11
september
2007
|
02:00
Europe/Brussels

Mercedes-Benz Antwerpen investeert € 6,5 miljoen in nieuw Truck Center

Mercedes-Benz Antwerpen heeft in juli 2007 haar locatie aan de Terbekehofdreef in Wilrijk ingeruild voor het gloednieuw Truck Center op Antwerpen Linkeroever, waarmee een investering van 6,5 miljoen euro gepaard ging. De werkzaamheden werden in oktober van vorig jaar opgestart en na een inloopperiode van anderhalve maand, is het Truck Center Op de Antwerpse Linkeroever volledig operationeel.


 

In 2004 werd besloten tot een relocatie van het Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen omdat de toenmalige locatie – Terbekehofdreef, Wilrijk – niet langer beantwoordde aan de eisen gesteld aan een modern en rationeel Truck Center. Diverse locaties in en rond de Antwerpse metropool werden bestudeerd om uiteindelijk te opteren voor de voormalige terreinen van Sanyo, gelegen aan de Katwilweg op Antwerpen Linkeroever. De bereikbaarheid, het feit dat een moderne garage-infrastructuur van nul kan worden opgebouwd en de visibiliteit zijn de troeven van deze locatie. Toekomstgericht – na de geplande openingen van het Deurganckdok en het Saeftinghedok en de ontsluiting van de Antwerpse Ring dankzij de aanleg van de Oosterweelverbinding - kan het nieuwe Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen nog gerichter inspelen op de noden van het wegtransport en derhalve bijdragen aan een duurzame mobiliteit in en rond de havenstad.

De strategische ligging van het nieuwe Truck Center laat toe om transporteurs en chauffeurs een optimale service te verlenen. De uitrusting en de infrastructuur van het nieuwe gebouw houden rekening met milieu-aspecten en voldoen aan de huidige en toekomstige noden van het wegtransport; een ruime parking, met de modernste apparatuur uitgeruste serviceplaatsen, doorrijstraten, adequate infrastructuur voor de overnachting van chauffeurs bestaande uit twee slaapgelegenheden en de nodige sanitaire voorzieningen…


De totale oppervlakte van de nieuwe site bedraagt 16 000m² waarvan er 3000m² effectief werd bebouwd. De werkplaats neemt 2000m² in daar waar er voor de showroom en de administratie respectievelijk 400 en 600m² voorzien zijn. De werkplaats wordt verdeeld in een atelier voor vrachtwagens en een voor lichte bedrijfsvoertuigen. Deze benadering laat toe het magazijn centraal te positioneren. De werkplaats voor de vrachtwagens bevat 4 doorrijstraten en laat toe om gelijktijdig acht vrachtwagens te behandelen. Het volledige atelier is met de modernste apparatuur uitgerust en bevat onder meer een remtestbank met gewichtssimulatie, 3-zuiger hefbruggen, serviceputten en mobiele kolommen met een maximaal tonnage van 8.2 ton, 3D-wieluitlijning met draaitafels en cameralift.
Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen stelt momenteel 38 werknemers tewerk waaronder 22 bedienden en 16 arbeiders. Verwacht wordt dat de nieuwe locatie op termijn de tewerkstelling positief zal beïnvloeden.

Het nieuwe Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen werd uitgetekend door architect Nicolas Vanderhaeghen van ABN-Architecten en werd in samenwerking met aannemer Mathieu Gijbels gerealiseerd. Bij de realisatie van deze nieuwbouw stond milieuvriendelijkheid hoog op de agenda.

De procedures voor afvalverwerking werden in kaart gebracht en bovengronds werd er een opvangbekken voorzien met een capaciteit van 13.102m². Dit laat toe het regenwater te verzamelen en te hergebruiken.


Dealer Network of the Future
Met deze investering schrijft het Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen zich in in het project ‘Dealer Network of the Future’ van DaimlerChrysler AG en DaimlerChrysler Belgium Luxembourg, waarvoor het moederhuis in Stuttgart een investering van
€ 19,3 miljoen toezegde.
In een zeer verregaande studie van 2004 werden de verkoopactiviteiten van de trucks doorgelicht per regio en in functie van het bestaande potentieel en de concurrentie. Elementen als bereikbaarheid voor de klanten en belangrijke verkeersstromen werden eveneens in kaart gebracht. Doelstelling van deze oefening was de best mogelijke nationale dekking te verkrijgen met een optimaal aantaal verkoop- en servicepunten voor vrachtwagens.
De studie bracht aan het licht dat om ook in de toekomst rendabel te blijven er zich nieuwe initiatieven opdrongen. Door enerzijds het aantal verkoop- en servicepunten te optimaliseren en anderzijds het aantal voertuigen per entiteit op te trekken moet het immers mogelijk zijn om de klantenservice en de klantentevredenheid te doen stijgen en dit via een doorgedreven professionalisering.
Deze nationale herverdeling van de verkoop- en servicepunten voor vrachtwagens houdt in dat sommige locaties tot een grotere eenheid zullen samensmelten, dat er nieuwe bedrijven op strategische plaatsen zullen ontstaan en dat er andere van locatie zullen veranderen.
Het Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen nam van meet af aan een vooraanstaande plaats in in het project ‘Dealer Network of the Future’.
Met deze vestiging op Antwerpen Linkeroever wordt aan alle eisen van een modern truckbedrijf voldaan.

Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen: Facts amp; Figures
Het Truck Center is een onderdeel van Mercedes-Benz Antwerpen NV, geleid door Dhr af Gielis dat zijn personenwagenactiviteiten gevestigd heeft in Borgerhout.
Het Truck Center staat onder de dagelijkse leiding van Dhr Stephan Truyers en bestaat in zijn huidige hoedanigheid sinds 2002, maar was onder verschillende benamingen reeds actief sinds 1963.
In 2005 realiseerde Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen een zakencijfer van €21.000.000 en werden in totaal 643 voertuigen – lichte en zware bedrijfsvoertuigen – verkocht.