Brussel,
17
januari
2022
|
13:33
Europe/Brussels

Facts & Figures Mercedes-Benz Cars & Vans 2021

Met een xEV-aandeel van 37,4% zet elektrificatie zich door bij Mercedes-Benz Cars

Samenvatting

In het jaar 2021 worstelden we nog steeds met de COVID-19 pandemie, van tekorten aan halfgeleiders tot onderbezetting in werkplaatsen en fabrieken. Dit vertaalt zich in een daling van de Belgische markt met meer dan 10%, een trend die ook zichtbaar is in de registraties van Mercedes-Benz. Met in totaal 27.524 Mercedes-Benz personenwageninschrijvingen (2020: 31.758) en een overeenkomstig marktaandeel van 7,2% (2020: 7,4%) positioneert het merk zich in de top 5 van bestverkopende automerken in België. Mercedes-Benz Vans van zijn kant heeft in 2021 een goed resultaat geboekt dat boven de verwachtingen lag. Nog steeds worden de productie-aantallen ernstig geraakt door de pandemie en het globale tekort aan halfgeleiders. Desalniettemin heeft het merk een verkoopresultaat weten te boeken van ruim 9.650 Mercedes-Benz Vans en een toename van het marktaandeel met 1,3% in 2021. 

Stevig in de lift daarbij zit het elektro-offensief van Mercedes-Benz en de daarmee gelijklopende marktinteresse. Het aandeel xEV in de totale Mercedes-Benz registraties bedraagt 37,4%; Plug-in hybrid inschrijvingen stijgen met 57% daar waar het BEV-aandeel met 135% groeit ten opzichte van 2020. Met de duidelijke strategische visie ‘Electric Only’ zet het merk in op elektrificatie van het modellengamma en voorziet het in een volledig accu-elektrisch aanbod (BEV’s) in elke modelserie tegen het einde van dit decennium – als en waar de marktomstandigheden het toelaten. Dit vertaalt zich niet alleen in een versneld elektro-offensief, waarbij de EQS met een actieradius van meer dan 700 km (WLTP) op dit ogenblik de toon zet. Het betekent ook dat Research & Development – met investeringen ter waarde van meer dan € 40 miljard – een versnelling hoger schakelt om de ecologische voetafdruk van de gehele waardeketen verder te verkleinen en te neutraliseren.

Dit resulteert onder meer ook in de bouw van acht gigafabrieken voor de productie van Mercedes-Benz batterijcellen, in de uitbouw van volledig elektrische voertuigarchitecturen vanaf 2025, in de samenwerking met nieuwe partners, en in de verdere ontwikkeling van nieuwe digitale en connectiviteitsdiensten zoals Plug & Charge, die garant staan voor een luxe klantervaring. Die klantervaring is trouwens niet alleen luxueus, maar ook duurzaam. Mercedes-Benz trekt via Green Charging voluit de groene kaart. Met het concept van ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO) garandeert Mercedes-Benz Belgium Luxembourg – in aanvulling op het internationale Mercedes me Charge - dat de eerste 200.000 kilometers van elk volledig batterij-elektrisch model met groene energie worden afgelegd.


 

Facts & Figures Mercedes-Benz Cars 2021

In 2021 heeft Mercedes-Benz wereldwijd, meer dan 2 miljoen Mercedes-Benz Cars en Vans aan klanten geleverd. Vooral in het streven naar CO2-neutraliteit schakelde Mercedes-Benz in 2021 een versnelling hoger. Dit resulteerde in een sterke stijging in de levering van geëlektrificeerde voertuigen. Niet minder dan 227.458 plug-in hybrids en volledig elektrische voertuigen werden door Mercedes-Benz Cars verkocht (2020: +69,3%) waarvan 48.936 batterij-elektrische voertuigen – een stijging van 154,8% ten opzichte van het jaar ervoor.

Met de registratie van 27.524 Mercedes-Benz personenwagens in België werd in 2021 een marktaandeel van 7,2% bereikt – een van de sterkste scores in de afgelopen zes jaar. In een markt die met meer dan 10% terugliep, is Mercedes-Benz erin geslaagd om zich in de top 5 van bestverkopende automerken te nestelen. Daarmee behoudt Mercedes-Benz een sterke positie in een teruglopende markt en bevestigt het de grote aantrekkingskracht van Mercedes-Benz modellen en de sterke vraag ernaar – met op kop de segmenten van de SUV’s (27%) en de compact cars (55%). De vraag kwam in 2021 voor 80% uit professionele hoek en voor 20% van privé-klanten.

Tegelijkertijd noteert Mercedes-Benz een sterke groei van zijn EQ-merk, waarbij de elektrificatie van de volledige portfolio onverminderd voortgaat. Vijf volledig elektrische modellen maken ondertussen deel uit van het gamma, waarbij de EQS met onder meer zijn reikwijdte van meer dan 700km WLTP het EQ-merk als een referentie in elektromobiliteit naar voor schuift. Dat offensief gaat in 2022 onverminderd voort met als doel om in 2030 een volledig batterij-elektrisch aanbod te hebben, daar waar de marktomstandigheden dat toelaten.

De resultaten van dit ‘Electric Only’ offensief worden nu reeds gereflecteerd in de registraties. Daar waar in 2020 iets meer dan 19% van de Mercedes-Benz inschrijvingen geëlektrificeerde wagens waren, is dat in 2021 opgelopen tot 37,4%; met 33% Plug-in hybrid (2020: +57%) en 4,4% BEV (2020: + 135%). Hiermee postioneert Mercedes-Benz Cars zich duidelijk in het koppeloton, terwijl de acceptatiegraad van de markt alsmaar groter wordt. Dit is vooral het geval in de fleetsector, die op het gebied van vergroening een duidelijke voortrekkersrol opneemt met 42% xEV-registraties, waarvan 5% BEV.

Met deze mix van 37,4% aan geëlektrificeerde voertuigen doet Mercedes-Benz Cars het beter dan het marktgemiddelde van 23,5%. In 2021 werd in België 20% van de Merdedes-Benz Compact Cars ingeschreven met plug-in hybride aandrijving. De volledig elektrische modellen EQA en de net voorgestelde EQB vertegenwoordigen niet minder dan 5% van deze compactklasse. Voor de C-Klasse Berline en Break ligt het xEV aandeel op 38.5% met een verhouding van 19% PIH benzine en 81% PIH diesel. Bij de E-Klasse kunnen we vergelijkbare cijfers voorleggen met een aandeel van 44% PIH (17% PIH benzine en 83% PIH diesel). De GLC doet het nog beter met een aandeel van 53%  PIH (13% benzine en 87% diesel). De absolute topper is evenwel de GLE met een verhouding van 80% PIH (86% diesel en 14% benzine).

smart sloot het jaar 2021 af met 164 registraties, een stijging met 7,9% ten opzichte van een jaar eerder. Het volledig elektrische aanbod van smart EQ fortwo en smart EQ fortwo cabrio blijft nog steeds hét symbool van stedelijke elektromobiliteit.

 

 

Mercedes-Benz Certified

Mercedes-Benz Certified, Used Cars, kende in 2021 een echte hausse. Nooit eerder leverden Mercedes-Benz Certified-dealers zoveel voertuigen af: 6.803 eenheden, tegen 4.930 in 2020. Dat is een stijging met 38% in het segment van 0 tot 6 jaar.

Deze groei is toe te schrijven aan diverse factoren. Naast investeringen in het Mercedes-Benz Certified-netwerk is er een door de COVID-19 pandemie aangewakkerde vraag naar individuele mobiliteit. Tevens zijn tweedehandsvoertuigen niet alleen direct leverbaar, ze zijn tevens een volwaardige optie op korte termijn in een periode waarin er bij particulieren nog vaak twijfel heerst over de te kiezen aandrijflijn.

Van ‘Electric First’ naar ‘Electric Only’

Mercedes-Benz zet koers naar een volledig elektrische toekomst: tegen het einde van het decennium is het merk klaar om volledig elektrisch te gaan – daar waar de marktomstandigheden het toelaten. Met deze strategische stap van ‘Electric First’ naar ‘Electric Only’ versnelt Mercedes-Benz de transformatie naar een emissievrije en software-gedreven toekomst.

Elektromobiliteit wint duidelijk aan momentum en voor Mercedes-Benz betekent dit dat tegen 2022 het aanbod aan accu-elektrische voertuigen (BEV’s) in alle segmenten waarin het merk vertegenwoordigd is, aanzienlijk zal uitgebreid worden.

Vanaf 2025 zullen alle nieuwe voertuigarchitecturen uitsluitend elektrisch zijn en kunnen klanten bij elk model kiezen voor een volledig elektrisch alternatief. De onderneming gaat de investeringen in Research & Development aanzienlijk verhogen. In totaal is er meer dan € 40 miljard uitgetrokken voor investeringen in BEV’s tussen 2022 en 2030. De snellere uitbreiding van het aanbod aan overtuigende elektrische voertuigen zal de doorbraak van elektromobiliteit versnellen.

Technologieplan: drie EV-architecturen

In 2025 zal Mercedes-Benz drie volledig elektrische voertuigarchitecturen introduceren

  • MB.EA is geschikt voor alle middelgrote en grote personenwagens en zal, als schaalbaar modulair systeem, de elektrische basis vormen voor het toekomstige BEV-portfolio.
  • AMG.EA is een elektrisch platform ontworpen voor topprestaties en voldoet aan de behoeften van de technologiebewuste en prestatiegerichte klanten van Mercedes-AMG.
  • VAN.EA luidt een nieuw tijdperk in voor elektrische bestelwagens en lichte trucks, die in de toekomst zullen bijdragen aan emissievrij vervoer.

Ambition 2039: CO2-neutrale mobiliteit

Met deze strategie is de ambitie van Mercedes-Benz overduidelijk: ‘s werelds meest gewilde personen- en bestelwagens produceren. Duurzaamheid geldt als leidend principe op alle strategische gebieden. Mercedes-Benz hanteert hierbij een holistische benadering van duurzaamheid, kijkend naar de gehele waardeketen.

Met Ambition 2039 streeft Mercedes-Benz naar een volledig connected en volledig CO2-neutraal modellengamma in 2030. Tegen die tijd zou meer dan 50% van de omzet moeten bestaan uit plug-in hybrids of volledig elektrische voertuigen. Dit alles moet het mogelijk maken om uiterlijk in 2039 een volledig CO2-neutrale mobiliteit te garanderen.

Met het oog op de realisatie van deze ambitieuze doelstellingen zullen de eigen productiefaciliteiten in 2022 wereldwijd al CO2-neutraal zijn en wordt ook gaandeweg de leveranciersketen op CO2-neutraliteit afgestemd. Bijna de helft van de zowat 2.000 leveranciers heeft een Ambitiebrief ondertekend met als engagement in de toekomst alleen CO2-neutrale onderdelen te leveren. Deze brief is voortaan een belangrijk criterium bij het vergunnen van opdrachten.

Tegelijkertijd staat het streven naar een circulaire economie voorop, door van een waardenketen naar een waardencyclus te gaan. Meer specifiek wordt er gestreefd naar de vermindering van het verbruik van hulpbronnen, en dit dankzij gesloten materiaalkringlopen, nog efficiëntere processen en een toenemend aandeel aan gerecycleerde materialen in de hele product-portfolio.

Green charging

Naast deze maatregelen in de productie en de bevoorradingsketen, moet ook het elektrisch rijden zelf groener worden. Zo is het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen voor het laden een belangrijke factor in de levenscyclus van een elektrisch voertuig om CO2-uitstoot te voorkomen of te reduceren. Green Charging is waar het hier om draait.

Sinds de aflevering van de eerste EQA in het voorjaar van 2021 is Mercedes-Benz Belgium Luxembourg met een lokaal Green Charging-project van start gegaan. Iedere in België en Luxemburg geleverde Mercedes-EQ kan hierdoor 200.000 km CO2-neutraal geladen worden. Mercedes-Benz Belgium Luxembourg doet hiermee nog een schepje bovenop het internationale initiatief van Mercedes me Charge om EQ-rijders ‘groen’ te laten laden en zo de CO2-voetafdruk verder te verkleinen.

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg zorgt er met het lokale Green Charging-initiatief voor dat alle laadsessies voor 200.000 km CO2-neutraal zijn, ongeacht de locatie of laadservice. Om dit te realiseren worden voor iedere geregistreerde Mercedes-EQ vooraf Garanties van Oorsprong (GvO) ingekocht. Deze Garanties van Oorsprong garanderen dat een gelijkwaardige hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen aan het stroomnet wordt geleverd. Dit lost een belangrijke uitdaging in de dagelijkse praktijk op: het is immers niet altijd duidelijk of het voertuig met groene energie of juist met grijze energie uit traditionele bronnen, zoals gas- en kolencentrales, wordt geladen.

Deze hoogwaardige Garanties van Oorsprong zijn uitsluitend afkomstig van zon- en windparken in de Benelux, waarmee een duurzame bijdrage aan het lokale leefmilieu wordt geleverd. Door CO2-neutraal te laden wordt ook de gebruiksfase verduurzaamd. Dat is een aanzienlijke stap in de juiste richting, want de huidige Europese energiemix toont aan dat bij volledig elektrische voertuigen zo’n 50% van de CO2-voetafdruk afkomstig is uit de gebruiksfase (daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de voertuigen zelf CO2-neutraal worden geproduceerd).

Bovendien wordt met de Mercedes me Eco Coach-app elke bestuurder geholpen om zijn voertuig met alternatieve aandrijving beter te leren kennen. Meer zelfs, dankzij diezelfde app krijgt de bestuurder ook tips over hoe hij/zij de eigen rijstijl kan verduurzamen en zo actief kan bijdragen aan bescherming van het milieu. Dankzij Mercedes me Charge kan het laden dan weer eenvoudig worden opgestart met MBUX in het voertuig, met de Mercedes me-app, met de Mercedes me Charge-laadkaart of – specifiek voor de EQS – met Plug & Charge om bij bepaalde laadpunten de authentificatie direct via de laadkabel te laten uitvoeren. De afrekening wordt vervolgens automatisch afgewikkeld. Dit alles na eenmalige registratie bij Mercedes me Charge.

VISION EQXX – meer bereiken met minder, effciëntie ten top

Met de onlangs geïntroduceerde Mercedes VISION EQXX zet Mercedes-Benz de volgende stap naar het tijperk van volledige elektromobiliteit. Het doel van de Mercedes-Benz engineers was de toekomst van de elektroauto te visualiseren. Het motto: efficiëntie. Nog veel meer bieden en daar minder voor terugvragen.

Het resultaat is een bijzonder comfortabel, uiterst connected voertuig dat meer dan 1.000 km kan afleggen op één acculading. Niet door de capaciteit van de batterij te verhogen, maar door het energieverbruik te beperken. Met een strooomverbruik van minder dan 10 kWh/100 km is de VISION EQXX de meest efficiënte Mercedes ooit ontwikkeld en het elektrische equivalent van een 1-liter-wagen met verbrandingsmotor.

Efficiëntie op alle gebieden is hierbij de sleutel. Dit betekent niet aleen meer actieradius met minder energie, maar ook meer luxe en comfort met minder impact op het milieu en meer elektromobiliteit met minder afval. Daar dragen heel wat elementen toe bij.

De elektrische aandrijflijn van de VISION EQXX zorgt bijvoorbeeld voor 95% efficiëntie, met andere woorden 95% van de energie die in de accu is opgeslagen, bereikt de wielen. Hierbij werd ook een beroep gedaan op de Formule 1-experts van Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) die meegeholpen hebben aan het ontwikkelen van een volledig nieuw, compact en licht accupakket met een opmerkelijke energiedichtheid van net geen 400 Wh/l. Deze accu heeft nagenoeg dezelfde hoeveelheid energie als die in een EQS, maar is de helft kleiner en 30% lichter.

Een tweede belangrijk punt is het thermomanagement. Dat zorgt ervoor dat de aandrijflijn, inclusief de vermogenselektronica, altijd binnen het optimale temperatuurvenster werkt en dat energieverlies op die manier tot een minimum wordt beperkt. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een innovatieve warmtepomp en van 117 zonnecellen in het dak van de VISION EQXX, die de vele nevenaggregaten deels van energie kunnen voorzien.

Voor een voertuig dat lange ritten wil afleggen is een lage luchtweerstand van het grootste belang. Bij dergelijke lange ritten verbruikt een normaal elektrisch voertuig bijna twee derde van zijn accucapaciteit om de luchtweerstand te overwinnen. Met een cw-waarde van 0,178 heeft de VISION EQXX een bijzonder gunstige stroomlijn. De beste productiewagen op dit moment, de Mercedes EQS, heeft een cw -waarde van 0,20. Een verlaging met slechts 0,01 vergroot de actieradius met circa 2,5%.

Het gebruik van duurzame en lichte materialen was eveneens een vereiste. Zonder afbreuk te doen aan het comfort en het luxegevoel werden in het interieur duurzame en organische materialen gebruikt, van paddenstoelen tot vegan zijde, van alternatieven voor leder tot matten van bamboevezel. Ook gerecycleerde materialen worden op grote schaal toepgepast, onder meer materiaal dat gedeeltelijk uit PET-flessen is gehaald of een kunststofvervanger op basis van huishoudelijk afval.

Voor de lichtgewicht constructie lieten de engineers zich inspireren door de natuur. Daarbij werd gebruik gemaakt van zogenoemd bionisch netwerkontwerp. Zo werd onder meer het BIONEQXX-gietstuk ontwikkeld voor de achterzijde van de VISION EQXX dat een hoge stijfheid en een stabiel crashgedrag combineert met een uitzonderlijk licht gewicht en duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor de BIONICAST-veerpoten aan de voorzijde van het voertuig, wat een gewichtsbesparing van circa 4 kg oplevert ten opzichte van conventionele veerpoten. De portieren van de VISION EQXX zijn dan weer vervaardigd uit koolstof- en glasvezelversterke kunststoffen met een evenwichtige verhouding tussen stijfheid en vervorming bij aanrijdingen.

Last but not least biedt de VISION EQXX een hoge mate aan comfort en connectiviteit. Hij biedt zowel een gevanceerde user interface (UI) als een onovertroffen user experience (UX). Daar hoort een naadloos display bij over de gehele breedte van het voertuig, met een indrukwekkend design en een intuïtieve bediening. Een ‘Star Cloud’-avatar, die visueel verwijst naar naamgeefster Mercedes Jellinek, speelt de rol van gids en past zich aan de behoeften van de bestuurder en passagiers aan. De spraakassistent “Hey Mercedes” werd eveneens doorontwikkeld en het nieuwe 3D-navigatiedisplay past zich aan het type inhoud dat wordt weergegeven aan. De VISION EQXX geeft daarbij ook tips aan de bestuurder om zo efficiënt mogelijk onderweg te zijn.

Tot slot is de bediening van het sound system ook geïntegreerd in de UI. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan het terugdringen van het energieverbruik door het aantal luidsprekers te beperken maar ze wel dichter bij elke inzittende te plaatsen, zoals twee luidsprekers in de hoofdsteun en een basversterker in de zitting van elke stoel. De efficiëntie-assistent in het voertuig maakt trouwens gebruik van het sound system om aanbevelingen door te geven aan de bestuurder via intuïtieve audiosignalen, net zoals in de Formule E wordt toegepast voor de piloten.

Nieuwigheden 2022

In 2022 wordt het elektro-offensief onverminderd voortgezet. Na de introductie van de EQC, de EQV, de EQA, de EQS, de EQE en de EQB – waarvan de laatste twee begin dit jaar in de dealershowroom staan – kunnen we in 2022 de SUV-versies van de EQS en EQE verwachten.

EQB: de compacte zevenzitter

Na de EQA rondt de EQB de elektrische compact car-familie van van Mercedes-EQ af. Tegelijkertijd is de EQB het eerste volledig elektrische productiemodel dat standaard vijf zitplaatsen biedt en optioneel leverbaar is als zevenzitter. Dit geeft hem een unieke positie in het segment van de elektrische compact cars. De twee zitplaatsen op de derde zitrij kunnen worden gebruikt door passagiers met een lengte tot 1,65 meter en er kunnen tevens kinderzitjes worden geplaatst. De EQB staat nu in de dealershowroom.

EQE: elektrische business-berline

De business-berline EQE maakt zijn debuut in het voorjaar van 2022 en is het tweede model op basis van de elektrische architectuur van de luxeklasse (EVA2), na de luxe limousine EQS. De EQE heeft een sportief design met alle typische elementen van Mercedes-EQ en past zo in de nieuwe ‘Electric Only’-strategie van Mercedes-Benz. Qua buitenafmetingen is de EQE vergelijkbaar met de CLS en zo heeft hij ook een vaste achterruit en een kofferdeksel. De binnenafmetingen overtreffen die van de huidige E-Klasse (213-serie), bijvoorbeeld de schouderruimte voor (+27 mm) of de binnenlengte (+80 mm). De zitpositie is ook hoger (+65 mm). De bagageruimte heeft een inhoud van 430 liter.

Het interieurdesign en de uitrusting zijn dan weer duidelijk gebaseerd op de EQS. Zo zijn het MBUX Hyperscreen, de automatische comfortportieren (voor) en de achterasbesturing hier als optie leverbaar. Op het gebied van geluids- en trillingscomfort (NVH) behoort de EQE tot de beste in zijn klasse. De accu heeft een bruikbare energie-inhoud van circa 90 kWh, en de actieradius tot 660 km ( WLTP) is absoluut geschikt voor lange ritten.

Het modellengamma omvat bij de introductie twee varianten: de EQE 350 met 215 kW/292 pk (stroomverbruik gecombineerd WLTP: 19,3-15,7 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km) en een nog nader te omschrijven tweede uitvoering. Net als de EQS biedt de EQE de mogelijkheid om op veel gebieden volledig nieuwe voertuigfuncties te activeren via over-the-air updates (OTA). Het aanbod bij de start: de extra geluidswereld Roaring Pulse, twee speciale rijprogramma’s voor jonge bestuurders en servicepersoneel, kleine spelletjes, de highlight-modus en DIGITAL LIGHT met projectiefunctie en DIGITAL LIGHT individualisatie. In de Highlight Mode presenteert het voertuig zichzelf en de highlights van de uitrusting, geactiveerd door de spraakassistent “Hey Mercedes”. DIGITAL LIGHT individualisatie omvat de Digital Rain lichtanimatie en andere coming home-/leaving-animaties zoals Brand World. Zo kan, na aankoop, de oorspronkelijke uitrusting van de EQE worden aangepast aan de persoonlijke wensen.

Nieuwe C-Klasse: veelzijdige bestseller

De 10,5 miljoen exemplaren die sinds 1982 van de C-Klasse zijn verkocht, vormen een duidelijk bewijs van zijn populariteit. De onlangs geïntroduceerde nieuwe generatie C-Klasse – Break, Berline en All-Terrain – is voortaan te bestellen als C 300 e plug-in hybrid met viercilinder benzinemotor, later volgt de viercilinder dieselvariant. Met de puur elektrische actieradius tot meer dan 100 km en het elektrische vermogen van 95 kW/129 pk kunnen dagelijkse ritten grotendeels volledig elektrisch worden afgelegd.

De intelligente, routegebaseerde systeemsturing activeert de elektrische rijmodus waar die het meeste nut heeft. Er wordt daarbij onder meer rekening gehouden met factoren als navigatiegegevens, topografie, snelheidslimieten en de verkeersomstandigheden voor de gehele geplande route. De bestuurder kan de mate van energierecuperatie sturen via drie standen die kunnen worden geactiveerd met tuimelschakelaars achter het stuurwiel. Dit is mogelijk in alle rijprogramma’s behalve SPORT.

In het D-rijprogramma ervaart de bestuurder bijvoorbeeld het ‘one-pedal-feeling’: als de voet van het gaspedaal wordt gehaald, remt het voertuig puur elektrisch zo sterk af dat de hydraulische (voet)rem vaak helemaal niet meer nodig is. De vernoemde systeemsturing communiceert met de sensoren van de assistentiesystemen en ondersteunt de bestuurder in veel rijsituaties op een zo efficiënt mogelijke wijze.

De gewijzigde positie van de accu in het voertuig brengt een voordeel met zich mee ten opzichte van het vorige model: er is geen verhoging meer in de bagageruimte, waardoor een doorlaadopening naar het interieur mogelijk wordt. Vergeleken met de voorganger is het bagageruimtevolume van de Break met 45 liter toegenomen tot 360 liter en bij neergeklapte achterbank zelfs tot 1375 liter (+40 liter). De niveauregeling via luchtvering op de achteras is standaard bij beide modellen.

S-Klasse plug-in hybrid: meer dan 100 km elektrisch rijden

Een andere langverwachte plug-in hybrid is de S 580 e, al de vierde generatie van dit concept. Met een elektrisch vermogen van 110 kW/150 pk en een volledig elektrische actieradius van meer dan 100 km (WLTP) kan de S 580 e in veel omstandigheden rijden zonder de verbrandingsmotor te gebruiken. De actieradius is meer dan verdubbeld ten opzichte van het vorige model.

De basis voor de hybride aandrijflijn wordt gevormd door een zescilinder lijnmotor met 270 kW/367 pk vermogen. Het maximumkoppel van de elektromotor, 480 Nm, is direct beschikbaar, wat resulteert in een grote alertheid bij het optrekken en een dynamisch rijgedrag. In het rijprogramma ELECTRIC is de topsnelheid 140 km/h.

De gunstige plaatsing van de accu in het voertuig biedt voordelen ten opzichte van het vorige model: er is meer ruimte voor bagage en nu ook een doorlaadmogelijkheid. Voor driefasig laden is standaard een 11 kW-lader aan boord en voor het snelladen met gelijkstroom is er een 60 kW DC-lader beschikbaar. Een lege accu kan in het laatste geval in ongeveer 30 minuten volledig worden geladen. De nieuwe plug-in hybrid is met zowel korte als lange wielbasis leverbaar en sinds kort ook (voor het eerst) met vierwielaandrijving.

SL: terug naar zijn roots

Naast de S-Klasse biedt Mercedes-Benz ook de nieuwe Mercedes-AMG SL aan in het luxesegment. De nieuwe editie van dit icoon keert terug naar zijn roots, met een klassieke softtop en een sportief karakter. Tegelijkertijd is deze luxe roadster geschikt voor dagelijks gebruik als 2+2-zitter en is hij voor het eerst ook leverbaar met vierwielaandrijving.

Andere hightech-componenten zoals het onderstel AMG ACTIVE RIDE CONTROL met actieve rolstabilisatie, de achterasbesturing, het optionele high-performance keramisch AMG-composietremsysteem of het standaard DIGITAL LIGHT met projectiefunctie, scherpen het dynamische profiel en de comforteigenschappen van de door Mercedes-AMG ontwikkelde SL aan. In combinatie met de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor resulteert dit in een onovertroffen rijervaring.

Als consequent Performance Luxury-model heeft Mercedes-AMG de nieuwe SL in Affalterbach volledig zelfstandig ontwikkeld. Zoals reeds vermeld zijn de SL 63 4MATIC+, de krachtigste van de twee modellen met de AMG-V8-motor, en de SL 55 beide leverbaar met aandrijving op alle vier de wielen. Dat is een primeur in de bijna zeventigjarige geschiedenis van de SL.

Mercedes-AMG: Driving Performance gaat elektrisch

Mercedes-AMG beperkt zich niet alleen meer tot het ontwikkelen van verbrandingsmotoren. Met de nieuwe EQS 53 4MATIC+ stapt Mercedes-AMG in de volledig elektrische toekomst van Driving Performance. Het eerste elektrische AMG-productiemodel is gebaseerd op de Mercedes-EQ architectuur voor luxe en topklasse modellen (EVA2).

De luxe limousine met een vermogen van 560 kW/762 pk werd in Affalterbach op alle prestatierelevante gebieden nieuw ontwikkeld of verder verfijnd. Het model overtuigt met merkspecifieke kenmerken overal waar de klant het direct kan ervaren: van de technologie en het exterieur- en interieurdesign tot de emotionele sound.

Waar de Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ de eerste volledig elektrische ambassadeur in het performancesegment is, hebben we de Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E PERFORMANCE als eerste performancehybrid bij Mercedes-AMG gebaseerd op technologieën uit de Formule 1. Het concept omvat een kenmerkende lay-out van de aandrijflijn met een elektromotor en accu op de achteras, alsmede een in eigen huis ontwikkelde high-performance accu. Deze combineert onovertroffen prestaties en een indrukwekkende rijdynamiek met maximale efficiëntie dankzij de speciale aandrijflijn.

Het E PERFORMANCE-model brengt zo het DNA van de AMG Driving Performance over naar de geëlektrificeerde toekomst. De combinatie van een 4,0 liter V8-biturbomotor en een elektromotor genereert een systeemvermogen van 620 kW/843 pk en een maximum systeemkoppel van meer dan 1.400 Nm. De onmiddellijke respons van de elektrische aandrijving op de achteras, de snelle koppelopbouw en de verbeterde gewichtsverdeling zorgen voor een nieuwe, uiterst dynamische rijervaring.

Mercedes-Maybach: honderd jaar later het toppunt van luxe en innovatie

‘Het beste van het beste aanbieden’, dat was de ambitie van Karl Maybach en zijn vader Wilhelm toen zij een eeuw geleden de Maybach 22/70 HP W 3 presenteerden. Daarmee legde het duo de basis voor Mercedes-Maybach, dat is uitgegroeid tot een van de meest exclusieve automerken ooit.

De nieuwe Mercedes-Maybach S-Klasse combineert de perfectie en hightech-functies van de Mercedes-Benz S-Klasse met de exclusiviteit en traditie van Maybach. De 18 cm langere wielbasis in vergelijking met de lange variant van de Mercedes-Benz S-Klasse komt volledig ten goede aan het achtercompartiment. Met de executivestoelen en het standaard chauffeurspakket wordt het achtercompartiment een comfortabele werk- of ontspanningsruimte. Het interieur is afgewerkt met exclusieve materialen, zoals grote houtoppervlakken aan de achterzijde van de voorstoelen en tussen de twee achterpassagiers.

Met de actieve rijgeluidcompensatie wordt het interieur van de toch al zeer stille Mercedes-Maybach S-Klasse nóg stiller. Net als bij een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking vermindert het systeem ongewenste laagfrequente geluiden met behulp van geluidsgolven in tegenfase. De actieve rijgeluidcompensatie is een functie van het Burmester® high-end 4D-surround sound system.

De Mercedes-Maybach S-Klasse is in België leverbaar met keuze uit twee motorvarianten: de S 580 4MATIC wordt (op de vier wielen) aangedreven door een achtcilinder benzinemotor (M176) met geïntegreerde startdynamo van de tweede generatie en een 48V-boordnet; de Mercedes-Maybach S 680 4MATIC wordt aangedreven door de bekende V12 (M279) die nu voor het eerst is gecombineerd met vierwielaandrijving 4MATIC.

Het nieuwe label MANUFAKTUR: exclusieve uitrustingen voor individuele klantwensen

Het merk Mercedes-Benz staat voor luxe en fascinatie. Het design, de styling en de verschillende uitrustingslijnen geven uiting aan de persoonlijke lifestyle van klanten. Met het nieuwe label MANUFAKTUR speelt Mercedes-Benz nog nadrukkelijker in op de groeiende wens van klanten naar meer individualiteit en wordt het bestaande productaanbod aangevuld met extra exclusiviteit en luxe: geselecteerde materialen die hoofdzakelijk met de hand worden verwerkt, exclusieve lakken en hoogwaardige sierdelen in het interieur bieden een breed scala aan opties voor een individuele uitstraling.

Een vergelijkbaar programma is al enkele jaren leverbaar voor de G-Klasse: ‘G manufaktur’ voorziet in een eigen selectie van materialen en kleuren die speciaal zijn afgestemd op dit model. Met de introductie van het nieuwe MANUFAKTUR-label biedt Mercedes-Benz nu ook een vergelijkbaar individualiseringsprogramma voor andere modelseries, zoals de CLS, de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, de S-Klasse met lange wielbasis en de Mercedes-Maybach S-Klasse.

Een nieuwe wagen kopen betekent veel beslissingen ineens nemen. Voor klanten is de eigen wagen immers altijd onderdeel van het dagelijks leven en een uitdrukking van hun persoonlijke levensstijl. Naast de motor, lakkleur, interieuruitrusting en comfortfuncties krijgen Mercedes-Benz klanten heel wat opties aangeboden waarmee ze hun droomwagen kunnen afstemmen op hun wensen. Voor wie daarnaast op zoek is naar iets bijzonders op het gebied van lak, lederen bekleding en interieurdesign, biedt Mercedes-Benz met het nieuwe MANUFAKTUR-label nu nog meer exclusieve individualiseringsmogelijkheden voor bepaalde modelseries. Deze combineren luxe vakmanschap, hoogwaardige materialen en fascinerend design.

Brussels Motor Show 2022 – “Blijf je tijd vooruit”

Al sinds zijn ontstaan wordt Mercedes-Benz gedreven door technologie en innovatie. Dit is meer dan ooit van toepassing met de huidige ontwikkeling van de mobiliteit van morgen waarbij bestuurder en passagiers, milieu en maatschappij centraal staan. Met Mercedes-Benz ‘blijf je je tijd dan ook vooruit’. Niet alleen de volledig elektrische modellen EQA, EQB en EQS staan tijdens de salonperiode in de spotlights, ook de nieuwe C-Klasse met zijn interessante plug-in hybrid aandrijving met een elektrische actieradius van meer dan 100 km en de plug-in hybrid modellen van de compact cars staan in de spotlights en zijn bij de Erkende Mercedes-Benz concessiehouders te ontdekken.

Virtuele showroom – de wereld van Mercedes-Benz bij u thuis

Dankzij de virtuele showroom kan de bezoeker vanuit zijn zetel online bij Mercedes-Benz op bezoek gaan waar en wanneer hij/zij maar wil. Niet zomaar een bezoek; hij/zij komt er terecht in de vertrouwde salon- en dealeromgeving van Mercedes-Benz. Met dezelfde look & feel als de fysieke showroom én met dezelfde service – van het opvragen van productinformatie en het consulteren van een verkoper tot het boeken van een proefrit of het configureren van zijn/haar droomwagen. Kortom, alle online tools zijn voorhanden – ook een stockwagen kan worden gereserveerd. Het voordeel van de virtuele showroom zit ‘m vooral in ‘anytime anywhere’ en is net om die reden complementair aan het fysieke dealerbezoek. Of hoe er een naadloze en luxe klantbeleving in de online en offline wereld wordt nagestreefd.

Saloncondities

Van 1 december 2021 t/m 31 januari 2022 hebben klanten de keuze om een commercieel voordeel – bedrag al naargelang het gekozen model – te gebruiken, hetzij als korting op de basisprijs hetzij als extra optiebudget om zijn/haar Mercedes verder te individualiseren. Daarnaast profiteren klanten bij de aankoop van een vierde jaar gratis garantie. Opteert de klant daarbij voor een CompleteCare-programma van vier jaar (zonder kilometerbeperking) dan is het desbetreffende voertuig automatisch vijf jaar gedekt, zonder meerkosten. Dit aanbod is geldig op nagenoeg het volledige gamma. Deze acties zijn van toepassing op nieuwe wagens en stockwagens.

Om het aanbod compleet te maken biedt Mercedes-Benz Financial Services een reeks interessante financiële oplossingen aan zoals de financiering vanaf 0,49% voor de compact cars en de C-Klasse en vanaf 0,99% rentevoet op de rest van het gamma. Voor zakelijke klanten zijn er ook interessante voorwaarden met [Select & Drive] huur-, lease- of langetermijnhuur-formules. Naast deze producten biedt [Select & Drive] ook twee interessante formules voor particulieren: een ‘all-in formule’ in de vorm van PrivateLease of een ‘à la carte’ leaseformule via het nieuwe product SelectLease. Ook op verzekeringsgebied heeft Mercedes-Benz Financial Services competitieve tarieven. Deze acties van Mercedes-Benz Financial Services zijn geldig van 1 december 2021 t/m 31 januari 2022.