Brussel,
12
november
2019
|
17:37
Europe/Brussels

Zo duurzaam is de Mercedes-Benz EQC

De ecobalans van de EQC 400 4MATIC (gemiddeld stroomverbruik: 20,8-19,7 kWh/100 km; gemiddelde CO2 emissie: 0 g/km)*

Samenvatting

Duurzaamheid heeft vele aspecten. Als premiumfabrikant streeft Mercedes-Benz ernaar om producten te ontwikkelen die qua milieuvriendelijkheid tot de top behoren in hun segment. In het kader van de 'Ambition 2039'-doelstelling streeft Mercedes-Benz ernaar om over 20 jaar een CO2-neutraal personenwagengamma te hebben. Met de Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC brengt het bedrijf dit jaar de eerste Mercedes-Benz op de markt onder het product- en technologiemerk EQ. Voor dit model is de 360°-milieucheck onlangs met succes afgerond. De resultaten werden grondig gecontroleerd door TÜV Süd. De milieucontrole is gebaseerd op een ecobalans, waarbij de milieu-impact van de auto over de gehele levenscyclus in kaart wordt gebracht, van de winning van de grondstoffen tot de productie en het gebruik en de uiteindelijke recycling van de auto. In dit opzicht profiteert de EQC 400 4MATIC van de continue lokaal emissievrije aandrijving en het hoge rendement van de elektrische aandrijflijn. Wat echter ook duidelijk is, is dat de energiemix met betrekking tot het gebruik van de auto een bijzonder belangrijke rol speelt in de CO2-balans.

Alleen een beoordeling van de gehele levenscyclus van een auto geeft bijvoorbeeld een realistisch beeld van de CO2-footprint van deze auto. Al sinds 2005 voert Mercedes-Benz regelmatig deze zogenaamde milieucheck uit, die rekening houdt met alle milieuaspecten. De berekeningen zijn gebaseerd op een kilometrage van 150.000 tot 300.000 kilometer, afhankelijk van het segment. In het geval van de EQC is dit 200.000 kilometer. Elektrische auto's kunnen tijdens het gebruik, afhankelijk van de stroombron, de hogere CO2-uitstoot die tijdens de productie ontstaat compenseren. Als elektroauto's alleen worden bijgeladen met stroom uit hernieuwbare energiebronnen, is de CO2-uitstoot in vergelijking met die van auto's met verbrandingsmotoren over de gehele levenscyclus maximaal 70 procent lager.

Doelstelling: CO2-neutraal af fabriek

Hoewel de omstandigheden grotendeels identiek zijn, wordt bij de productie van een elektroauto meer CO2 gegenereerd dan bij de productie van een auto met een conventionele aandrijflijn, omdat met name de productie van accucellen veel energie vergt. Dit maakt het des te belangrijker om CO2-neutrale energie in te kopen voor de toekomstige productie. Mercedes-Benz is van plan dit al vanaf 2022 te realiseren. Alle Europese fabrieken moeten dan CO2-neutraal produceren. In Duitsland vormt de stroomvoorziening met behulp van windmolenparken, waarvoor de subsidies volgens de EU-wet op het gebied van duurzame energie na 2020 worden stopgezet, een stap in de goede richting. Mercedes-Benz is de eerste grote industriële klant die bij deze bron inkoopt. Op deze manier waarborgt het bedrijf de continuïteit van de exploitatie van de windmolenparken in het noorden van Duitsland op lange termijn. Deze groene energie uit de windmolenparken zal onder andere worden gebruikt voor de productie van de EQC in de Mercedes-Benz fabriek in Bremen en voor de accuproductie op de productielocatie van Deutsche ACCUMOTIVE in Kamenz, in de Duitse deelstaat Saksen. In het Customer Centre in Bremen wordt de EQC ook opgeladen met zonne-energie voorafgaand aan de levering aan de klant.

Volle kracht vooruit, CO2-neutraal

In het geval van elektroauto's vindt, met name vanwege de complexiteit van de accuproductie, ongeveer 51 procent van de CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus plaats tijdens de productiefase. Nog eens circa 49 procent wordt verbruikt tijdens de exploitatiefase, en daarom is het bij het gebruik van EU-energie van doorslaggevend belang waar de energie vandaan komt, zowel in de productie- als in de gebruiksfase.

Mercedes-Benz streeft ernaar in 2020 een CO2-neutrale productie in de eigen Europese fabrieken te hebben gerealiseerd. Tijdens de gebruiksfase kan de bestuurder zelfs al invloed uitoefenen op de ecobalans van het voertuig – afhankelijk van de gebruikte energiebron voor het opladen. De ecobalans, en vooral de CO2-balans, varieert zodoende bij het onderzoek over de gehele levenscyclus van de Mercedes-Benz EQC met een kilometrage van 200.000 kilometer. Momenteel wordt bij de productie 16,4 ton CO2 uitgestoten. Als de accu's worden opgeladen met behulp van EU-mix stroom, komt daar nog eens 16 ton bij. In totaal is de uitgestoten hoeveelheid CO2 dan 32,4 ton. Als de stroom die wordt gebruikt tijdens het opladen echter afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, wordt slechts 0,7 ton extra CO2 uitgestoten gedurende de gehele levenscyclus (autoproductie, energieverbruik tijdens de werking, de uiteindelijke recycling van de auto). De totale CO2-uitstoot bedraagt dan 17,1 ton CO2: door energie uit hernieuwbare energiebronnen te gebruiken tijdens het opladen van de accu's, kan de CO2-footprint van de EQC bijna gehalveerd worden.

De CO2-balans gedurende de levenscyclus versus de energiebronnen voor het opladen van de accu

Vergelijkbare factoren spelen een rol bij het in kaart brengen van de energiebalans doordat de efficiency van de energieproductie sterk afhankelijk is van de gebruikte primaire energiebron. Het gebruik van energiebronnen verandert dienovereenkomstig. In deze berekening varieert de energieproductie en dus de primaire energievraag met betrekking tot het gebruik van de auto (EU-vermogensmix en/of waterkracht), terwijl het energieverbruik voor de productie van de EQC en de recycling ervan ongewijzigd blijft. Ook hier is het resultaat vergelijkbaar: het gebruik van hernieuwbare energie tijdens het rijden verlaagt de totale energiebalans van de EQC van 722 naar 478 gigajoule – een energiebesparing van ongeveer 34 procent.

Verantwoord gebruik van hulpbronnen: materiaalgebruik en recycling

De 360°-milieucheck heeft echter niet alleen betrekking op de CO2-uitstoot en de energiebehoefte. Om de milieuvriendelijkheid van een voertuig te meten, houden de experts rekening met alle uitstoot en het gebruik en verbruik van hulpbronnen gedurende de gehele levenscyclus.

Bij de productie wordt er in het geval van de aandrijfcomponenten die specifiek zijn voor de EQC meer gebruik gemaakt van materialen en energiebronnen dan bij een conventioneel aangedreven auto. Het aandeel van staal en ijzer wordt verminderd doordat een verbrandingsmotor en de bijbehorende transmissie plus nevenaggregaten achterwege zijn gelaten. Anderzijds is het aandeel van polymeren, lichte legeringen en andere metalen hoger.

Samenstelling van materialen

Het leeggewicht van de EQC 400 4MATIC bedraagt 2.420 kilo. De auto is voor 39 procent gemaakt van staal en ijzer, gevolgd door lichte legeringen (23 procent) en polymeren, oftewel kunststoffen (18 procent).

Om deze reden is één van de ontwikkelingsdoelen een verdere vermindering van het gebruik van hulpbronnen en de milieu-impact van de gebruikte materialen. In vergelijking met de huidige elektrische en plug-in hybride voertuigen wil Mercedes-Benz het gebruik van primaire grondstoffen in de aandrijf- en accutechnologie in 2030 met 40 procent hebben verminderd.

Daartoe wordt het gebruik van hulpbronnen-besparende materialen zoals gerecyclede kunststoffen en hernieuwbare grondstoffen in de auto's voortdurend uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is de hoogwaardige 'Response'-bekledingsstof die nieuw is ontwikkeld voor de EQC en volledig uit gerecyclede PET-kunststofflessen bestaat. Gerecycleerde kunststof materialen worden eveneens gebruikt in toepassingen zoals de bekleding van het reservewielvak of de bekleding van de onderkant van het motorcompartiment. Er wordt ook gebruikgemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals hennep, kenaf, wol en papier. Kenaf-vezels worden bijvoorbeeld gebruikt voor de bekleding van de bagageruimte, terwijl in de vloer van de bagageruimte een papieren honingraat wordt gebruikt.

In de nieuwe EQC kunnen in totaal 100 componenten plus kleine onderdelen zoals drukknopen, kunststof moeren en kabelbevestigingen met een totaal gewicht van 55,7 kilogram gedeeltelijk uit grondstoffenvriendelijke materialen worden geproduceerd.

Tweede leven voor hoogvoltage accu's

Bij de ontwikkeling van een Mercedes-Benz wordt voor ieder model een concept geproduceerd waarbij alle componenten en materialen worden beoordeeld op hun geschiktheid voor de verschillende fasen van het recyclingproces. Daarom zijn alle materialen van alle Mercedes-Benz personenwagens 85% recyclebaar en 95% herbruikbaar volgens de ISO 22 628 norm. Dat geldt ook voor de Mercedes-Benz EQC. Recycling betekent echter niet uitsluitend het opnieuw gebruiken van materialen.

Om de bijbehorende procesketen te kunnen implementeren en de toekomstige vraag naar grondstoffen voor elektrische mobiliteit veilig te stellen, is het concern actief betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe recyclingtechnologieën. Bij verschillende onderzoeksprojecten en door nauw samen te werken met leveranciers en afvalverwerkingspartners is er veel kennis opgedaan met betrekking tot de recycling van lithium-ion accu's. Recycling van de gebruikte grondstoffen zoals lithium, nikkel, platina, kobalt en zeldzame aardmetalen vormt een integraal onderdeel bij de keuze voor de componenten. Mercedes-Benz heeft daarom vier stappen voor de recycling van accu's gedefinieerd en de bijbehorende processen ontwikkeld:

o Re-use: hergebruik van de accu. Hier beperkt de verwerking zich tot reinigingswerkzaamheden en het vervangen van onderdelen met een beperkte levensduur, zoals zekeringen.

o RePair: deze omvangrijkere reparatiefase omvat ook reparatiewerkzaamheden aan de accu. Op deze manier kunnen individuele modules van het accusysteem worden vervangen.

o ReManufacturing: Dit proces omvat de volledige demontage van de accu in de onderdelen. Na het sorteren, controleren en indien nodig het vervangen van deze onderdelen kan het accusysteem opnieuw worden opgebouwd.

o ReMat: Dit proces omvat recycling en terugwinning van waardevolle materialen. Voor de productrecycling van hoogvoltage-accu's heeft het concern reeds een centrale terugwinningsinstallatie in gebruik genomen op de productielocatie Mannheim

In het kader van met name "ReUse" heeft Daimler zich met de oprichting van zijn volledige dochteronderneming Mercedes-Benz Energy GmbH gericht op stationaire energieopslagapparaten: de levenscyclus van een accu van een plug-in hybride of elektrische auto hoeft niet te stoppen na het uitvoeren van zijn taak in de auto, deze accu kan worden hergebruikt voor stationaire energieopslagapparaten. Stationaire toepassingen zijn niet onderhevig aan kleine vermogensverliezen, wat betekent dat accu's bij efficiënt stationair gebruik naar schatting nog minstens tien jaar gebruikt kunnen worden. Door het hergebruik van de lithium-ion modules wordt de economisch levensduur bijna verdubbeld. In oktober 2016 werd het eerste second-life accu-opslagsysteem in gebruik genomen op de hoofdvestiging van REMONDIS in de Duitse stad Lünen. Hier vindt u meer informatie.

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC: elektrische intelligentie

De nieuwe Mercedes-Benz EQC belichaamt systematisch het principe van ‘mensgerichte innovatie’ en maakt e-mobiliteit eenvoudig, betrouwbaar en comfortabel voor de klant. Het stroomverbruik en de actieradius van elektrische voertuigen zijn sterk afhankelijk van de rijstijl. De EQC ondersteunt de bestuurder met rijmodi die verschillende eigenschappen hebben. Een bijzonderheid van de nieuwe rijmodus MAX RANGE is het haptische gaspedaal, dat de bestuurder helpt om zuinig te rijden. De bestuurder kan ook het recuperatieniveau beïnvloeden met behulp van zogenaamde paddles achter het stuurwiel.

Voorspellend rijden voor zuinigheid: bij het implementeren van deze effectieve efficiencystrategie ondersteunt het rijassistentiesysteem ECO Assist de bestuurder maximaal door wanneer dit nodig is hem te verzoeken om het gaspedaal los te laten, bijvoorbeeld omdat de auto een snelheidslimiet nadert, en met functies als 'zeilen' en specifieke controle over de recuperatie. Daarvoor worden navigatiegegevens, verkeersborden en informatie van de intelligente veiligheidsassistenten (radar en stereocamera) aan elkaar gekoppeld en verwerkt.

De EQC beschikt over een compacte elektrische aandrijfunit op elke as, waardoor de auto over de rijeigenschappen van vierwielaandrijving beschikt. De asynchrone motoren hebben een gecombineerd maximaal vermogen van 300 kW. Een belangrijke taak is bij de Mercedes-Benz EQC weggelegd voor de lithium-ion accu die in de bodem van de auto is geplaatst. Deze beschikt over een energie-inhoud van 80 kWh (NEDC) en hij maakt gebruik van een slimme bedieningsstrategie om de auto van stroom te voorzien, waardoor een elektrische actieradius van 445 – 471 km (NEDC) mogelijk is.

Overzicht van de technische gegevens

 

EQC 400 4MATIC

Nominaal vermogen elektromotor (kW)

300

Nominaal koppel elektromotor (Nm)

760

Acceleratie 0-100 km/h (s)

5,1

Topsnelheid (km/h)[1]

180

Gecombineerde CO2-uitstoot (g/km)

0

Totale accucapaciteit (kWh)

80

Gecombineerd stroomverbruik

(kWh/100 km)

20,8-19,7

NEDC elektrische actieradius (km)

445-471

Oplaadtijd[2] via de wallbox of bij het openbare oplaadstation (AC-laden) (uur)

11

Oplaadtijd[3] bij het snellaadstation (minuten)

circa 40

 

[1] Elektronisch begrensd

[2] De laadtijd voor 10-100% opladen via een wallbox of openbaar laadstation (AC-aansluiting met minimaal 7,4 kW, 16 A per fase)

[3] De laadtijd voor 10-100% opladen via een DC-snellaadstation met een voedingsspanning van 400 V en een stroomniveau van minimaal 300 A.

[4] Niet-bindende adviesprijs voor Nederland inclusief belastingen.

-binding recommended price for Germany including 19% VAT.