29
juli
2021
|
19:07
Europe/Brussels

Mercedes-Benz Road Safety Dashboard - Innoveren voor veiliger verkeer in Londen

Voertuiggegevens kunnen levens redden en daarom zet Mercedes-Benz de volgende belangrijke stap op dit gebied: als één van de eerste Europese steden onderzoekt Londen hoe gegevens van auto’s, om te beginnen die van de rijassistentiesystemen van Mercedes-Benz, de wegen van de stad veiliger kunnen maken voor iedereen, in het bijzonder voor wandelaars en fietsers. Samen met Transport for London (TfL) en een team onder leiding van de divisie Urban Mobility Solutions (UMS) van Mercedes-Benz AG is het ‘Mercedes-Benz Road Safety Dashboard’ ontwikkeld. Met dit digitale instrument kunnen locaties met een hoger risico worden geïdentificeerd, nog voordat er een ongeval plaatsvindt.

 

Momenteel gebruiken steden en overheden informatie over aanrijdingen uit het verleden om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid en risico’s op hun wegen te identificeren. Er hebben dan inmiddels al eerder ernstige ongevallen plaatsgevonden. Daniel Deparis, hoofd Urban Mobility Solutions bij Mercedes-Benz AG, en Rikesh Shah, hoofd Commercial Innovation bij Transport for London, zijn een partnership aangegaan om samen te werken aan het gebruik van een innovatieve oplossing. De eerste gesprekken met vertegenwoordigers van de stad Londen vonden plaats in 2019. Sindsdien hebben ingenieurs, veiligheidsexpert, specialisten op het gebied van gegevensbescherming en data-analisten van de stad Londen en Mercedes-Benz intensief, en met groot succes, samengewerkt.

“We zijn samen met Transport for London en onze eigen experts aan dit baanbrekende project voor meer verkeersveiligheid begonnen, en hebben nu de ontwikkelingsfase kunnen afronden”, zegt Daniel Deparis, hoofd van de afdeling Urban Mobility Solutions bij Mercedes-Benz. “Onze visie is om alle weggebruikers te beschermen met onze actieve veiligheidssystemen. De samenwerking met de specialisten in Londen draagt daaraan bij. Alleen samen kunnen we de complexe uitdagingen in de stedelijke omgeving op effectieve wijze het hoofd bieden en een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid”, aldus Deparis.

“We zetten ons in voor onze Vision Zero-strategie, die erop is gericht om te zorgen dat er tegen 2041 geen ongevallen met doden of zwaargewonden meer plaatsvinden op de Londense wegen. Deze samenwerking met Mercedes-Benz gaat ons helpen om nieuwe datagestuurde technologieën te ontwikkelen die ons dichter bij het realiseren van ons doel brengen”, zegt Rikesh Shah, hoofd commerciële innovatie bij Transport for London. “Het is van groot belang dat we onderzoeken hoe we met behulp van de technologische vooruitgang de wegen in Londen veiliger kunnen maken. De inzichten die de tool oplevert, zijn fascinerend en we bekijken nu hoe we de gegevens van auto’s die in Londen rondrijden, verder kunnen gebruiken om ons een beter inzicht te geven in de risiconiveaus – zodat we passende veiligheidsmaatregelen kunnen plannen en invoeren. Door samen te werken, kunnen we wederzijdse waarde creëren.”

Het ‘Mercedes-Benz Road Safety Dashboard’ is gebaseerd op individuele waarschuwingen van de rijassistentiesystemen, die inmiddels in bijna alle modelreeksen van Mercedes-Benz beschikbaar zijn. De systemen kunnen in gevaarlijke verkeerssituaties ingrijpen en de ernst van mogelijke aanrijdingen verminderen of aanrijdingen zelfs helemaal vermijden. Als er in een bepaald verkeersgebied sprake is van een opeenstapeling van deze interventies, is het de moeite waard om deze nader te bekijken.

 

Uit duizenden waarschuwingen ontstaat een patroon

Plekken met potentieel aanrijdingsgevaar worden automatisch geïdentificeerd door individuele waarschuwingen op de exacte GPS-locatie en worden direct geanalyseerd met behulp van een intelligent algoritme dat is ontwikkeld door ingenieurs van Mercedes-Benz. “Het is duidelijk dat we stadsplanners veel toegevoegde waarde kunnen bieden met de gegevens die we verzamelen en beschikbaar stellen. Met onze gegevens kunnen belangrijke beslissingen over de verkeersveiligheid worden genomen”, aldus Daniel Deparis. Dit is mogelijk omdat het ‘Mercedes-Benz Road Safety Dashboard’ potentiële gevarenzones voor aanrijdingen op de wegenkaart toont: gebruiksvriendelijk en met veel informatie om doelgerichte acties te kunnen uitvoeren.

De geanonimiseerde voertuiggegevens van de rijassistentiesystemen worden verrijkt met aanvullende gegevens van de stad Londen. Dit omvat onder meer informatie over de bestaande infrastructuur rondom plaatsen waar aanrijdingen hebben plaatsgevonden. Andere bronnen van informatie zijn de verkeersdichtheid van voertuigen, fietsers en voetgangers. Op die manier laat het ‘Road Safety Dashboard’ zien op welke plekken er actie moet worden ondernomen. De nadruk ligt in de eerste plaats op de meest kwetsbare weggebruikers: voetgangers en fietsers. Daarom wordt in Londen prioriteit gegeven aan risicovolle situaties in zones rondom scholen, crèches en universiteiten.

Mercedes-Benz Urban Mobility Solutions kan in het ‘Road Safety Dashboard’ nog meer functies integreren, zoals het meten van de verkeersintensiteit of waarschuwingen voor gladde wegen. Na de succesvolle invoering in Londen worden soortgelijke projecten opgestart in diverse grote en middelgrote Europese steden.

 

Hoe werkt het ‘Mercedes-Benz Road Safety Dashboard’?

Sensoren zoals radars en stereocamera’s kunnen in de nabijheid van het voertuig objecten detecteren. In het detectiebereik bevinden zich niet alleen voertuigen die vooruit rijden, de weg oversteken, van achteren naderen of zelfs tegemoetkomen – maar ook voetgangers, wegmarkeringen en verkeersborden.

Als er een akoestische en visuele waarschuwing wordt gegeven of er een autonome noodstop wordt uitgevoerd, wordt de informatie naar de Mercedes-Benz Cloud gestuurd en geanonimiseerd. Twee algoritmen verwerken vervolgens de gegevens: ten eerste worden de GPS-posities in combinatie met de uitgevoerde interventies geïdentificeerd. Ten tweede worden deze potentiële gevaarlijke punten uitgebreid geanalyseerd en wordt er een risicoscore berekend. Deze informatie wordt geïntegreerd en op een digitale kaart in het Road Safety Dashboard afgebeeld.

Gegevensbescherming heeft de hoogste prioriteit: alleen als de bestuurder via de ‘Mercedes me’-app toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de rijassistentiegegevens, worden deze waarschuwingen of autonome remingrepen vanuit de auto naar de Mercedes-Benz Cloud gestuurd en daar in geanonimiseerde vorm verwerkt.

 

‘Urban Mobility Solutions by Mercedes-Benz’ in één oogopslag

De divisie Urban Mobility Solutions werd opgericht om steden leefbaarder te maken met veilige, duurzame, efficiënte en toegankelijke mobiliteitsproducten, waarbij de mobiliteitsexpertise van Mercedes-Benz in steden wordt ingezet om gedeelde waarde te creëren. Om nieuwe uitdagingen en trends in een vroeg stadium te identificeren en hierop in te spelen, werkt het team nauw samen met vertegenwoordigers van steden, openbaarvervoersinstanties, branche-overkoepelende partners en experts van zowel Mercedes-Benz als externe partijen. Het doel is om een wereldwijd toonaangevend portfolio van de meest geschikte stadsvoertuigen, datagestuurde mobiliteitsproducten en op de mens gerichte stedelijke mobiliteitssystemen te ontwikkelen voor de huidige en toekomstige generaties.

 

Transport for London in één oogopslag

Transport for London (TfL) is de geïntegreerde vervoersautoriteit die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de strategie en de commitments van de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, op het gebied van vervoer. TfL beheert het dagelijkse openbaarvervoernetwerk van de Britse hoofdstad, waaronder London Underground, London Overground, Docklands Light Railway, London Trams, London Buses en TfL Rail services. De organisatie stimuleert ook lopen en fietsen en beheert de hoofdwegen van Londen. TfL doet er alles aan om de stad in beweging te houden, te laten werken en te laten groeien. TfL herinvesteert alle inkomsten uit heffingen en commerciële activiteiten in de exploitatie en verbetering van de diensten.