Brussel,
11
september
2019
|
15:20
Europe/Brussels

Volgende mijlpaal in de strategie Ambition 2039

Mercedes-Benz betrekt voor het eerst accucellen uit CO2-neutrale productie

Samenvatting

Stuttgart. Mercedes-Benz zet de volgende stap in de richting van klimaatneutrale mobiliteit, ‘Ambition 2039’, en zet samen met haar leveranciers en partners consequent de implementatie van dit doel voort. Mercedes-Benz is hiervoor een duurzaamheidspartnerschap aangegaan met Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. als onderdeel van een holistische aanpak in de gehele waardeketen. Het leveranciersnetwerk neemt een aanzienlijk deel van de toegevoegde waarde voor zijn rekening en is daarom van doorslaggevend belang voor de doelstellingen.

Markus Schäfer, lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG, verantwoordelijk voor Group Research & Mercedes-Benz Cars Development: “Met Ambition 2039 hebben we de koers uitgezet voor duurzame mobiliteit. Bij het realiseren van onze langetermijndoelstelling van klimaatneutraliteit zijn we niet alleen systematisch bezig met het elektrificeren van ons productassortiment, maar ook van de toeleveringsketen: voor de volgende generatie modellen van ons EQ product- en technologiemerk zal een deel van de accucellen voor 100 % worden geproduceerd met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Met CO2-neutrale accucellen zet Mercedes-Benz een belangrijke stap richting het doel om over twintig jaar een CO2-neutraal wagenpark te hebben.”
 

“Het doel van klimaatneutraliteit wordt actief nagestreefd door Mercedes-Benz in nauwe samenwerking met haar partners. Als eerste resultaat van het duurzaamheidspartnerschap met een belangrijke leverancier van lithium-ion-accu's zullen we door het gebruik van CO2-neutrale accucellen in de toekomst meer dan 30% van de CO2-voetafdruk van toekomstige automodellen besparen“, aldus Schäfer. De samenwerking met Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. heeft betrekking op de productie van accucellen met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en op recycling en naleving van de mensenrechten in de toeleveringsketen. Bij de productie van accucellen maakt Farasis gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, wind en zonne-energie.
 

Er wordt momenteel gekeken naar een productielocatie in Duitsland en deze zal vanaf het begin CO2-neutraal zijn. Hierna zullen fabrieken in de VS en China volgen. DEKRA, een expert en testorganisatie, heeft de opdracht gekregen om de naleving van de milieunormen extra te controleren. De volgende stap wordt een onderzoek in de toeleveringsketen, dat ook de winning van grondstoffen zal omvatten. De implementatie van de doelstelling van klimaatneutraliteit zal worden uitgebreid naar andere leveranciers en als vast criterium worden geïntegreerd in bestaande partnerships. Mercedes-Benz voert momenteel een dialoog met andere strategische partners om dit doel te bereiken. Mercedes-Benz organiseert ook workshops met andere materiaal- en onderdelenleveranciers om effectieve CO2-reductiemaatregelen vast te stellen. Daarnaast moeten CO2-doelstellingen een belangrijk criterium worden voor leveranciersbeslissingen en contracten.
 

Recycling

Daimler AG is actief betrokken bij het onderzoek naar, en de ontwikkeling van, nieuwe recyclingtechnologieën om de recyclingketen te implementeren en de toekomstige behoefte aan grondstoffen voor elektrische mobiliteit veilig te stellen. Bij vele onderzoeksprojecten, en in samenwerking met leveranciers en afvalverwerkingspartners, is al veel kennis met betrekking tot de recycling van lithium-ion-accu’s vergaard. Daimler deelt de bevindingen met zijn leveranciers. Op basis hiervan zullen de recyclingquota voortdurend worden verhoogd in het kader van het duurzaamheidspartnerschap met Farasis Energy (Ganzhou) Co, Ltd. Er zijn innovatieve recyclingconcepten ontwikkeld om de hoogwaardige terugwinning van waardevolle componenten en ingrediënten te garanderen. Daimler AG heeft voor het recyclingproces vier stappen gedefinieerd en de bijbehorende processen ontwikkeld: hergebruik, reparatie, herfabricage, ReMat. Een voorbeeld hiervan is de productrecycling van hoogvoltage accu's in een centraal verwerkingscentrum op de locatie Mannheim.
 

Mensenrechten

Duurzaamheid is één van de basisprincipes van de bedrijfsstrategie van Daimler AG en tegelijkertijd een maatstaf voor het succes van de onderneming. Dit omvat ook het respecteren en handhaven van de mensenrechten in de gehele toeleveringsketen. Het inzichtelijk maken van de toeleveringsketen is een voorwaarde voor een leveringscontract voor accucellen aan Mercedes-Benz Cars. Daimler werkt intensief samen met zijn leveranciers om transparantie te creëren in de gehele toeleveringsketen. Om een verantwoorde aankoop van kobalt te verzekeren, kreeg het Third Party Audit-bedrijf RCS Global de opdracht om de volledige kobalt-leveringsketen en in het bijzonder de smelterijen te controleren op overeenstemming met de OESO-normen in het kader van het voornoemde partnerschap voor duurzaamheid.


Ambition 2039: de weg naar duurzame mobiliteit

Onder de naam ‘Ambition 2039’ heeft Mercedes-Benz Cars zichzelf ambitieuze, maar realistische doelen gesteld. De autofabrikant hanteert een holistische visie op duurzaamheid in de gehele waardeketen. Het doel is om het gehele personenautoportfolio vanaf 2039 CO2-neutraal te maken. Dit omvat aspecten als grondstoffen, de toeleveringsketen en de autoproductie, maar ook de gebruiksfase en recyclingsconcepten. Voor bedrijfswagens worden vergelijkbare transformatieplannen ontwikkeld.Over Farasis Energy (Ganzhou) Co.

Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. is een Chinese ontwikkelaar en leverancier van lithium-ion accutechnologieën voor een aantal branches, waaronder de auto-industrie, de transportsector, het elektriciteitsnet, bedrijfswagens en industriële voertuigen. Farasis heeft momenteel wereldwijd meer dan 3.500 mensen in dienst en het bedrijf heeft onderzoeks- en ontwikkelingscentra in China, Duitsland en de Verenigde Staten. Er zijn momenteel twee productielocaties in Ganzhou en Zhenjiang (China).


De duurzame bedrijfsstrategie van Daimler AG

Duurzaamheid betekent voor Daimler het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Daimler. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van haar bedrijfsactiviteiten en heeft zij oog voor de gehele waardeketen.

Bij de ontwikkeling van een nieuw model houdt Mercedes-Benz al rekening met de milieuprestaties gedurende de gehele levenscyclus. De modellen van Mercedes-Benz Cars worden onder de loep genomen in een uitgebreide levenscyclusanalyse, de zogenaamde 360°-milieucontrole: van de productie van de grondstoffen via de productie en de exploitatie tot de recycling aan het einde van de levensduur van een auto, wat in het geval van Mercedes-Benz een zeer lange levensduur is.