30
januari
2014
|
01:00
Europe/Brussels

Van ProCenter - kwaliteitslabel Mercedes-Benz Vans

Brussel – Michael Kalscheuer ontving op woensdag 23 januari het certificaat Van ProCenter uit handen van Daimler-afgevaardigde Steffen Lucas, Director Sales amp; Marketing Vans Europa en zorgde daarmee meteen voor een wereldprimieur: als eerste dealer wereldwijd van het merk met de ster is de groep Kalscheuer erkend om het kwaliteitslabel Van ProCenter te voeren. Dit label staat voor de professionalisering van de Van- of bestelwagenactiviteit binnen het dealership en houdt tegelijkertijd belangrijke klantenbeloftes in. Met deze certificatie zet de afdeling Mercedes-Benz Vans een belangrijke stap naar de verdere professionalisering van haar dealernet en ondersteunt ze haar groei en haar gerichtheid op de klant.

Het programma VanPro werd eind vorig jaar in België boven de doopvont gehouden en viseert een doorgedreven professionalisering van de Van Business. Dat wordt onder andere verkregen door een duidelijke focus op bestelwagens en door verbeterde procedures waarbij de klant en zijn beleving steeds centraal staan. Deze certificatie steunt op een eigen doorlichting die verder gaat dan de bestaande BER*-eisen. Het uitgereikte kwaliteitslabel staat voor de specifieke toewijding van de dealer aan de Van-business. Van zodra een dealer gecertifieerd is, mag hij de Van ProCenter communicatie voeren en is hij als dusdanig herkenbaar.

1ste Mercedes-Benz Van ProCenter in Alleur-Luik, Eupen en Verviers

Kalscheuer met de vestigingen in Alleur-Luik, Eupen en Verviers is de eerste erkende Mercedes-Benz concessie wereldwijd, die sinds begin november van dit jaar het begeerde kwaliteitslabel Van ProCenter mag voeren. Dit werd bevestigd tijdens een officieel moment naar aanleiding van het Brusselse Autosalon. “VanPro is geen vrijblijvend engagement”, vertelt zaakvoerder Michael Kalscheuer. “Het is een tot in de details doorgedreven procedure die je verplicht om bij een aantal zaken stil te staan. In die zin was het een interessante oefening, die we met het hele team hebben gemaakt en die ons vertrouwen geeft voor de toekomst. Dankzij onze organisatie- en procesoptimalisatie hebben wij nu immers alle troeven in handen om niet alleen een succesvolle Van-business uit te bouwen, maar vooral onze klanten steeds en altijd een Van-service op maat te garanderen, zowel op vlak van verkoop als wat de dienst naverkoop en de financieringsproducten betreft.”

Wereldwijd programma

Het wereldwijde project VanPro werd in 2011 door Daimler AG opgestart en van meet af aan was België als pilootland zeer nauw betrokken; van conceptie tot realisatie. Het programma werd ontwikkeld op basis van de resultaten van een grootscheepse, mondiale enquête bij dealers. De bevraging vond plaats in elf landen en bij meer dan 238 dealerships werden niet minder dan 700 interviews afgenomen. De resultaten van dit onderzoek onderschreven de noodzaak om de Van Business te laten uitgroeien tot een volwaardige evenknie van de personenwagens en de trucks.

Klantenbeloftes

Het VanPro programma maakt dat de klant van zijn Van-Dealer net dat extraatje meer mag verwachten om hem een professionele en onvergetelijke klantenervaring op maat te bezorgen.

De klant mag er van op aan dat een Van ProCenter altijd een aanzienlijk aantal Mercedes-Benz bestelwagen in huis heeft en een volledig gamma diensten, zoals reparatie van ruiten, bandenopslag, enzovoort aanbiedt. Door dat verruimde productaanbod en de grotere beschikbaarheid is het mogelijk om normaal binnen de 48 uur een proefrit te organiseren. Daarbij wordt de klant altijd door echte bestelwagenspecialisten te woord gestaan. Want alle verkopers van nieuwe en tweedehandse wagens hebben een speciale opleiding gevolgd en worden permanent bijgeschoold om de klanten zo goed mogelijk te adviseren. Daarnaast onderscheidt een Van ProCenter zich doordat het ook specialisten voor bedrijfsvloten, experts voor opbouwelementen en speciaal opgeleide adviseurs in huis heeft.

Die zijn in staat om een serviceaanbod en oplossingen op maat voor te stellen, alsook mobiliteitsprestaties op basis van de behoeften van de klant. De ruime openingsuren maken dat de stilstand van voertuigen tot een minimum kan worden beperkt en stellen bedrijven in staat om hun bestelwagen voor of na de werkuren op te halen of te brengen.Een transparant en billijk inruilproces zorgt tot slot voor een correcte overname van een voertuig daar waar een ruim aanbod tweedehandsbestelwagens mét kwaliteitsgarantie  een snelle keuze, inclusief een snelle terbeschikkingstelling ervan, mogelijk maakt.

Holistische aanpak

Het VanPro programma garandeert van meet af aan een holistische aanpak waarbij diverse thema’s aan bod komen: verkoop, dienst naverkoop, tweedehandsbusiness amp; financiële dienstverlening. Niet alleen inhoudelijk is het programma allesomvattend, ook wat de pragmatische aanpak betreft.

Van zodra een dealer beslist om mee te stappen in het VanPro project, ontstaat er een nauwe samenwerking tussen de concessiehouder, Mercedes-Benz Belgium Luxembourg en Daimler AG. De dealer wordt in elke fase van het proces gestuurd, begeleid en nauwgezet opgevolgd waarbij de kosten door alle partijen worden gedragen. De realisatie van het volledige VanPro programma loopt over een duurtijd van in totaal vier jaar waarbij zogenaamde hard skills – bijvoorbeeld de inrichting van showroom en parking en de organisatie van een testritvloot – én zogenaamde soft skills – zoals de opmaak van een business plan en de organisatie van het verkoopsteam - onder de loep worden genomen. Na de eerste, succesvolle, audit mag de desbetreffende dealer het label Van ProCenter voeren en in de daaropvolgende drie jaren worden de in gang gezette processen verder verfijnd en ontwikkeld. Jaarlijks vindt er een audit plaats om te controleren of de titel Van ProCenter verder mag worden gevoerd. Na die vier jaar blijft een kwaliteitscontrole van kracht. De audits worden telkens uitgevoerd door een externe auditeur.

Roll-out

Met deze eerste Van ProCenter erkenning is het project VanPro – wereldwijd en in België - definitief op gang getrokken. “Wij zijn erg blij dat wij een voortrekkersrol hebben kunnen opnemen in dit mondiale project”, vertelt Egwin Wauters, programmaleider bij Mercedes-Benz Belgium Luxembourg. “De ervaring bij onze dealer Kalscheuer in Alleur-Luik, Eupen en Verviers maakt dat wij het hele programma verder hebben kunnen verfijnen en het nu helemaal op punt staat om verder uit te rollen. Wij kiezen daarbij voor een geleidelijke aanpak waarbij het elk van onze dealers vrij staat in het programma in te stappen. Een eerste inschatting leert ons dat wij in 2014 allicht zeven nieuwe Van ProCenters mogen verwelkomen en ook voor 2015 en 2016 hebben wij nog een aantal dealers op onze VanPro-planning staan.”*BER: Block Exemption Regulation – Europese wetgeving relatie constructeur – dealer.