Brussel,
01
februari
2019
|
11:18
Europe/Brussels

Mercedes-Benz breidt CASE-strategie uit naar leveranciersnetwerk

Strategische aanpassing van inkoop en kwaliteitscontrole

Samenvatting

De afdeling inkoop en kwaliteitscontrole bij Mercedes-Benz Cars werkt nauw samen met leveranciers op de CASE-onderdelen en speelt een ondersteunende rol bij het realiseren van toekomstige innovatie. Door continu naar innovatie te zoeken in het bestaande leveranciersnetwerk en met nieuwe spelers en startups, worden innovatieve ideeën gegenereerd gedurende de gehele levenscyclus van hardware, software en diensten. Het doel: deze innovaties nog sneller introduceren in modellen van Mercedes-Benz. Met omvangrijke bestellingen voor accucellen die voor het jaar 2030 gerealiseerd gaan worden, is er een andere mijlpaal gezet in de elektrificatie van de toekomstige elektromodellen van het product- en technologiemerk EQ. Samen met de inspanningen van toeleveranciers stelt dit zeker dat het wereldwijde accuproductienetwerk wordt voorzien van de nieuwste technologie, vandaag en in de toekomst. Daarbij kan de uitbreiding van het leveranciersnetwerk worden gestimuleerd.

Uitbreiding van het internationale leveranciersnetwerk

Mercedes-Benz Cars blijft zijn internationale leveranciersnetwerk uitbreiden en het streeft op systematische wijze naar toepassing van zijn inkoopstrategie, waar de auto’s ook worden geproduceerd. Door zoveel mogelijk onderdelen ter plaatse te laten produceren, maakt Mercedes-Benz Cars zichzelf minder afhankelijk van politieke ontwikkelingen zoals handelsconflicten.

“Bij Mercedes-Benz Cars streven we ernaar om meer onderdelen lokaal te laten produceren, in welk land de betreffende fabriek ook staat.” Een belangrijke bouwsteen is hierbij het gegeven of de fabrieken van de toeleveranciers zich in de buurt van de autofabriek bevinden, zodat de productie en bestelling van onderdelen bijna synchroon met de productie kan verlopen. We werken reeds samen met tal van internationaal opererende partners om dit te realiseren. We stellen plaatselijke en nieuwe partners in staat om zich samen met ons internationaal te positioneren”, aldus Stark. In China zijn tot op heden circa 300 succesvolle samenwerkingsverbanden met plaatselijke leveranciers aangegaan. Het aandeel van de lokale inkoop voor de productie in de Amerikaanse fabriek in Tuscaloosa is hoger dan de huidige vereisten in het land en in de komende vijf jaar zal dit aandeel aanzienlijk worden verhoogd.


Flexibele inkoop bij Mercedes-Benz Cars

Een toenemende flexibiliteit in het leveranciersnetwerk is niet alleen vereist door de transformatie richting elektromobiliteit, maar ook door markten met een hoge mate van volatiliteit, door het grote modellengamma van Mercedes-Benz Cars - met meer dan 40 modellen – en door het alsmaar groter wordende aantal functies. “We werken nauw samen met onze leveranciers zodat we op flexibele wijze kunnen inspelen op de individuele klantvereisten alsmede snelle veranderingen. Samen met onze partners hebben we ons leveranciersnetwerk flexibeler gemaakt om beter in te kunnen spelen op fluctuerende aantallen. We doen geen concessies in de topkwaliteit van Mercedes-Benz”, aldus Stark.

Een basisvoorwaarde voor de toelevering van de flexibele productie van Mercedes-Benz Cars, die schakelen tussen auto’s met conventionele verbrandingsmotor en elektromodellen mogelijk maakt, is een al even flexibel leveranciersnetwerk voor de Mercedes-Benz fabrieken. Door de bestellingen van componenten voor auto’s met conventionele motoren en elektromotoren van dezelfde toeleverancier te bundelen, bijvoorbeeld voor stoelen of bedieningsunits, is het mogelijk om op flexibele wijze in te spelen op vraagveranderingen en heen en weer te schakelen tussen de aandrijvingstechnologieën. Dit zorgt voor meer planningsstabiliteit voor toeleveranciers en voor Mercedes-Benz Cars. De afdeling inkoop en kwaliteitscontrole helpt het leveranciersnetwerk om zichzelf op flexibele en efficiënte wijze aan te passen op veranderende vereisten.


Betere efficiency dankzij partnership-gebaseerde besparingen

Een andere bijdrage aan een betere efficiency leveren technische innovaties die samen met leveranciers zijn ontwikkeld. “Ons wereldwijde leveranciersnetwerk levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van waarde, kwaliteit en innovatie. Door een snelle integratie met continue verbeteringen in de gehele waardeketen levert dit een belangrijke bijdrage aan het succes van Mercedes-Benz Cars. In de toekomst willen we nog meer gebruik gaan maken van de modulaire systemen van onze partners voor onderdelen die geen merkspecifieke eigenschappen hebben. Onze toeleveranciers hebben zodoende een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van onze componentkosten”, zegt Stark.

De coöperatieve samenwerking tussen Mercedes-Benz Cars en zijn leveranciers wordt gekenmerkt door gezamenlijke opvattingen op het gebied van product- en productiekwaliteit, de stabiliteit van de levering, competitieve prijzen en innovatiekracht alsmede de consistente implementatie van onze duurzaamheidsclaim.


Levering van duurzame basismaterialen

Duurzaamheid is één van de basisprincipes van de bedrijfsstrategie van Daimler AG en tegelijkertijd is het een benchmark voor commercieel succes. Hiertoe behoort ook de verantwoordelijke inkoop van basismaterialen. Daimler heeft zodoende een systematische aanpak gekozen met betrekking tot mensenrechten, het Human Rights Respect System. Met een risico-georiënteerde en systematische aanpak maakt het systeem het aspect van mensenrechten hanteerbaar in de complexe leveranciersketens.

De productie van auto’s vereist een grote hoeveelheid materialen. Daarom was één van onze ontwikkelingsdoelen om de vraag naar natuurlijke hulpbronnen zo laag mogelijk te houden. Bovenal probeert het concern samen met zijn leveranciers om het gebruik van grondstoffen te beperken. Daimler investeert al jarenlang in resource-efficiënte technologieën en fabricageprocessen voor accu’s. Tegelijkertijd werkt het concern samen met leveranciers om de hoeveelheid kobalt verder te reduceren. De huidige mix van nikkel, mangaan en kobalt kan op korte termijn tot het verleden behoren, aangezien kobalt de komende tijd grotendeels wordt vervangen door nikkel. Vanaf 2025 zullen zogenaamde post-lithium-ion technologieën ver genoeg zijn getest om te kunnen worden toegepast in auto’s.

Naast het economische gebruik van grondstoffen speelt de verwerking van componenten en de recycling van grondstoffen een belangrijke rol. Daimler AG is op actieve wijze betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe recyclingtechnologieën om de recycling-procesketen te implementeren en de grondstoffen die vereist zijn voor de elektromobiliteit van de toekomst veilig te stellen. Kennis op het gebied van de recycling van lithium-ion accu’s is reeds opgedaan in tal van onderzoeksprojecten en in samenwerking met leveranciers en afvalverwerkers. Innovatieve recyclingconcepten zijn ontwikkeld met als doel om de hoogwaardige opvang van waardevolle componenten en materialen mogelijk te maken.


Over inkoop en kwaliteitscontrole bij Mercedes-Benz Cars

De afdeling inkoop en kwaliteitscontrole bij Mercedes-Benz Cars is verantwoordelijk voor een jaarlijks inkoopvolume van een miljardenbedrag in het tweecijferige bereik. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de aanschaf van productiematerialen en onderdelen voor de personenwagenmodellen van Mercedes-Benz en smart alsmede de bestelwagens van Mercedes-Benz. De circa 1.800 medewerkers die wereldwijd voor deze afdeling werken – op de centrale locatie in de regio Stuttgart, in de regionale afdelingen in China, de VS, Zuid-Afrika en Argentinië alsmede op andere inkoopkantoren op tien locaties – werken samen met circa 2.000 leveranciers wereldwijd aan de financiële en kwaliteitsaspecten.