone brandstoffen, hybridevoertuigen, brandstofcellen


DaimlerChrysler zal op korte en middellange termijn blijven vertrouwen op benzine- en dieselmotoren, die nog steeds een aanzienlijk ontwikkelingspotentieel hebben. Daarnaast werkt de groep samen met de aardolie-industrie aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke 'designer' brandstoffen, die bijvoorbeeld worden gewonnen uit aardgas of biomassa. Voorts ontwikkelt DaimlerChrysler hybrideaandrijvingen als tussenstap op de weg naar nul-emissie-mobiliteit met voertuigen op brandstofcellen.
DaimlerChrysler past al sinds 1995 innovatieve technologieën en nieuwe concepten toe om de koolstofdioxide (CO2)-uitstoot van zijn voertuigen te beperken. In Europa alleen al werd een daling van ongeveer 17 procent gerealiseerd - meer dan om het even welke andere autoconstructeur heeft bereikt. Dankzij de nieuwe common-rail directe inspuiting, daalde het brandstofverbruik van de personenwagens met dieselmotor in dezelfde periode met meer dan 25 procent, terwijl het rijcomfort en de motorprestaties verbeterden.

Een mooie toekomst voor dieselmotoren met CDI-technologie

In 1997 luidde Mercedes-Benz een nieuw tijdperk in voor de dieselmotortechnologie met de toepassing van common-rail directe inspuiting in personenwagens. Met deze technologie slaagden de ingenieurs er niet alleen in om het brandstofverbruik met meer dan tien procent te reduceren in vergelijking met de conventionele IDI-dieselmotoren, maar ze evenaarden ook de prestaties en het rijcomfort van de beste benzinemotoren met dezelfde cilinderinhoud. De lancering van de tweede generatie CDI-motoren in 2002 bracht opnieuw een aanzienlijke verbetering op het vlak van prestaties, verbruik en emissies teweeg.

In 2004 zal DaimlerChrysler een dieselversie van de Jeep® Liberty 2,8 CRD aanbieden, de eerste lichte diesel-SUV in de V.S.

DaimlerChrysler spitst tegenwoordig zijn hele innovatieve capaciteit toe op de vermindering van de deeltjes- en stikstofoxide-uitstoot tot de grenzen van het meetbare en rekent daarbij op de CDI-technologie en toekomstige homogene dieselverbrandingsprocessen. Ook op het vlak van uitlaatgasnabehandeling kwam er in oktober 2003 een doorbraak: Dankzij de introductie van de eerste additiefvrije deeltjesvanger ter wereld, werd het mogelijk om nu al onder de strenge Europese emissiegrenswaarden die vanaf 2005 gelden (EURO 4) te blijven. Mercedes-Benz gaat deze technologie geleidelijk toepassen in andere CDI-dieselvoertuigen