Brussels,
31
januari
2024
|
09:27
Europe/Brussels

Volledige levenscyclusanalyse: 360°-milieucheck voor de nieuwe E-Klasse nu beschikbaar

Samenvatting

·      360°-milieucheck' documenteert de milieu-impact van de modelserie

·      Mercedes-Benz houdt al bij de ontwikkeling van een nieuw model rekening met de milieu-impact

·      E-Klasse portfolio bestaat bij de introductie voor de helft uit plug-in hybrids

Mercedes-Benz publiceert al sinds 2005 milieu-informatie over zijn producten. De zogeheten “360°-milieucheck” is gebaseerd op een uitgebreide levenscyclusanalyse van het betreffende voertuig en wordt geverifieerd door onafhankelijke instanties. Bij de meest recente rapportage ligt de focus op de milieu-impact van de nieuwe E-Klasse, specifiek de E 300 e (WLTP: energieverbruik gecombineerd: 20,7-18,4 kWh/100 km; brandstofverbruik gecombineerd: 0,8-0,5 l/100 km; CO₂-emissie gecombineerd: 18-12 g/km)1. De brochure is hier als PDF-bestand te downloaden.

Om de invloed van het gebruik van hernieuwbare energie voor het laden van deze plug-in hybrids in beeld te brengen, vergelijkt Mercedes-Benz twee mogelijke scenario's2 waarbij de bestuurder ofwel elektriciteit gebruikt uit hernieuwbare bronnen ofwel uit de conventionele EU-elektriciteitsmix. In het eerste scenario bedraagt de CO2-emissie over de gehele levenscyclus van de E 300 e bijna de helft van die in het tweede scenario. Beide scenario's zijn gebaseerd op een totaal gereden afstand van 250.000 km.

Mercedes-Benz biedt al direct vanaf de introductie van de nieuwe E-Klasse drie plug-in hybrids  van de vierde generatie aan. Met een toename van de elektrische actieradius van de E 300 e tot maar liefst 118 km (WLTP)3, kunnen bestuurders het merendeel van de dagelijkse ritten afleggen zonder gebruik te maken van de verbrandingsmotor. Op basis van de routegeleidingsinformatie van het navigatiesysteem plant de intelligente bedrijfsstrategie de elektrische rijmodus voor die gedeelten van de route die het meest logisch zijn. Het hybride rijprogramma geeft bijvoorbeeld voorrang aan elektrisch rijden op routes in stedelijke gebieden. De bedrijfsstrategie houdt rekening met factoren zoals navigatiegegevens, topografie, snelheidslimieten en verkeersomstandigheden voor de gehele geplande route.

Belangrijke mijlpalen op de weg naar duurzame mobiliteit – mild hybrids en plug-in hybrids

Alle motoren van de nieuwe E-Klasse worden elektrisch ondersteund, hetzij als mild hybrid met 48V-technologie en geïntegreerde startgenerator, ofwel als plug-in hybrid. Sinds 2022 biedt Mercedes-Benz daarnaast ook volledig elektrische modellen aan in alle segmenten waarin het merk vertegenwoordigd is.

Grondstofbesparende materialen

175 onderdelen van de nieuwe E-Klasse, met een totaalgewicht van 99 kg, kunnen deels worden vervaardigd uit grondstofbesparende materialen (gerecyclede kunststoffen en hernieuwbare grondstoffen). Een voorbeeld van een duurzaam materiaal is microvezel MICROCUT. Het bestaat voor 45 procent uit recyclaten en wordt gebruikt voor diverse onderdelen van de interieurbekleding. Het schuim in de stoelen is voor het eerst gemaakt van gerecyclede grondstoffen die zijn gecertificeerd volgens de ‘massabalansbenadering’. De eigenschappen van deze materialen verschillen niet van grondstoffen die gemaakt zijn van ruwe olie. Dit kan de behoefte aan fossiele grondstoffen verminderen, terwijl dezelfde productkwaliteit behouden blijft.

Ambition 2039

Als speler in de transportbranche ondersteunt Mercedes-Benz AG het Klimaatakkoord van Parijs en heeft het klimaatbescherming tot een kernelement van zijn bedrijfsstrategie gemaakt. Het is de ambitie van Mercedes-Benz Group om tegen 2039 netto CO2-neutraliteit te bereiken in de gehele waardeketen van nieuwe Mercedes-Benz modellen – van de ontwikkeling tot de toeleveringsketen en de eigen productie tot het gebruik en de recycling van de voertuigen.

CO2-neutrale productie

Sinds begin 2022 produceert Mercedes-Benz CO2-neutraal in alle eigen fabrieken wereldwijd. De onderneming dekt al ongeveer 45 procent van het totale energieverbruik in de productie met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Alle fabrieken van Mercedes-Benz wereldwijd hebben als doel om tegen 2039 voor 100 procent te werken met hernieuwbare energiebronnen zonder CO2-emissie. Dat geldt ook voor de fabriek in Sindelfingen waar de E-Klasse wordt gebouwd. Het langdurige strategisch partnership met de Dürr Group heeft tot doel om nieuwe maatstaven te creëren op het gebied van duurzaamheid door het lakken van voertuigen CO2-vrij te maken. De Mercedes-Benz lakstraat in Sindelfingen wordt, afhankelijk van het voldoen aan alle contractuele voorwaarden, de komende jaren uitgerust met de nieuwste technologieën.

De onderneming streeft ernaar de opwekking van duurzame energie in de fabrieken te vergroten. In 2024 wordt bijvoorbeeld de fotovoltaïsche energie op de locatie in Sindelfingen verder uitgebreid. Deze locatie zet zich ook in om het afval- en waterverbruik voortdurend te verminderen. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Decarbonisatie van het leveranciersnetwerk

Mercedes-Benz pakt de CO2-emissie in de toeleveringsketen aan via de zogeheten de Ambition Letter. De onderneming staat daarbij leveranciers pas toe om in te schrijven op nieuwe contracten nadat ze schriftelijk hebben bevestigd dat ze uiterlijk in 2039 CO2-neutrale producten aan Mercedes-Benz kunnen leveren – in lijn met de eigen klimaatdoelen van de onderneming. Pas nadat de Ambition Letter is ondertekend, maken de leveranciers kans om geselecteerd te worden voor een contract. Hierdoor wordt de vermindering van de CO2-emissie bij de directe leveranciers en in de toeleveringsketen in gang gezet en in lijn gebracht met Ambition 2039 en de doelstellingen van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz meet sinds 2020 hoeveel leveranciers de intentieverklaring ondertekenen. In 2023 werd de Ambition Letter ondertekend door leveranciers die samen 84 procent van het jaarlijkse inkoopvolume van Mercedes-Benz voor hun rekening nemen. Een trackingsysteem monitort de vermindering van de emissie in de loop van de tijd.

Circulaire economie voor accusystemen

Mercedes-Benz houdt, in lijn met zijn holistische benadering, bij de ontwikkeling van de accutechnologie ook rekening met de circulaire economie. In maart 2023 werd op de locatie in Kuppenheim de symbolische eerste steen gelegd voor een accurecyclingfabriek op basis van hydrometallurgie. Afhankelijk van de besprekingen met de overheidsinstanties zal deze in de toekomst alle relevante stappen omvatten. Het innovatieve proces moet een recyclingquotum van meer dan 96 procent mogelijk maken. Meer informatie is hier te vinden. De onderneming wil op basis van deze technologie samenwerken met hightechpartners om een gesloten recyclingkringloop voor accurecycling tot stand te brengen in China en de VS.

Voor plug-in hybrids: groen laden onderweg

Mercedes me Charge4 stelt sinds 2021 klanten in staat om groen te laden bij openbare laadstations in Europa, de VS en Canada. Mercedes me Charge is geïntegreerd in een van ‘s werelds grootste en voortdurend groeiende laadnetwerken met momenteel meer dan 1,5 miljoen laadpunten, waarvan circa 600.000 in Europa. En het netwerk blijft groeien. Green Charging maakt gebruik van groenestroomcertificaten wanneer er op locatie nog geen elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen beschikbaar is voor laadsessies via Mercedes me Charge. Hierbij wordt er een gelijkwaardige hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen aan het net teruggeleverd. Meer informatie over dit onderwerp is hier te vinden.

Meer informatie over deze thema’s is te lezen in het Sustainability Report van Mercedes‑Benz Group AG.

1De genoemde waarden zijn WLTP CO₂-waarden zoals gedefinieerd in Art. 2 nr. 3 van uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. Op basis van deze waarden werd het brandstofverbruik berekend. Het energieverbruik werd berekend op basis van VO 2017/1151/EU.

2Berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van LCA-software en de database (versie SP2023.01) van Sphera Solutions GmbH.

3De actieradius werd berekend op basis van VO +2017/1151/EU.

4Om gebruik te kunnen maken van de Mercedes me connect-service ‘Mercedes me Charge’ is een apart laadcontract met een geselecteerde derde aanbieder vereist waarmee de betaling en facturering van de laadprocessen plaatsvindt. Voor het gebruik van de Mercedes me connect-services is een  persoonlijke Mercedes me-ID vereist en dient akkoord te worden gegaan met de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services.