26
september
2008
|
02:00
Europe/Brussels

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg investeert €18,5 millions in haar renovatie/nieuwbouwproject

Op vrijdag 26 september legt Mercedes-Benz Belgium Luxembourg officieel de eerste steen van haar nieuwbouw- en renovatieproject waarmee een investering van € 18,5 miljoen gepaard gaat.

Dankzij dit project kunnen alle activiteiten van de Belgische importeur van de merken Maybach, smart en Mercedes-Benz personenwagens en bedrijfsvoertuigen op de huidige site in Sint-Lambrechts-Woluwe worden samengebracht. Ook zusterondernemingen Mercedes-Benz Financial Services en Daimler Coordination Center worden op de vernieuwde site verwacht.

De beslissing voor dit project – geënt op economische en praktische gronden - werd eind 2006 genomen in samenspraak met het moederhuis Daimler AG waarna de voorbereidende werkzaamheden werden opgestart. De voltooiing van de nieuwbouw is voorzien tegen december 2009 waarna ook Chrysler Belgium Luxembourg zijn intrek in het gebouw zal nemen. In de lente van 2010 zal ook het te renoveren deel en de volledige parking- en groenaanleg voltooid zijn. In totaal zullen circa 400 mensen in de nieuwe gebouwen van Mercedes-Benz ondergebracht worden.


Geschiedenis

De invoer en de distributie van Mercedes-Benz voertuigen werd van 1951 tot 1979 waargenomen door de vennootschappen IMA voor personenwagens en Matinauto voor bedrijfsvoertuigen.

Op 1 januari 1980 nam het toenmalige Daimler-Benz uit Stuttgart de verschillende Belgische Mercedes-Benz activiteiten over waardoor de vennootschappen IMA en Matinauto werden samengebracht in een 100% dochteronderneming van het toenmalige Daimler-Benz AG. De nieuwe NV kreeg de naam Mercedes-Benz Belgium mee.

De hoofdzetel van Mercedes-Benz Belgium werd opgetrokken in Sint-Lambrechts-Woluwe, op enkele kilometers van de Brusselse binnenstad. Op een terrein van ongeveer 114.000 m² werden de algemene directie, de commerciële en marketing directies voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen ondergebracht. Tegelijkertijd werd in Zaventem, langsheen de Leuvensesteenweg en op een steenworp van de maatschappelijke zetel, een gebouwencomplex opgetrokken waar de directies naverkoop en de departementen IT en scholing onderdak vonden.

Zusterondernemingen Mercedes-Benz Financial Services, Mercedes-Benz Insurance en Mercedes-Benz Charterway werden in hun huidige vorm in België opgericht in 1983 en werden aan de Luchthavenlaan in Vilvoorde gehuisvest. Deze ondernemingen, verantwoordelijk voor respectievelijk de financiering, de verzekering en de leasing op korte en op lange termijn van voertuigen – zowel personenwagens als bedrijfsvoertuigen - werkten van meet af aan nauw samen met de Belgische importorganisatie.

In 1999 fusioneerden Mercedes-Benz Belgium en Chrysler Belgium Luxembourg waarna DaimlerChrysler Belgium Luxembourg het levenslicht zag. Dit leidde tot een organisatorische en fysieke samensmelting van de tot dan toe onafhankelijke ondernemingen of importorganisaties. In 2007 hield DaimlerChrysler op te bestaan en scheidden de wegen van Daimler AG en Chrysler Corporation. In België gingen beide bedrijven elk hun eigen weg als respectievelijk Mercedes-Benz Belgium Luxembourg en Chrysler Belgium Luxembourg.


Voordelen

Vanuit economische en praktische overwegingen groeide bij de lokale directie van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg het idee om alle activiteiten van de importorganisatie op één site onder te brengen.

De samensmelting van alle activiteiten van de Belgische tak van deze importorganisatie brengt immers een aanzienlijke kostenreductie met zich mee.

In de eerste plaats kunnen vele functies worden ontdubbeld – receptie, bewaking, IT-infrastructuur, catering…. – omdat ze vanuit een site kunnen worden georganiseerd. Verder zal de energierekening positief beïnvloed worden aangezien de renovatie en de nieuwbouw de meest recente en moderne toepassingen op vlak van energiebesparing en –reductie zal herbergen. De huidige verouderde infrastructuur bracht heel wat onnodig en kostbaar energieverlies met zich mee.

Tot slot zal de kostenreductie ook terug te vinden zijn in de vermindering van het aantal verplaatsingen tussen de diverse sites en laat de samensmelting een beter en tijdsgunstiger agendabeheer toe.

Tegelijkertijd is de directie ervan overtuigd dat de nieuwbouw/renovatie de communicatie en de samenwerking tussen de verschillende diensten, departementen en zusterondernemingen ten goede zal komen. Deze elementen dragen op hun beurt bij tot een betere werksfeer waarin motivatie en jobtevredenheid de boventoon voeren.

Van meet af aan werd geopteerd voor de renovatie van de bestaande site in Sint-Lambrechts-Woluwe waar het 114.000 m² grote terrein voldoende mogelijkheden biedt.

Met het oog op de integratie werd aan het moederhuis in Stuttgart voorgesteld om de bestaande site te renoveren en te vernieuwen. Eind 2006 kreeg Chief Executive Officer Mark De Haes het verlossende antwoord van de internationale directie waarna het licht op groen werd gezet om deze belangrijke investering te realiseren. Het was tevens een bewijs van het vertrouwen van het moederhuis in de Belgische organisatie.


Nieuwbouw en renovatiewerken

Het project voorziet in de nieuwbouw van circa 8000 m² kantoren die in L-vorm worden opgetrokken voor de bestaande gebouwen. Een imposant atrium van circa 1000 m² zal zorgen voor de verbinding tussen het nieuwbouwgedeelte en de bestaande industriële hallen.

Eén van de bestaande en verouderde kantoorvleugels wordt na de verhuis in december 2009 gesloopt terwijl een andere kantoorvleugel volledig wordt gerenoveerd om er de keuken en het bedrijfsrestaurant in onder te brengen.

In de aanpalende industriële hallen zorgt een grondige renovatie voor een nieuw en modern training center met 12 leslokalen waarbij cursisten en lesvoertuigen in hetzelfde lokaal kunnen worden ondergebracht. Een democenter van circa 3.500 m² zal worden ingericht. Deze ruimte leent zich perfect tot de presentatie van de nieuwste modellen en technologIeën aan het dealernet en haar klanten


Architectuur

Qua esthetiek heeft het architectenbureau Jaspers, Eyers en partners in samenspraak met Mercedes-Benz een ontwerp voorzien dat beantwoord aan de hedendaagse normen en uitstraling.

Het hoofdgebouw, bestaande uit 5 verdiepingen, wordt opgetrokken uit grote beglaasde vlakken en grijs-beige natuursteen. Dit nieuwe gebouw wordt met een nieuwe facade van een deel van het bestaande gebouw verbonden om alsdusdanig één geheel te vormen tussen het nieuw en het te renoveren gedeelte.

Binnenin worden bezoekers verwelkomd in het grote en lumineuze atrium dat tevens dienst zal doen als centrale ontmoetingsplaats en draaischijf tussen de bureelzone, het training- en democenter en het bedrijfsrestaurant. Elke verdieping wordt uitgerust met coffee corners, gericht naar het Atrium, wat de interne communicatie moet bevorderen.

Om een 6de verdieping te vermijden werd geopteerd om nagenoeg alle technische installaties onder te brengen in een kelderverdieping onder het atrium.


Voorbeeldgebouw met hoge energie-efficientie

Als voortrekker inzake innovatie in de autombielsector willen Mercedes-Benz Belgium Luxembourg en haar moedershuis Daimler AG een voorbeeld stellen inzake milieuperformantie binnen de traditionele kantoorbouw met hoge comfortgraad. Bij het ontwerp werd door het studiebureau ‘technieken’ dan ook bijzondere aandacht besteed aan diverse milieufactoren.

Niettegenstaande het gebouw niet onderworpen is aan de recente en strenge Brusselse regelgeving inzake energieprestaties voor gebouwen (EPB wetgeving) zal de nieuwbouw met een EPB waarde van 73 en een K-waarde van 37 reeds voldoen aan de normering die pas in 2011 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht zal zijn.

Om deze energiezuinigheid te behalen worden naast een optimale isolatie van het gebouw onder meer volgende technieken in het gebouw toegepast.

·                      De koeling van het gebouw gebeurt op basis van volgende principes : allereerst wordt gebruik gemaakt van nachtelijke ventilatie (passieve koeling) zolang de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur. Vervolgens wordt tot een buitentemperatuur van circa 14°C gekoeld volgens het principe van “free chilling”. Hierbij zorgt een koeltoren voor de natuurlijke koudwaterproductie door gebruik te maken van recuperatie regenwater. Pas in laatste instantie wordt de koelmachine opgestart.

·                     De ventilatiegroepen (verse luchttoevoer) van het gebouw zijn alle uitgerust met een warmtewiel voor energierecuperatie zowel in koeling als verwarming waardoor de aanwezige warmte of koude in de extractielucht hergebruikt kan worden om de verse lucht mee te klimatiseren. Daarnaast zorgt dit systeem voor recuperatie van vocht uit de afgezogen lucht waardoor minder zal moeten worden bevochtigd in de winter. Dit zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing op de energiekosten (water en gas) van de bevochtigingsinstallatie.

·                     De verwaming met aardgas als energiebron bestaat uit een condensatieketel die vanuit energetisch oogpunt maximaal benut wordt. Een tweede hoogrendementsketel wordt pas opgestart in functie van een aantal weers- en lastafhankelijke factoren. Verder worden alle nodige maatregelen genomen met het oog op het voorkomen van onnodige energieverliezen. Bijvoorbeeld het beperken van leidinglengtes, het toepassen van condensatietechnieken, enzovoort.

·                     Recuperatie van regenwater zal worden toegepast voor de spoeling van de toiletten. De inbouwreservoirs zullen zijn uitgerust met de keuzemogelijkheid tussen 3 en 6 liter spoelwater.

·                     Eveneens worden fotovoltaïsche zonnepanelen aangebracht om een gedeelte van de energiebehoefte van het administratieve gebouw te voorzien van groene elektriciteit.

Al deze technieken gaan eveneens hand in hand met een hoog comfortniveau voor de personeelsleden.

·                     De koeling van de kantoorzones zal gebeuren door middel van klimaatplafonds. Deze techniek laat toe om de ruimte te klimatiseren door middel van straling en niet door middel van luchtverplaatsingen. Dit resulteert in een homogene warmteverdeling en vermijdt lucht- en stofbeweging in de ruimtes. Door de afname van de verspreiding van bacterieën en allergenen leidt dit tot een verhoging van de kantoorhygiëne.

·                     Er zijn twee liften voorzien. Minder lange wachttijden verhogen het comfort van de gebruiker. Frequentiesturing zal worden toegepast op de elektrische drijfkrachtmotoren zodat de piekbelasting wordt gereduceerd en het verbruik economischer is.

Verloop

Onmiddellijk nadat de internationale directie eind 2006 haar fiat gegeven had voor de uitvoering van de investering van 18,5 miljoen euro, werd gestart met de voorbereidende werkzaamheden, die heel 2007 en begin 2008 in beslag namen.

Deze periode werd gekenmerkt door de administratieve afwerking van het project – onder meer architectuurplannen, aanvragen van nodige vergunningen – over de verkoop van de site in Zaventem tot de tussentijdse verhuis van tal van personeelsleden.

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg kreeg de mogelijkheid de site in Zaventem - gelegen langsheen de Leuvensesteenweg - te verkopen, zij het onder de voorwaarde dat het terrein eind mei 2008 kon worden vrijgegeven. Mercedes-Benz BeLux ging akkoord met de door de koper gestelde voorwaarden en besloot haar 150 betrokken personeelsleden tussentijds te verhuizen. De naverkoopdienst kreeg onderdak aan de Gemeenschappenlaan in Evere, de zogenaamde ‘Toren’, daar waar de technische scholing op de site in Sint-Lambrechts-Woluwe werd gehuisvest. De IT-afdeling tot slot verhuisde naar de Tollaan 60, waar ze buren zijn van Chrysler Belgium Luxembourg.

Op 26 september 2008 wordt officieel de eerste steen van dit nieuwbouw/renovatieproject gelegd. Als alles volgens plan verloopt, wordt het nieuw gebouw in gebruik genomen in december 2009 en zou het volledige project in het voorjaar van 2010 voltooid moeten zijn.


Chrysler Belgium Luxembourg

De wegen van Mercedes-Benz BeLux en Chrysler BeLux mogen dan wel gescheiden zijn, goed nabuurschap is eigen aan beide ondernemingen, die achter de schermen nog samenwerken – vooral op het vlak van IT, Finance amp; Controlling en HR.

Binnen het kader van het nieuwbouw/renovatieproject hebben beide partijen er zich toe verbonden de krachten te bundelen. Concreet betekent dit dat Chrysler Belgium Luxembourg vanaf 2010 als huurder zijn intrek zal nemen in de nieuwe infrastructuur.


Partners

Het ontwerp van de nieuwbouw/renovatie werd toevertrouwd aan het architectenbureau Jaspers, Eyers en partners, wiens voorstel weerhouden werd uit een architectuurwedstrijd, die in het voorjaar 2007 werd uitgeschreven. Mercedes-Benz heeft reeds meermaals met dit Brusselse architectenbureau samengewerkt. Realisaties van hun hand zijn ondermeer Mercedes-Benz Drogenbos, Mercedes-Benz Aalst, Mercedes-Benz Europa en het Nearly New Car Center in Woluwe.

Voor het projectmanagement en de stabiliteitsstudies wordt beroep gedaan op ELD Partnerships uit Antwerpen. De studieopdracht inzake technische installatie wordt uitgevoerd door CES uit Asse. De veiligheidscoordinatie tot slot wordt verzekerd door SGS.