02
maart
2007
|
01:00
Europe/Brussels

Mercedes-Benz onthult Vision C 220 BLUETEC in Genève

Eerste BLUETEC-viercilindermodel:
goed op weg om te voldoen aan de EURO 6-uitstootnorm
• Uiterst lage uitstoot dankzij innovatieve uitstootcontrole
• Brandstofverbruik nog verder verlaagd, tot slechts 5,5 l/100 km
• Nieuwe C-Klasse bekroond met milieucertificaat door Duitse TÜV& 
Mercedes-Benz onthult op het autosalon van Genève 2007 als primeur zijn uiterst milieuvriendelijke BLUETEC-technologie voor uitstootcontrole. Dit in combinatie met een viercilindermotor die geoptimaliseerd werd voor een laag verbruik. Wat betreft het voldoen aan de nog strengere EURO 6-uitstootnorm, die van toepassing is op alle nieuwe auto’s in Europa vanaf 2015, toont de Vision C 220 BLUETEC de in te slagen weg. De Vision C 220 BLUETEC, die een vermogen van 125 Kw (170 pk) en een maximumkoppel van 400 Nm ontwikkelt, heeft nu slechts 5,5 liter diesel nodig per honderd kilometer, grotendeels dankzij de gewijzigde dieseltechnologie en een intelligent systeem voor energiebeheer.
'De gesofisticeerde viercilinder-dieselmotor met BLUETEC-uitstootcontrole is een perfect voorbeeld van vooruitstrevende, toekomstgerichte technologie,' aldus Dr Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van DaimlerChrysler AG en hoofd van de Mercedes Car Group. 'Onze dieselstrategie is een doeltreffend ant-woord op de vraag hoe brandstof te besparen, en dus de uitstoot van CO2 te druk-ken, evenals de uitstoot van alle uitlaatgassen verder te verlagen, ook van NOx, en toch moeiteloos superieur rijplezier te garanderen. Op dit vlak zijn wij ervan over-tuigd dat onze spitstechnologisch dieselconcept op dit moment de beste en meest efficiënte beschikbare oplossing is.'
Met de Vision C 220 BLUETEC biedt Mercedes-Benz een voorproef van de toe-komst als onderdeel van zijn BLUETEC-initiatief, dat vorige herfst in de VS werd gelanceerd. De oorspronkelijke impuls kwam van de marktlancering van de E 320 BLUETEC in Noord-Amerika in oktober 2006, die berekend was om samen te val-len met de introductie van diesel met laag zwavelgehalte in dat deel van de we-reld. Het brandstofverbruik van 6,7 liter per honderd kilometer maakt van de E 320 BLUETEC een van de zuinigste auto’s in zijn klasse in de VS.
Met de eerste BLUETEC-viercilinder laat Mercedes-Benz zien hoe veelzijdig deze innovatieve technologie kan zijn. Na de introductie in de Verenigde Staten zal het bedrijf BLUETEC ook op andere markten lanceren. De technologie wordt op dit moment aangepast voor de vereisten van de Europese markt en andere modellen van Mercedes Benz, met de bedoeling BLUETEC ook aan te bieden in personen-wagens voor Europese klanten, vanaf 2008.
BLUETEC – spitstechnologie voor de schoonste diesels ter wereld
BLUETEC is een door DaimlerChrysler ontwikkelde technologie die ontworpen werd om de uitstoot van dieselwagens te verminderen. Vooral die van stikstofoxi-des, de enige uitlaatgasbestanddelen die nog altijd meer voorkomen bij moderne dieselmotoren dan bij hun tegenhangers op benzine, als gevolg van het verbran-dingsprincipe. Mercedes-Benz werkt intensief aan de optimalisering van zijn mo-toren en hun verbrandingsproces om de hoeveelheid stikstofoxides te minimalise-ren nog voor ze eigenlijk geproduceerd worden. Wat de 'hardware' betreft, is de gesofisticeerde viercilindermotor in de Vision C 220 BLUETEC net als de stan-daard productiemotoren voorzien van vier kleppen per cilinder, directe injectie via common-rail van de derde generatie, een variabele turbo en een uitlaatgasre-circulatie. Een uiterst gevoelige elektronische motorsturing reageert nauwkeurig op een uiterst breed scala van werkomstandigheden en optimaliseert het ver-brandingsproces.
De BLUETEC-technologie in de Vision C 220 BLUETEC omvat nog steeds een oxi-datiekatalysator, die de uitstoot van koolstofmonoxide (CO) en onverbrande kool-waterstoffen (HC) vermindert, evenals een partikelfilter. Een aangepaste NOx katalysator met een veel langere levensduur, met gepatenteerde ammoniak-productie aan boord, wordt gecombineerd met een SCR-katalysator om de uitstoot van stikstofoxides te verminderen. Dit proces van uitlaatgasnabehandeling vergt geen additieven.
Vision C 220 BLUETEC combineert een milieuvriendelijk karakter met rijplezier en comfort
De resultaten zijn indrukwekkend, hoe je het ook bekijkt: enerzijds verbruikt de concept-car, die is uitgerust met een manuele 6-versnellingsbak, slechts 5,5 liter diesel per honderd kilometer (NEDC); anderzijds levert hij hetzelfde indrukwek-kende vermogen en koppel en biedt hij tegelijkertijd een unieke combinatie van efficiëntie en rijplezier. De Vision C 220 BLUETEC is klaar voor toekomstige uit-stootnormen, zelfs de aanzienlijk strengere EURO 6-norm, die van toepassing zal zijn op alle nieuwe auto’s vanaf 1 september 2015. De uitstoot van partikels moet bijvoorbeeld vijf keer kleiner zijn tegen dat de EURO 5-norm van kracht wordt op 1 januari 2011, terwijl EURO 6 limieten oplegt voor stikstofoxides die slechts 30 procent bedragen van de huidige limieten. Alle dieselmodellen van Mercedes-Benz die standaard een partikelfilter hebben, geraken al onder de limiet voor par-tikels die van toepassing zal zijn vanaf 2011.
Huidige en toekomstige limieten voor dieselwagens in de EU*
* Groep M1, personenwagens met maximaal acht plaatsen, de bestuurdersplaats niet inbegre-pen, maximaal toegelaten massa tot 2500 kg, NEDC 2000 testprocedure
U kunt de tabel onder ‘Document’s & Foto’s terugvinden.
Voor de Amerikaanse markt zal Mercedes-Benz al vanaf 2008 nog drie V6-BLUETEC-modellen aanbieden – R Klasse, M-Klasse en GL-Klasse – met BIN-5-goedkeuring voor alle 50 de staten. Op de Detroit Auto Show in januari jongstle-den toonde de constructeur uit Stuttgart hoe geschikt de schone, zuinige en kop-pelrijke motoren zijn voor grote auto’s en SUV’s: de V8-dieselmotor in de Vision GL 420 BLUETEC die er tentoon werd gesteld, pakt uit met een vermogen van 216 kW/290 pk, een maximumkoppel van 700 Nm en een verwacht brandstofverbruik van slechts 9,8 liter per honderd kilometer.
Nieuwe C-Klasse: CO2-uitstoot al met 15 procent verminder
De standaard productieversie van de nieuwe C-Klasse, die zijn première viert op het autosalon van Genève, bewijst het succesvolle werk van Mercedes-Benz in zijn con-stante zoektocht om zowel het brandstofverbruik als de uitstoot terug te dringen. Een langeduurtest die werd uitgevoerd op de nieuwe berline, gecertificeerd door de Duitse autokeuringsautoriteit (TÜV), bevestigt dat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van de C-Klasse, van de vierde generatie, met 15 procent verminderd is.
Bij wijze van voorbeeld berekenden de specialisten die de langeduurtest uitvoerden, dat de totale energiebehoefte van de nieuwe C-Klasse 125 gigajoule lager ligt dan bij het vorige model, wat overeenkomt met zo’n 3800 liter brandstof. Sinds 2000 is de uitstoot van koolstofdioxide gedaald met negen ton (15 procent) per voertuig.
De vermindering in de uitstoot van uitlaatgassen is al even indrukwekkend: in verge-lijking met het vorige model, dat geproduceerd werd in 2000, vermindert de gesofisti-ceerde technologie in de nieuwe C-Klasse volgens de langeduurtest de uitstoot van stikstofoxides met zo’n 20 procent en die van koolwaterstoffen met twaalf procent. Ondertussen is de uitstoot van partikels van de dieselmodellen met meer dan 90 pro-cent gedaald, dankzij de standaard montage van een onderhoudsvrije partikelfilter.
De nieuwe C-Klasse is de enige auto ter wereld in dit marktsegment die bekroond is met het Milieucertificaat, dat de milieuvriendelijke productontwikkeling van de berli-ne benadrukt.