15
maart
2001
|
01:00
Europe/Brussels

IJsland begint zijn waterstofbeleid met drie bussen die hun energie uit brandstofcellen halen

  • Met brandstofcellen uitgeruste bussen worden in het stadsvervoer in IJsland uitgetest
  • Gezamenlijke onderneming onderzoekt bijkomende toepassingen voor waterstof en brandstofcellen
De plannen van IJsland om waterstof als energiebron te gebruiken, zijn vandaag in een nieuwe fase aanbeland. Het land streeft in de toekomst naar een energiesysteem dat geen beroep meer doet op fossiele brandstoffen. In eerste instantie worden er in Reykjavik drie bussen van DaimlerChrysler ingezet die uitgerust zijn met brandstofcellen.

Icelandic New Energy Ltd. is een gezamenlijke onderneming die DaimlerChrysler, Norsk Hydro, Royal Dutch/Shell en het IJslandse consortium Vistorka hf. (EcoEnergy Ltd.) in 1999 opgericht hebben. Het bedrijf stelt zich tot doel manieren en middelen uit te werken om de energiebevoorrading van IJsland volledig over te schakelen op hernieuwbare vormen van energie die in het land zelf gewonnen worden. Met het oog daarop onderzoekt de onderneming de mogelijkheden om het overgrote aandeel van fossiele brandstof in de transportsector te vervangen door brandstoffen op basis van waterstof. Die laatste brandstoffen moeten op hun beurt met hernieuwbare energievormen aangemaakt worden.

Ongeveer 67 % van de energie die IJsland nodig heeft, komt reeds van hernieuwbare bronnen, in de eerste plaats waterkracht en geothermische energie. In het verleden hebben die goedkope energiebronnen bijgedragen tot de indrukwekkende economische groei van het land. Terwijl de huishoudens en de industrie vandaag haast volledig met zulke energie bevoorraad worden, is de transportsector de enige tak van de economie die nog hoofdzakelijk op fossiele brandstoffen steunt. Daar zijn dus nog aanzienlijke besparingen mogelijk.

De geothermische energie en de waterkracht die in IJsland in overvloed aanwezig zijn, vormen de ideale basis om via elektrolyse op een goedkope manier waterstof aan te maken. Een ander proces waarbij de koolstofdioxides uit de procesgassen van de staalindustrie tot methanol omgezet worden, maakt het mogelijk om de totale CO2-emissie van IJsland aanzienlijk te verminderen. En als het in de toekomst economisch haalbaar is, kan de waterstof uit IJsland zelfs naar andere gebieden van de wereld uitgevoerd worden.

In een eerste stap wordt de infrastructuur aangelegd om de bussen met brandstofcellen van brandstof te voorzien. De testperiode van de bussen begint over ongeveer twee jaar, wanneer de productievestiging voor waterstof en het tankstation operationeel zijn. Het openbaar vervoer in Reykjavikzal dan twee jaar lang drie bussen van DaimlerChrysler inzetten die uitgerust zijn met brandstofcellen. Voor DaimlerChrysler biedt het project de mogelijkheid om klanten met de nieuwe technologie vertrouwd te maken en om het systeem zelf nog te verbeteren.
De beoordeling van de testfase wordt gevolgd door de geleidelijke invoering van dit aandrijfsysteem in stadsbussen, afhankelijk van de vooruitgang die geboekt wordt met de ontwikkeling van brandstofcellen. Op langere termijn worden er nog bijkomende toepassingen van de brandstofcel in het openbare en privé-vervoer in IJsland overwogen.

De onderneming onderzoekt niet alleen het mogelijke gebruik van brandstofcellen in stadsbussen, maar ook het gebruik ervan in personenwagens en in schepen van de IJslandse vissersvloot. Het gebruik in schepen is een interessant project omdat de relatief grote IJslandse vissersvloot een groot deel van het totale energieverbruik in de transportsector voor haar rekening neemt. Icelandic New Energy zal haalbaarheidsstudies laten uitvoeren om de mogelijkheden van brandstofcellen in de verschillende takken van de IJslandse transportsector te beoordelen en om de basis te leggen voor toekomstige activiteiten, waaronder bijkomende demonstratieprogramma’s.