11
januari
2012
|
01:00
Europe/Brussels

smart werkt samen met WeForest en wordt het eerste 100% CO²-neutrale automerk!

Sinds zijn prille begin heeft smart altijd al veel belang aan het milieu gehecht. De modellen van het merk, ongeacht of het om diesel- of benzineversies gaat, behoren dan ook tot de auto’s met het laagste brandstofverbruik en dus de kleinste CO2-emissies. smart wil echter nog meer inspanningen op milieugebied leveren en heeft daarom beslist om met WeForest samen te werken, een internationale organisatie met een vestiging in Brussel die zich voor een duurzame herbebossing inzet. Het principe: een smart verkocht, 168 bomen geplant …

Het milieu ligt smart nauw aan het hart en daarom heeft het merk beslist om met WeForest samen te werken en om de strijd tegen de klimaatverandering te ondersteunen door een deel van de verdwenen bossen weer aan te planten. Het is de bedoeling om de koolstofemissie van elke smart die in België verkocht wordt, te compenseren door in Kenia 168 bomen per verkochte auto aan te planten. Kenia is een land dat door woestijnvorming bedreigd wordt en dat 30% van zijn wouden heeft zien verloren gaan door illegale houtkap. Daarom planten we 168 bomen per smart, wat ook het model is, van de elektrische versie tot de BRABUS.

Waarom precies 168? Omdat een smart over vier jaar ongeveer 5.160 kg C02 uitstoot (0,089 kg x 14.500 km per jaar x 4 jaar). Een jonge boom absorbeert gemiddeld enkele kilo’s koolstof per jaar, maar na een decennium loopt dat al op tot 300 kg per jaar. smart en WeForest hebben er echter voor geopteerd om een groter aantal bomen te planten zodat niet alleen de eerste vier gebruiksjaren gecompenseerd worden. 168 bomen per auto betekent dat alle koolstof die de bomen na het vierde jaar opnemen, een bonus voor de aarde vormt.

Maar waarom bomen? Wist u dat 10 miljoen km² verarmde landbouwgrond die we vandaag op onze planeet aantreffen, in het begin van de 20e eeuw met rijke bossen begroeid was? Slechte landbouwmethoden, overbegrazing, overbevolking en ontbossing hebben die groene zones tot stofvlaktes herleid. Het resultaat? Een massale aantasting van de ecosystemen, de vernieling van de bodemstructuur, maar ook een groter risico op aardverschuivingen, overstromingen, droogtes en woestijnvorming. Omdat bomen de echte longen van onze planeet zijn, vormen ze een van de oplossingen voor die problemen. Hoe meer bomen, hoe meer wolken. De bomen filteren de CO2 en stoten waterdamp uit. Die waterdamp condenseert op lage hoogte tot wolken die onze planeet snel kunnen afkoelen. Het verband tussen de bebossing en de opwarming van de aarde is overigens al door een groot aantal wetenschappers aangetoond.

Daarom is een duurzame herbebossing zo belangrijk. En dat is precies de opdracht die WeForest zich gesteld heeft. WeForest is een NGO die heel wat wetenschappers groepeert die zich gespecialiseerd hebben in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Opdat het werk van WeForest echter een blijvende impact zou hebben, wil de organisatie de lokale gemeenschappen bij de projecten betrekken – door middel van opleidingen, maar ook door hun werk op lange termijn en betere levensomstandigheden te bieden.

Die bomen die de toekomstige eigenaars van een smart zullen ‘schenken’, worden het eigendom van de lokale landbouwers die de bomen zullen aanplanten en verzorgen. In dat verband verplicht WeForest er zich toe om de bomen gedurende minimum tien jaar te ‘volgen’. Elke koper van een smart krijgt een persoonlijk en genummerd certificaat van milieuverantwoordelijkheid, met meer bepaald de GPS-coördinaten van zijn deel van het bos in aanleg.

Geregeld verstuurt WeForest naar smart en zijn klanten een rapport met foto’s van de groeiende bomen. Een mooi initiatief dat smart ertoe aanzet om nog meer inspanningen voor het milieu te leveren en waardoor smart bovendien het eerste 100% CO2-neutrale automerk wordt. De CO2-emissies worden nu immers volledig gecompenseerd door de aanplanting van bomen, de echte longen van de wereld.

Meer informatie op www.weforest.org

smart en het project WeForest vindt u ook op facebook.

Perscontact WeForest:

Marie-Noelle Keijzer, CEO

02 308 49 43

0474 07 07 62