Brussels,
09
juni
2023
|
10:43
Europe/Brussels

Mercedes-Benz AG en H2 Green Steel tekenen leveringsovereenkomst en intentieverklaring om Noord-Amerikaanse toeleveringsketen op te zetten

Samenvatting

·      Belangrijke mijlpaal op weg naar ‘Ambition 2039’: Mercedes-Benz en Zweedse startup H2 Green Steel (H2GS) bereiken overeenstemming over inkoop van circa 50.000 ton nagenoeg CO2-vrij staal per jaar voor gebruik in diverse productiemodellen

·      ‘Local for Local’: Mercedes-Benz en H2GS komen overeen om samenwerking verder uit te breiden, met de ambitie om een duurzame staaltoeleveringsketen in Noord-Amerika te realiseren

·      Duurzame staalinkoop: Mercedes-Benz streeft samen met diverse staalpartners wereldwijd naar een koolstofvrije staaltoeleveringsketen

Mercedes-Benz heeft een leveringsovereenkomst getekend met de Zweedse startup H2 Green Steel (H2GS) voor circa 50.000 ton nagenoeg CO2-vrij staal per jaar voor zijn Europese stanserijen. Daarnaast hebben beide ondernemingen hun samenwerking verder uitgebreid met een intentieverklaring om gezamenlijk een duurzame staaltoeleveringsketen op te zetten in Noord-Amerika. Na in 2021 een aandelenbelang in H2GS te hebben genomen, stelt deze nieuwe leveringsovereenkomst Mercedes-Benz in staat om nagenoeg CO2-vrij staal in serieproductie toe te passen. De strategische partner is voornemens om de productie in 2025 te starten.

Daarnaast zetten Mercedes-Benz en H2GS een volgende stap in de richting van een koolstofarme toeleveringsketen: beide partijen streven naar een toeleveringsketen voor nagenoeg CO2-vrij staal in Noord-Amerika. Met de uitbreiding van het strategisch partnership naar de Noord-Amerikaanse regio volgt Mercedes-Benz consequent zijn strategie om in te kopen waar de productie plaatsvindt: het in Noord-Amerika geproduceerde staal wordt verder verwerkt in de lokale Mercedes-Benz fabrieken.

Met de leveringsovereenkomst voor ongeveer 50.000 ton nagenoeg CO2-vrij staal van H2 Green Steel voor onze fabrieken in Europa versnellen we de totstandkoming van een koolstofarme, regionale en veerkrachtige staaltoeleveringsketen. We willen tegelijkertijd onze samenwerking naar een hoger niveau tillen door een duurzame staaltoeleveringsketen in Noord-Amerika te realiseren. Dit is een nieuwe belangrijke stap om de auto-industrie veerkrachtiger en duurzamer te maken.”

Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG,

Chief Technology Officer Ontwikkeling en Inkoop

“We hebben samen met onze strategische partner H2 Green Steel de volgende mijlpaal in onze ‘Local for Local’-strategie op het gebied van inkoop gerealiseerd. Voortbouwend op onze initiële investering in H2 Green Steel hebben we nu een relevante leveringsovereenkomst gesloten voor Europa. Daarnaast zijn we van plan om samen met H2 Green Steel een duurzame staalvoorziening in Noord-Amerika op te zetten.”

Dr. Gunnar Güthenke, Hoofd Inkoop en Leverancierskwaliteit Mercedes-Benz Cars

Nagenoeg CO₂-vrije productietechnologie

Dankzij een nieuw, innovatief productieproces is de productie van staal in de H2GS-fabriek nagenoeg CO₂-vrij. Ter vergelijking: bij de klassieke primaire staalproductie in een hoogoven komt gemiddeld meer dan 2 ton CO2 per ton staal vrij. In het nieuwe directe reductieproces gebruikt de leverancier waterstof en elektriciteit uit 100 procent hernieuwbare energiebronnen in plaats van cokeskolen voor de staalproductie. De waterstof dient als reductiegas dat de zuurstof uit het ijzererts vrijmaakt en bindt. In tegenstelling tot het gebruik van cokeskolen ontstaat hierbij geen CO₂, maar waterdamp. H2GS streeft naar een voetafdruk van 0,4 ton CO₂ per ton staal bij de start van de levering.

“H2 Green Steel is opgericht als een duidelijk antwoord op de transformatieopgave en eisen van de auto-industrie ten opzichte van de staalindustrie. We willen de transformatie van onze industrie versnellen om pioniers als Mercedes-Benz te ondersteunen bij het behalen van hun klimaatdoelen. Met Mercedes-Benz hebben we een strategische partner aan onze zijde waarmee we samen maatstaven kunnen creëren - bij het terugdringen van emissies in de toeleveringsketen, bij het opbouwen van een circulaire economie en op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn blij om met deze sterke partner samen te werken, niet alleen om onze Europese activiteiten vooruit te helpen, maar nu ook om samen een staalwaardeketen op te bouwen in Noord-Amerika.”

Henrik Henriksson, CEO H2 Green Steel

Toeleveringsketen CO2-vrij maken

Mercedes-Benz werkt samen met al zijn leveranciers om tegen 2039 een CO2-neutrale toeleveringsketen te realiseren. Om zijn ambitieuze klimaatdoelen te behalen, transformeert het merk zijn toeleveringsketen en focust daarbij op het voorkomen en verminderen van CO₂-emissies in plaats van de compensatie ervan. Nu al is CO₂-arm staal, gemaakt van schroot, te vinden in vier productiemodellen. Hierdoor kan de CO₂-uitstoot voor de respectievelijke staalsoorten met meer dan 60 procent worden verminderd. Mercedes-Benz heeft onlangs bovendien aangekondigd om aluminium met bijna 70 procent CO₂-reductie ten opzichte van het Europese gemiddelde in serieproductie te nemen, aangezien het lichtgewicht materiaal steeds belangrijker wordt voor elektrische voertuigen. Mercedes-Benz streeft tegelijkertijd naar het met 40 procent verhogen van het aandeel secundaire grondstoffen in het personenwagengamma. Mercedes-Benz en H2GS zijn ook overeengekomen om samen te werken aan mogelijkheden om het aandeel schroot dienovereenkomstig te verhogen.

Actief streven naar verantwoorde en duurzame toeleveringsketen

Daarnaast zet de onderneming zich in voor een verantwoorde inkoop van staal. Daarbij vertrouwt het merk op de toepassing van erkende normen en degelijke certificaten. Mercedes-Benz en H2GS delen dezelfde opvattingen over duurzaamheid en zijn van plan de hoogste normen te hanteren voor zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten in de hele staaltoeleveringsketen. Mercedes-Benz is ook lid van het Responsible Steel Initiative en actief betrokken bij de ontwikkeling van een certificeerbare duurzaamheidsnorm voor de staalindustrie. Het doel is om een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde staalproductie over de gehele waardeketen te garanderen.

Over Mercedes-Benz

Mercedes-Benz heeft zich ten doel gesteld om vanaf 2039 een CO2-neutraal nieuw personenwagengamma te realiseren over de gehele waardeketen en levenscyclus. Met het oog op duurzaamheid focust de onderneming op de consequente vermindering van de CO2-emissies en het behoud van hulpbronnen. Al in 2020 stuurden Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans de ‘Ambition Letter’", een intentieverklaring over klimaatneutrale producten, naar leveranciers van productiematerialen. Goedkeuring van deze verklaring is nu een voorwaarde voor toekomstige gunningen van contracten. Sindsdien hebben leveranciers, die bijna 90 procent van het jaarlijkse inkoopvolume van Mercedes-Benz vertegenwoordigen, de intentieverklaring al ondertekend, waaronder veel staalleveranciers.

Met zijn ‘Design for Environment’-aanpak houdt Mercedes-Benz al in de allereerste stadia van de productontwikkeling rekening met het behoud van hulpbronnen. Samen met zijn partners doet Mercedes-Benz onderzoek naar duurzamere materiaaltechnologieën en werkt de onderneming intensief aan circulariteit.

Over H2 Green Steel

H2 Green Steel (H2GS AB) is opgericht in 2020 met als doel de decarbonisatie van de staalindustrie te versnellen met behulp van groene waterstof. Staal, als een van de grootste CO2-uitstoters ter wereld, is het belangrijkste onderdeel van de onderneming. De oprichter en grootste aandeelhouder is Vargas, dat ook medeoprichter en een van de grotere aandeelhouders is van de Zweedse accufabrikant Northvolt. H2 Green Steel is gevestigd in Stockholm (Zweden), terwijl de eerste fabriek voor groenestaal in aanbouw is in Boden, Noord-Zweden.

www.h2greensteel.com

 

Contact info:

Bastien Van den Moortel, +32 (0)479 51 52 16,  Bastien.van_den_moortel@mercedes-benz.com

Press info BeLux:

https://media.mercedes-benz.be

Brochures & prijslijsten:

https://www.mercedes-benz.be/nl_BE/passengercars/buy/pricelist-brochures.html

Mercedes-Benz Group Media (Global)

https://group-media.mercedes-benz.com

Mercedes MeMedia

https://media.mercedes-benz.com/

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met circa 170.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse en producten van het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van luxe personenwagens. In 2022 werden circa 2 miljoen personenwagens en 415.300 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Mercedes-Benz Group. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en kijkt daarbij naar de gehele waardeketen. Als internationale onderneming behoren gelijke kansen, diversiteit, openheid en respect tot de fundamentele overtuigingen van Mercedes Benz. Dat laten we zien in onze manier van denken, handelen en communiceren. In principe gelden alle gekozen termen uiteraard voor alle geslachten en identiteiten.