01
maart
2011
|
01:00
Europe/Brussels

Nieuw veiligheidssysteem voor de nieuwe A- en B-Klasse

Door op radarsensoren gebaseerde veiligheidssystemen te gebruiken, zoals het waarschuwingssysteem voor aanrijdingen en de adaptieve Brake Assist, kan bijna de helft van alle kop-staartbotsingen vermeden worden – of kunnen de gevolgen ervan beperkt worden. Dat blijkt uit gedetailleerde analyses van ongevallen die de onderzoekers van Mercedes-Benz uitgevoerd hebben en waarbij ze rekening hielden met de ervaring die ze opgedaan hebben met de innovaties DISTRONIC PLUS en BAS PLUS van Mercedes.

Vandaag neemt Mercedes-Benz ook in het segment van de compacte auto’s een leiderspositie op het vlak van de innovatie in: vanaf dit jaar combineert de constructeur in de nieuwe A- en B-klasse een op radarsensoren gebaseerd waarschuwingssysteem met de adaptieve Brake Assist. In tegenstelling tot de systemen die in dat segment al op de markt zijn, is de nieuwe Brake Assist geen systeem dat ontworpen is voor gebruik in de stad en dat niet meer doet dat het effect van kleine aanrijdingen beperken. Met zijn innovatieve oplossing streeft Mercedes-Benz er naar om kop-staartbotsingen in alle rijsituaties te voorkomen.

In Duitsland maken kop-staartbotsingen nog altijd 22% van de ongevallen met doden of gewonden uit. In de VS is het aandeel zelfs 31%. Mercedes-Benz spant zich al gedurende decennia in om zulke ongevallen te voorkomen. Mijlpalen in de veiligheidsontwikkelingen van het bedrijf zijn ABS (1978), Brake Assist BAS (1996), de afstandsregeling DISTRONIC (1998) en de verdere ontwikkeling daarvan, DISTRONIC PLUS met BAS PLUS (2005). Die systemen werden het eerst in de luxemodellen geïntegreerd, maar in het belang van de verkeersveiligheid heeft Mercedes-Benz altijd al het principe gehuldigd om die innovatieve technologie zo snel mogelijk ook op grote schaal beschikbaar te maken – ook buiten zijn eigen productaanbod. Zo maken ABS en BAS samen met een andere ontwikkeling van Mercedes, ESP®, vandaag in haast alle personenauto’s deel uit van de standaarduitrusting.

Nieuwe Brake Assist: een mijlpaal in de veiligheidstechnologie

De volgende mijlpaal in de democratisering van de veiligheidstechnologie komt er dit jaar aan: met de introductie van eerst de B-Klasse van de nieuwe generatie en iets later de nieuwe A-Klasse biedt Mercedes-Benz als primeur een op radarsensoren gebaseerd waarschuwingssysteem met adaptieve Brake Assist aan in het segment van de compacte auto’s. De constructeur verwacht dat dit een significante en positieve invloed op de ongevallencijfers zal hebben. “Het is ons streefdoel om het aantal zware ongevallen nog verder terug te dringen, en dat op een zo groot mogelijke schaal. Op basis van gedetailleerde analyses van ongevalgegevens schatten we dat deze technologie het mogelijk moet maken om ongeveer 20% van alle kop-staartbotsingen te vermijden en in nog eens 25% van de gevallen de gevolgen van het ongeval te beperken,” stelt Ulrich Mellinghoff, directeur veiligheid bij Mercedes-Benz.

Die raming wordt ondersteund door testresultaten: tijdens tests met 110 bestuurders in de rijsimulator daalde het ongevalcijfer in drie typische situaties van 44 naar 11% dankzij de combinatie van het waarschuwingssysteem voor aanrijdingen en adaptieve Brake Assist.

BAS PLUS wordt goed aanvaard door de bestuurders

DISTRONIC PLUS en BAS PLUS worden al in grote mate aanvaard door de klanten van Mercedes-Benz. Dat blijkt uit een enquête uit 2010 bij bestuurders van een wagen die met die systemen uitgerust is. 87% van de respondenten gaf de afstandsregeling een positieve beoordeling en na 6 maanden had 41% van de eigenaars al een situatie meegemaakt waarin Brake Assist PLUS ingegrepen had. Hun opmerkingen spreken voor zich:

· "Het kan gemakkelijk gebeuren natuurlijk, je bent in de auto rustig aan het keuvelen en als het systeem niet gepiept had, zou ik recht op de voorligger ingereden zijn.”

Het is precies aan die behoefte dat het nieuwe hulpsysteem, dat nog voor het einde van dit jaar in het segment van de compacte auto’s aangeboden zal worden, tegemoet komt. Het systeem wekt een visuele en akoestische waarschuwing op voor een eventueel onoplettende bestuurder en maakt Brake Assist klaar voor een heel precieze remreactie. Die begint zodra de bestuurder onmiskenbaar het rempedaal bedient.

Basisfuncties van de volgende generatie

Het op radarsensoren gebaseerde waarschuwingssysteem voor aanrijdingen met adaptieve Brake Assist heeft de volgende functies.

· In het snelheidsgebied van 30 tot 250 km/u merkt het systeem een onaangepaste tussenafstand tot de voorligger op.

· Het merkt op wanneer de tussenafstand kleiner wordt. De bestuurderkrijgt een visuele en akoestische waarschuwing wanneer een aanrijding dreigt.

· Het kan stilstaande voorwerpen voor de wagen herkennen en geeft een overeenstemmende waarschuwing uit.

· Het herkent specifieke rijsituaties zoals fileverkeer en past de drempel waarbij het waarschuwingssysteem en adaptieve Brake Assist actief worden, aan die parameters aan.

· Het berekent de precieze remkracht die nodig is omhet ongeval te vermijden wanneer een botsrisico vastgesteld wordt, en maakt het best mogelijke gebruik van de resterende tussenafstand. Dat betekent dat de achterligger op zijn beurt meer kans heeft om een kop-staartbotsing te vermijden.

· De remdruk wordt aangepastwanneer de situatie verandert – als de voorligger versnelt, wordt de remdruk verlaagd tot het niveau dat de bestuurder vraagt; als de afstand tot bewegende en stilstaande voertuigen vermindert, wordt de remdruk nog verhoogd.

· De preventieve veiligheidssystemen (PRE-SAFE®) kunnen indien nodig geactiveerd worden (bijv. gordelspanners).

· Het nieuwe systeem komt tegemoet aan de belangrijkste "Forward Collision Warning" vereisten van de NHTSA, de Amerikaanse overheidsinstelling voor de weg- en verkeersveiligheid.

Meer ervaring met hulpsystemen dan gelijk welke andere constructeur

Van alle autobouwers heeft Mercedes-Benz de meeste ervaring met hulpsystemen. Ulrich Mellinghoff, directeur veiligheid bij Mercedes-Benz: “De precieze coördinatie van die systemen vergt een grote deskundigheid en is essentieel opdat die systemen doeltreffend zouden zijn en opdat de klant ze zou aanvaarden. Systemen worden alleen maar aanvaard wanneer ze betrouwbaar werken en wanneer ze slechts zelden per vergissing bediend of geactiveerd worden.”

Naast de voorafgaande onderzoekingen in de rijsimulator om de systeemconfiguratie zo goed mogelijk op de bestuurder af te stemmen, worden de systemen tijdens de ontwikkelingsfase ook in uitgebreide praktijktests onderzocht. Met het oog daarop worden testvoertuigen uitgerust met meetapparatuur die de belangrijkste dynamische gegevens registreert, en met videocamera’s die de verkeerssituatie vastleggen. Een invoerterminal stelt de bestuurders in staat om feedback te geven over het gedrag van de hulpsystemen en om te beoordelen of de ingreep van het systeem gerechtvaardigd was of niet. Tot nu toe werden de ervaringen van 608 bestuurders geregistreerd en geanalyseerd. Daarbij gaat het in totaal over precies 198.828 metingen op een totale afstand van 1.130.215 km . Daaronder meer dan 5000 afstandswaarschuwingen waarmee rekening werd gehouden om het systeem te verbeteren.